CHEMTRAILS

China To Expand Weather Modification Program To Cover 5.5 Million Square Miles By 2025

China To Expand Weather Modification Program To Cover 5.5 Million Square Miles By 2025 (thepulse.one)

Image via 123RF

IN BRIEF

 • The Facts:

  China has publicly revealed plans to drastically expand an experimental weather modification program to cover an area of over 5.5 million square kilometers (2.1 million square miles) -- more than 1.5 times the total size of India.

 • Reflect On:
  • How long have weather modification programs been in operation?

  • What are, and have been, the consequences of such activity?

  • Why do these progrms happen in secret for so long, without humanity having a say in this direction?

Pause - set your Pulse...

Take a breath. Release the tension in your body. Place attention on your physical heart. Breathe slowly into the area for 60 seconds, focusing on feeling a sense of ease. Click here to learn why we suggest this.

China announced that it’s planning a rapid expansion to its weather modification program. Most people probably didn’t know that China even had a weather modification program. The changes include modifying the climate in an area that is more than one and a half times the size of India, covering an area of over 5.5 million square kilometers (2.1 million square miles).

In fact, China has been modifying their weather for decades and they’ve used the technology at local levels as well. They were quite open about modifying the weather for clear skies ahead of and during the 2008 Olympics.

According to the Guardian,

In 2017, China showered $175 million on a weather-modification system designed to bring more precipitation to a region that makes up about 10% of the country’s territory. A year later, Chinese defense companies were supposedly building fuel-burning chambers intended to produce vast amounts of precipitation along the Tibetan plateau. It’s not just China that has engaged in such activity, it was used by the US during the Vietnam war as well via Operation Popeye.

Even before the latest announcement, Indian websites have speculated that China is weaponizing the weather and may already be disrupting rainfall patterns. There is little credible evidence, but China would not be alone in trying to alter the weather for strategic purposes.

General Electric started to conduct their first weather modification experiments in 1946. In 2012, Iran accused Israel and the United States of modifying their climate for warfare purposes, and did so again in 2018. According to then president of Venezuela Hugo Chavez, prior to his death, 

How long has this been going on for? A United States government document printed at the request of the United States Senate Committee on Commerce, Science and Transportation in November 1978 states,

Dr. Michel Chossudovsky, a University of Ottawa Emeritus Professor of Economics writes in an article he wrote on his website:

The US Air Force has the capability to manipulate climate either for testing purposes or for outright military-intelligence use.  These capabilities extend to the triggering of floods, hurricanes, droughts, and earthquakes. This comes directly from one (of many) of their documents.

The practice today is referred to as “geoengineering” and climate change/global warming seems to be the justification for it. But as with many other issues, they always seem to be used for purposes other than what the pubic receives as justification. With what has happened with crises like COVID-19 and terrorism, governments claim more control, surveillance and authoritarianism under the guise of ‘protection & safety.’

Below is a video of then CIA director John O. Brennan giving his support for weather modification programs.

https://youtu.be/tk5u5OPlaEo

Many universities around the globe are now working on large scale artificial intervention technologies to alter the Earth’s climate in response to climate change. Yale is one and Harvard is another. These programs involve a host of interventions. One popular one seems to be the idea of spraying particles into the atmosphere to reflect sunlight away from the planet, as explained by Nature in 2018 when Harvard researchers announced they were going to start conducting experiments. Typical particles used to spray into the atmosphere and reflect sunlight away from earth would be; Sulphate/Sulphuric Acid/Sulphur Dioxide, Titania, Silicon Carbide, Calcium Carbonate, Alumina, Silica, Zinc Oxide.

Researcher David W. Keith is a professor of Applied Physics for the Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). He seems to be in support of these interventions and is actively working on them. A few years ago he stated that this type of wide-scale intervention “may end up killing many tens of thousands of people a year as a direct result of that decision.”

We cannot forget about the environmental and ecological impacts as well. These could be catastrophic as so many other human interventions and developments have been.

According to a 2015 paper published in Current Science, by Dr. Marvin Herndon, PhD., a nuclear chemist and geochemist, we are already seeing the impacts.

The abstract reads as follows:

The idea that this type of activity has already been happening is not novel. 

How much power should government have? They continue to and have engaged in measures they deem necessary, yet the majority of people would agree to not allow this happen. Throughout history, the will of the people has been ignored whilst justification for government measures to tackle problems are pushed forth and justified. What are the consequences on the environment of such an intervention? There are so many unknowns and unanswered questions when you start messing with nature in such a manner.

Dive Deeper

Click below to watch a sneak peek of our brand new course!

Our new course is called 'Overcoming Bias & Improving Critical Thinking.' This 8 week course is instructed by Dr. Madhava Setty & Joe Martino

If you have been wanting to build your self awareness, improve your critical thinking, become more heart centered and be more aware of bias, this is the perfect course!

Click here to check out a sneak peek and learn more.

Amerikansk fraktpilot bekräftar: chemtrails är verkliga

http://newsvoice.se/2014/03/26/amerikansk-fraktpilot-avslojar-chemtrails-ar-verkligt-och-leder-till-katastrof/

Han blev pilot 1972 och flög fraktflygplan i närmare 30 år . Han var också professionell väderobservatör och bergsguide. För honom står det helt klart att det inte är vanliga kondensstrimmor utan i stället avsiktlig utspridning av kemikalier och tungmetallpartiklar för främst militära syften. ”Detta är djävulskt och kommer att leda till en folkhälsokatastrof”, säger han. NewsVoice har träffat Connall i Stockholm.

Text: K. Reporter | Foto: Crestock, fingerad profil | Foto: Chemtrails från Nederländerna mars 2013

Connall har varit pilot sedan 1972 och är uppväxt och har bott större delen av sitt liv i Kalifornien. Han flög stora kommersiella flygplan i 30 års tid under sammanlagt 15 000 flygtimmar. Det rörde sig mestadels om fraktplan som han körde i Alaska, i Kanada och till andra platser runt Stilla Havet. Han har även arbetat som flyginstruktör och bergsguide. I dessa yrken är det viktigt att observera himlen och att kunna tolka vad molnen berättar för dig om vädret. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Dessutom är Connall utbildad väderobservatör för US National Weather Service. I den rollen lärde han sig att noggrant observera himlen och molnen, deras form, temperaturen, luftfuktigheten och vindarna.

I slutet av 1990-talet började han se att något var fel på himlavalvet. Vid den tiden bodde han i bergstrakterna i norra Kalifornien. Långa streck började uppträda efter jetflygplan. Aldrig tidigare under hela sitt yrkesliv som pilot, bergsguide och väderobservatör hade han sett något liknande. Han hade ju som professionell pilot sett flygplan och kondensstrimmor under 30 år.

I sin roll som väderobservatör var han dessutom väl införstådd med de vilka omständigheter som krävs för att kondensstrimmor skulle uppträda. Nu började långa streck formas efter flygplanen när kondensstrimmor enligt fysiska lagar inte kunde bildas. Dessutom dröjde de kvar i luften, spred ut sig och förvandlades till ett mjölkaktigt dis som täckte den tidigare så blå himlen och klara bergen.

NOAA och NASA börjar plötsligt prata om ”kvardröjande kondensstrimmor”

Till sin förvåning upptäckte han att såväl NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) som NASA förnekade att de nya tjocka strecken som efterhand bredde ut sig över himlen var något onormalt. De började i stället tala om ett nytt fenomen som de kallade ”kvardröjande kondensstrimmor” (persistent contrails)

”Kemikalier släpptes ut från planen”

Connall förstod att det måste vara något annat som hade förändrats. Det han efterhand fann när han började söka efter en förklaring var något som han beskriver som djävulskt och som de för de flesta människor framstår som så vansinnigt att det är omöjligt att förstå.

Han träffade människor som berättade för honom om att kemikalier släpptes ut från planen. Efterforskningar visade att den amerikanska regeringen och privata företag, främst militära, hade registrerat ett stort antal patent som beskrev metoder för att släppa ut en rad olika ämnen i atmosfären.

Samma ingredienser som beskrevs i patenten, bland annat aluminium, barium och strontium började dessutom uppträda i extremt höga nivåer i analyser av regnvatten, i jordprover och i analyser av trädens bark.

Connall gick tillbaka till den litteratur och de dokument från 1970- och 1980-talen han fått i samband med sitt yrke som pilot, utgivna av den amerikanska regeringen. Det framgick att det mesta av det som hade varit grundläggande fysik för hur moln och kondensstrimmor bildas inte längre gällde!

Photo above was posted to a NASA website October 13, 2004. NASA explained how ”contrails” are ”cirrus clouds created by airplanes.”

NASA har under senare år ändrat beskrivningen av olika förekommande molnformationer. Nu finns en helt ny lista på nya molnformationer som visar konstgjorda moln.

Connall berättar också att när vi ser på satellitbilder i TV:s väderprognoser får du se en tvättad version där de onaturliga molndisen och väl synliga utlagda ränderna är borta. Det förklaras av att vädersatellitbilder numera kommer från några av världens största tillverkare av militär utrustning Raytheon och General Electric.

Menar du att militärindustrin kontrollerar majoriteten av den information som kommer från vädersatelliter i USA och andra delar av världen?

Sverige är intensivt besprutat

Connall flyttade till Sverige förra året. Han är chockad över vad han observerar eftersom han trodde Sverige var ett naturparadis där människor och miljöorganisationer var väldigt medvetna och låg i framkant i miljöfrågor.

Sverige är så intensivt besprutat med kemikalier och tungmetallpartiklar i nanostorlek eller “chemtrails” och samtidigt så högt belastat med elektromagnetisk strålning från mobilmaster och trådlös teknik att det är något av det värsta han hittills varit med om:

Connell berättar att varhelst dessa besprutningar pågår ökar förekomsten av luftvägssjukdomar och andra svåra sjukdomar.

Connell bodde tidigare i Kalifornien som nu upplever den värsta torkan på 100 år. Han menar att torkan är orsakad av en teknik som är väl etablerad. Det handlar om ett militärt och industriellt vädermanipuleringssystem i vilket besprutning av kemikalier kombineras med elektromagnetisk strålning från kraftiga radaranläggningar.

Kaliforniens himmel har på tio år förändrats totalt och är nu mestadels täckt med moln eller konstgjort dis. Tiotusen gånger förhöjda värden av aluminium har uppmätts gång på gång i snö, i regnvatten, i marken och i trädens bark. Allt håller på att dö även i områden som inte är förorenade av industrier.

Vädermanipulation och experiment

“Chemtrails” är inte ett vetenskapligt namn för dessa giftutsläpp, men det begreppet användes i en av US Air Force manualer i början av 1990-talet för flygstudenter. De olika toxiska ämnen som sprids används för en rad olika ändamål: Defensiva eller offensiva vapen, förbättrade kommunikationer, men också motsatt försämring ”utstörning” av kommunikationer samt även experiment med människor.

Med dessa metoder kan man orsaka torka, stormar, snö, sjukdomar. Det får inte bara som konsekvens en förstörd miljö utan orsakar även en uppvärmning av klimatet. När barium reagerar med vatten skapas värme.  De utsprutade partiklarna eller aerosolerna används i kombination med så kallade “heaters” dvs stora radaranläggningar exempelvis HAARP och EISCAT (Tromsö). Det är vad du ser när du ser ”frekvensmoln” som ser ut som en böljig sandstrand.

Varför är det inte fler piloter och meteorologer, dvs whistleblowers, som går ut och berättar om det som pågår?

Text: K. Reporter

[NewsVoice söker nu fler piloter och flygpersonal som vill träda fram – kontakta NewsVoice]

 

Was Hugo Chavez Right About HAARP & The HAITI Earthquake? Is Weather Even Natural Anymore?

http://www.collective-evolution.com/2016/04/29/was-hugo-chavez-right-about-haarp-the-haiti-earthquake-is-weather-even-natural-anymore/

Hugo Chavez was the 64th president of Venezuela and a politician for many years before that, and he served as president for 14 years, until his death in March of 2013. The official story is that he died in a military hospital following a severe heart attack, but others have suggested that the United States government may have played a role — an accusation quickly and vehemently denied by the U.S. State Department.

Chavez was known for speaking his mind and stirring up controversy, which is one reason why people speculate about his death. His comments regarding the earthquake that hit Haiti in 2010 were particularly direct; he claimed that the United States Navy induced the Haiti Earthquake using a weather weapon, accusing the United States of “playing God.” A Spanish newspaper quoted Chavez as saying that “the US Navy launched a weapon capable of inducing a powerful earthquake off the shore of Haiti. This time, it was only a drill, and the final target is destroying and taking over Iran.” (source)

When I first came across this comment about Iran, I was immediately reminded of a similar accusation made by Four Star U.S. General Wesley Clark Made, who revealed plans by the United States to invade several countries — a plan which would end with the invasion of Iran. You can see the video here.

This isn’t just crazy talk. Chavez had a long military career, and was well respected in his work. He’s also not the only person to suggest that the United States is, and has been, manipulating and controlling the weather for years.

For example, in 2010, then-president of Iran Mahmoud Ahmadinejad said that the U.S.’s High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) was responsible for the devastating floods in Pakistan, and that Western countries have been causing drought in various parts of the world, including Iran.

According to The Telegraph, Ahmadinejad emphasized that “according to reports on climate, whose accuracy has been verified, European countries are using equipment to force clouds to dump their water on their continent,” and are “prevent[ing] rain clouds from reaching regional countries, including Iran.” (source)

Renowned Pakistani columnist Nusrat Mirza accused the U.S. of artificially causing the March 11, 2011 earthquake and tsunami in Japan, calling the radiation leaks resulting from damage to nuclear plants the U.S.’s “second nuclear attack” on the Japanese nation. He argued that the March earthquake was artificially caused by the U.S. X-37B spaceplane just six days after it was launched. (source)

Weather Modification Is No Conspiracy Theory

Weather modification is far from a conspiracy theory, as Professor Michel Chossudovsky, the University of Ottawa’s Emeritus Professor of Economics, tells us in an article he wrote for The Ecologist several years ago:

Weather-modification, according to the US Air Force document AF 2025 Final Report, “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025,” “offers the war fighter a wide-range of possible options to defeat or coerce an adversary” which include the triggering of floods, hurricanes, droughts, and earthquakes. It goes on to explain the value such technology holds for military operations:

The report also provides details of governmental spraying schedules, chemical orders, and correct nomenclature used in airline operating manuals. It provides support for its notion of “heavy involvement of governments at the top level in climate control projects.”

In 2007, the World Meteorological Organization (WMO) published a statement that included “Guidelines for the Planning of Weather Modification Activities.” Acknowledging that the modern technology of weather modification began in the 1940s, it notes is still “an emerging technology.” The document states that “in recent years there has been a decline in the support for weather modification research, and a tendency to move directly into operational projects.” It makes no mention of military application, however.

Obtained from the NASA archives, a document prepared for the Interdepartmental Committee For Atmospheric Sciences by Homer E. Newell, a mathematics professor and author who became a powerful United States government science administrator with NASA, also outlines weather modification efforts, successes, and recommendations for future applications.  Bear in mind, this was over 50 years ago.

In 2010, Dr. Arnold Vermeeren, an assistant professor at the Delft University of Technology in the Faculty of Industrial Design Engineering, compiled a 300-page history of weather modification programs titled “CASE ORANGE: Contrail Science, Its Impact on Climate and Weather Manipulation Programs Conducted by the United States and Its Allies.” It was prepared for the Belfort Group by a team of scientists but presented anonymously, then sent to embassies, news organizations, and interested groups around the world “to force public debate.” It is another great document to look if you want more information.

In November of 1978, The United States Senate Committee on Commerce, Science and Transportation argued in a report that this is a ‘National Security‘ issue. This is important because, in the United States, whenever something becomes a ‘national security issue’ it is immediately classified and hidden from public eye. Some historians estimate that the United Stats classifies up to half a billion documents every single year.  It’s well known that the CIA and other government organizations and, as the quote below states, Federal agencies are involved in these programs.

According to the report:

Rosalind Peterson, President and Co-Founder of the Agriculture Defense Coalition (ADC) and an ex-United States Department of Agriculture (USDA) employee, made this statement at a 2007 United Nations hearing on global warming:

A couple of months ago, HRH Princess Basmah Bint Saud, the daughter of King Saud and an active humanitarian, compared geoengineering science and programs to weapons of mass destruction, arguing that their implementation is like setting off a bomb without the nuclear explosion. I wrote an article about it, also outlining how geo-engineering proposals are now part of mainstream academic science.

For example, If we look at SPICE, a United Kingdom government funded geoengineering research project that collaborates with the Universities of Oxford, Cambridge, Edinburgh, and Bristol, some of the proposed particles to spray in the air include:

 • Sulphate/Sulphuric Acid/Sulphur Dioxide
 • Titania
 • Silicon Carbide
 • Calcium Carbonate
 • Alumina
 • Silica
 • Zinc Oxide

They refer to it as Solar Radiation Management, and the idea is to spray these chemicals into the atmosphere in order to combat the effects of global warming by deflecting them away from Earth’s surface. In mainstream academic circles, there is still a harsh resistance to the idea that the manipulation of our climate and weather is and actually has happened, but with all of the documentation and statements given from various people who are ‘in the know,’ this is hard to believe.

What is happening is not ‘open’ and transparent to the public, which is very concerning. I’ll leave you with this final statement given to us by M. Granger Morgan, the head professor of Engineering and Public Policy at Carnegie Mellon University:

There is much more evidence out there, but I wanted to offer a small sample of research to inform readers about these programs and to make clear why arguments made by Chavez and others are not only plausible, but quite sound. Even if you don’t believe the United States is using this technology for ill intent, all of this information at least begs the question, why isn’t geoengineering and climate control a topic of discussion/interest at major climate summits?

 

 

NASA-tjänsteman medger att de använder chemtrails – Transportstyrelsen vill ej kommentera

 http://newsvoice.se/2014/06/27/nasa-tjansteman-medger-att-de-anvander-chemtrails/

 


Transportstyrelsen hänvisade i tidigare artikel till NASA för att avfärda chemtrails som kondensstrimmor, men NASA medger att de använder chemtrails. Barium och aluminiumoxid, som uppmätts i nedfall från chemtrails, släpps ut av NASA för att bilda moln i den övre atmosfären. Ett syfte är förbättrad militär radarkommunikation. Transportstyrelsen ser ingen anledning att kommentera detta.

Text: NewsVoice | Foto: NASA, Report: Barium cloud striations revisited

Det var NASA:s utbildningsprogram ”The Contrail Education Project” som Transportstyrelsen hänvisade till som argument för att chemtrails inte finns [artikel]. Transportstyrelsen konstaterar för övrigt att chemtrails är teorier som handlar om allt från”biologisk krigföring till ockulta syften” [artikel]. I utbildningen ”The Contrail Education Project”  informerar NASA att det krävs kylig luft i kombination med hög luftfuktighet för att kondensstrimmor ska bildas och vara långvariga. År 2000 gav NASA och andra amerikanska myndigheter även ut ett faktablad som tillbakavisade chemtrails, enligt Wikipedia.

Därmed borde vi även kunna observera en kraftig nedkylning av vårt atmosfär jämfört med tidigare, eftersom vårt luftrum nu nästan dagligen är heltäckt av vad myndigheterna påstår är ”vanliga kondensstrimmor” som efterhand breder ut sig och färgar himlen gråvit. Så är emellertid inte fallet utan det är snarare så att luften blivit varmare. Det finns inga undersökningar som styrker samband mellan ökad förekomst av ”chemtrails” och låg temperatur och hög luftfuktighet.

Snarare tyder omfattande observationer på att chemtrails uppträder även när temperatur- och luftfuktighetsförhållanden inte kan orsaka långvarig kondensstrimmebildning. En tidigare artikel i NewsVoice har också konstaterat att SMHI gissar att chemtrails är vanliga kondensstrimmor och saknar nödvändiga uppgifter för att avgöra om omfattande och långvariga kondensstrimmor överhuvudtaget är möjliga.

Ännu mer motsägelsefullt och mindre trovärdigt blir Transportstyrelsens hänvisning till NASA:s utbildningsprojekt om kondensstrimmor då man lyssnar till ett inspelat telefonsamtal med en NASA-tjänsteman vilket offentliggjordes sommaren 2013. NASA-tjänstemannenDouglas E. Rowland berättar under samtalet att NASA använder chemtrails:

NASA:s aerosolexperiment för civila och militära ändamål

NASA har också ett projekt kallat ”Charged Aerosol Release Experiment” (CARE), i vilket man släpper ut bland annat aluminiumoxid, en av de vanligaste uppmätta komponenterna i chemtrails.

Syftet är att bilda moln i den övre atmosfären. CARE-projektet är ett samarbetsprojekt med amerikanska flottans forskningslaboratorium och amerikanska försvarsdepartementets rymdforskningsprogram.

Professor Wayne Scales är en av de tongivande forskarna i CARE-projektet. I en presentation kallad ”Active Perturbation of the Near Space Environment” beskrev han år 2007 att man förändrar miljön i övre atmosfären genom att bland annat släppa ut barium, aluminiumoxid och andra kemikalier i atmosfären.

Syftet är att bland annat främja nya kommunikationssystem och störa fiendens kommunikationssystem:

 • “Allows for possible denial of adversary communication/ navigation systems (military)”
 • “Allows for possible new communication system techniques (military)”

Förändring av atmosfären erbjuder mycket stora militära och kommersiella möjligheter, enligt Scales.

Han beskrev också att önskad förändring av atmosfären åstadkoms genom att atmosfären även utsätts för mycket kraftig bestrålning av radiofrekvent strålning från HAARP, Aribo och Eiscat i Tromsö. Eiscat har även anläggning i Kiruna som samverkar med Tromsö-anläggningen. På Eiscats webbplats finns en omfattande referenslista till olika artiklar som beskriver den uppvärmning av atmosfären som åstadkoms från Eiscat i Tromsö genom att sända upp mycket starka mikrovågssignaler i atmosfären.

Forskaren Paul Bernard vid amerikanska flottans forskningslaboratorium bekräftade också han år 2005 (se fotnot 4) att CARE-projektet är kopplat till studier av hur laddade partiklar i moln kan åstadkomma ”förbättrad backscattering”, som är viktigt för radarkommunikationer:

I en artikel i The New Scientist år 2009 berättar Paul Bernard att partiklarna i atmosfären kommer att sjunka och sprida ut sig och att laserpulser kommer att användas för att mäta partikeltätheten i molnet. Syftet är att se vilken effekt kemikaliemolnet har på radarsignalerna:

NASAS och den amerikanska militärens CARE-projekt kan också bereda vägen för att använda den övre atmosfären för ett stort experimentlaboratorium för studier av effekter av utsläpp av kemikalier och partiklar.

Therese Sjöberg från Transportstyrelsen framhåller att det är förbjudet enligt luftfartslagen och luftfartsförordningen (8 kap. §3) att släppa ut något om det kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa. Om någon misstänker att ett miljöfarligt utsläpp gjorts får man anmäla det till polisen åklagare utreder sedan om brott begåtts.

Gällande NASA:s medgivande att man använder chemtrails säger Therese Sjöberg:

Text: NewsVoice


Mer om CARE-projektet

 1. Bernhardt, Paul; Scales, Wayne; Sternovsky, Zoltan; Kelley, Michael; Hysell, David; Holzworth, Robert (37th COSPAR Scientific Assembly. Held 13–20 July 2008, in Montréal, Canada., p.261). ”The Charged Aerosol Release Experiment (CARE) Program” [alt URL]. Astrophysics Data System. Retrieved 2009-09-16.
 2. ”NASA’s Charged Aerosol Release Experiment (CARE), Plans To ‘Make Clouds’ Tonight . . .”. weaselzippers.net. September 15, 2009. Retrieved 2009-09-16.
 3. Moskowitz, Clara (updated 2:37 p.m. ET Sept. 16, 2009). ”NASA rocket aims to create artificial clouds”. Msnbc. Retrieved 2009-09-16.
 4. Bernhart, Paul (May 19, 2009). ”Update on CARE” [PDF borttagen]. Search the missing document via Google: http://wpdp.colorado.edu/Files/Presentations/BERNHARDT.pdf
 5. ”Night Time Artificial Cloud Study Using NASA Sounding Rocket”. NASA. Retrieved 2009-09-16.

Relaterat

Airbornescience.nasa.gov: Cloud, Aerosol, and Precipitation Spectrometer

Science.gsfc.nasa.gov: Biograpgy – Douglas E Rowland


You are now Breathing Ethylene Dibromide, Virally Mutated Molds, Nano-Particulates of Aluminum and Barium, and Polymer Fibers with Unidentified Bio-Active Material

by Danser
Before It's News 

THE EARTH BEFORE THE ERA OF CHEMTRAILS 

This image showing a relatively pristine earth was taken during the Apollo Missions between 1969 and 1972. The earth floats like a beautiful blue and white jewel in space with no haze or luminosity covering it. 

Compare it with the next few images of earth taken during the era of chemtrails. Shocking isn’t it? 

STRANGE DAYS STRANGE SKIES 

LIFE IN THE TIME OF CHEMTRAILS 1997-2012: YOU ARE NOW BREATHING ETHYLENE DIBROMIDE, VIRALLY MUTATED MOLDS, NANO-PARTICULATES OF ALUMINUM AND BARIUM AND CATIONIC POLYMER FIBERS WITH UNIDENTIFIED BIO-ACTIVE MATERIAL: “We the people have not been warned, advised or consulted but are certainly vulnerable to the outcomes.” Lightwatcher.com “Biologic components have been reported in airborne samples that include: modified molds, desiccated red blood cells and exotic strains of bacteria” BLOOD TESTING REVEALS BARIUM 150 TIMES HIGHER THAN SAFE 

Do you have toxic levels of Barium and Aluminum in your blood? A number of people living in Arizona have discovered that they have blood levels of Aluminum or Barium 150 times higher than the amount considered safe. Many are experiencing the classic symptoms of Barium poisoning. See # 78, 79 & 80 for more Barium exposure information. Barium damages the immune system, causes dose-related muscle weakness up to total paralysis including the heart & lung muscles. 

Arizona, like the rest of the country has experienced heavy chemtrailing since 1997. So there is good reason to suspect there may be widespread problem with toxic levels of Barium & aluminum in the U.S. population, 

LIFE EXPECTANCY DROPS TO 69.3 YEARS IN THE USA 

HOW MUCH IS 8 YEARS OF YOUR LIFE WORTH?
In 2003 life expectancy in the USA was 77.6 years. The drop to 69.3 years since 2003, a drop of over 8 years in less than 6 years, is startling information. This period of time just happens to coincide with a time when there has been non-stop spraying of chemtrails coast to coast on an almost daily basis. There is plenty of scientific research proving that any increase in airborne particulates causes a corresponding increase in the death rate of the exposed population so imo the chemtrails are a glaringly obvious factor in this significant drop in expected life span. 

WIDESPREAD CHEMTRAIL SICKNESS IN IDAHO; SEDATIVES FOUND IN CHEMTRAILS 

THE IDAHO OBSERVER 

According to a report published 8/28/06 in The Idaho Observer recent lab reports found the following in samples of chemtrail fall-out: bacteria including anthrax and pneumonia, 9 chemicals including acetylcholine chloride, 26 heavy metals including arsenic, lead, barium, mercury and uranium, 4 molds and fungi, 7 viruses, 2 cancers, 2 vaccines and 2 sedatives. 

PATIENTS HIGHLY CONTAMINATED, DOC BLAMES CHEMTRAILS 

An Arizona Doctor speaks out after finding high levels of Barium contamination in his patients: 

CHEMTRAIL POLYMERS LINKED TO MORGELLONS? 

MORGELLONS/NANO-TECHNOLOGY DISEASE IN HUMANS NIGHTMARE NANO-TECH INFECTION 


Jan Smith has been suffering from Morgellons/Nanotechnology disease for over 10 years now. Her impressive research and documentation has put her in the forefront of those working to unravel the mysteries of this horrifying new disease. The research and documentation presented at the link below is a must read. Please pass this information on to your doctors, congressional representatives and the media. 

Busted Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS While Landing

http://worldtruth.tv/busted-pilot-forgets-to-turn-off-chemtrails-while-landing/

A pilot of a commercial airliner made a mistake that PROVES the existence of “CHEMTRAILS” — by forgetting to turn them off before he landed!  We have video of the plane landing while still sprayingCHEMTRAILS as it hits the runway.  This is the first empirical evidence to back-up claims made people, smeared as “conspiracy-theorists,” who claimed airlines are being used by government to spray aerosolsinto the air without the knowledge or consent of the people being sprayed.  With proof like this, the public now has legal standing to file lawsuits, utilize subpoenas and force discovery of evidence.  The 1 minute blockbuster video appears below.

Despite the fact that the plane is landing in foggy weather, the emission of chemtrails is unmistakable; their existence cannot be denied or explained-away by weather.  First, the trails are NOT coming from the back of the jet engines.  Second, the trails are not merely water trailing off the edges of the wings because as the plane passes, in addition to the wing trail emissions, there are clearly SPRAYS coming out of several sections at the rear of the wings in clear addition to any water that may be washing off the wing duringlanding.  See for yourself.

 

  http://www.youtube.com/watch?v=NwF7LVdtvjQ

 

 

Eddie (2332 Posts)

Eddie L. is the founder and owner of WorldTruth.TV. This website is dedicated to educating and informing people with articles on powerful and concealed information from around the world. I have spent the last 30+ years researching Bible, History, Secret Societies, Symbolism

 

Div. info om CHEMTRAILS

http://www.riseearth.com/search/label/chemtrails

Does the Airline You Fly Spray Chemtrails?

by Catherine J. Frompovich  activistpost Several years ago after I became convinced that there is a chemtrail spraying agenda, I decided that I would not fly again, even though I would like to visit some far off places...

 
 
 

CHEMTRAILS: There is NO Debate!

by State of the Nation Those who deny the existence of chemtrails are either willfully ignorant or dangerously arrogant, or both; therefore, why bother debating with them? Of course, there are those who run Facebook pages...

 
 
 

What’s With the Weather and Chemtrails?

Catherine J. Frompovich Activist Post There’s an aphorism about the weather that goes something like this: “Everyone talks about the weather but no one can do anything about it.” Well, don’t be so sure about that, especially...

 
 
 

What Chemtrails Really Are

by Carolyn Williams Palit Rense "The United States does not torture." --President George W. Bush We are dealing with Star Wars. It involves the combination of chemtrails for creating an atmosphere that will support...

 
 
 

NASA Expert: Chemtrails Are Real and Rogue Geoengineers Could Blackmail Earth

by Aaron Dykes Truthstream Media A NASA expert has warned that geoengineering is inevitable and mad scientists controlling the weather could use the technology to blackmail the planet. Droughts, famine, chemtrails and...

 
 
 

Killing Us Softly

by Greg Calise Riverbank of Truth I often write about the dangers of authorities of any kind. Authorities play a control game, and you are being controlled. We have submitted to authorities from the beginning of our lives,...

 
 
 

NASA Admits To Chemtrails As They Propose Spraying Stratospheric Aerosols Into Earths Atmosphere

By Arjun Walia - Collective Evolution It’s really amazing how many people are waking up to the fact that “chemtrails” are different from “con-trails.” What was once considered a conspiracy to many is now a fact, chemicals...

 
 
 

Chemtrails: An Integral Part Of The Great Starvation

by The Tap When I was a child, I knew that the elite preferred to use starvation to nuclear weapons because those Hydrogen bombs killed rich people. Starvation was a great weapon in their opinion because it only struck...

 
 
 

Italian Senator Demands Declasification And Disclosure Of “Chemtrail / Geoengineering” Spraying

by Dane Wigington geoengineeringwatch Rodolfo Ragonesi, CEO of the Gaia Foundation, is clearly a man of truly exceptional courage and focus. While nearly all of the environmental and science communities have remained...

 
 
 

Chemtrails Discussed At United Nations Hearing On Global Warming

By Arjun Walia - Collective Evolution Although this video is old, from 2007, chemtrails remain a growing topic of interest for concerned citizens all over the world. I think it’s a great video to create more awareness...

 
 
 

Poisonous Chemtrail Rain is Killing our Trees

By Christina Sarich - naturalsociety Whether you call it stratospheric aerosol geo-engineering, weather modification, or chemtrails, the poison that is raining down on our soil, air, and water is killing our trees. We...

 
 
 

Chemtrails Cause Harm, Even If You Don’t Believe they Exist

by Paul Fassa Natural Society Are you aware of chemtrails? A controversial ‘conspiracy’ topic, chemtrails are chemical sprayings in the air that ultimately expose the population to toxic chemicals and heavy metals. And...

 
 
 

Neurologist Warns Aluminum in Chemtrails Could Cause “Explosive Increase in Neurodegenerative Diseases”

by Russell L. Blaylock, M.D. Chemtrails Planet Nanoparticles of aluminum are infinitely more reactive and can easily penetrate the brain. The internet is littered with stories of “chemtrails” and geoengineering to combat...

 
 
 

Planetary Weapons and Military Weather Modification: Chemtrails, Atmospheric Geoengineering and Environmental Warfare

Developed in 1988 by the United Nations Environment Programme and the UN’s World Meteorological Organization, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) just published its Fifth Assessment Report [1] and maintains...

 
 
 

Chemical companies now adding untested nanoparticles to pesticide formulas

Industrial agriculture is undergoing yet another major transformation that will amass even more corporate control over the food supply, this time with regard to the composition of chemical pesticides. Untested nanoparticles,...

 
 
 

Watch This! Then Try to Deny Chemtrails

Denial ain’t a river in Egypt, and these things aren’t jet contrails or clouds. The chemtrails hardly get any more blatant than this. Just what is up with what we’ve all been seeing up in the sky lately? Lingering,...

 
 
 

Is Chemtrails The Most Ignored Conspiracy Of Our Time?

As the days go by and become weeks, months and even years, a large segment of humanity struggles with the reality of an ugly distant truth we must all reconcile, one that we are forced to behold sometimes on a daily basis....

 
 
 

The Fight to Control the Global Climate

By Michael Edwards "If we could experiment with the atmosphere and literally play God, it's very tempting to a scientist." There have been many permutations in the intellectual war to prove the effects (or not) of man-made...

 
 
 

International Law Encourages Use of Geoengineering Weather Modification

According to a new study due to be published in 2014, Geoengineering field research is not only allowed, it is encouraged. The study was authored by Jesse Reynolds at Tilburg Law School in the Netherlands. Reynolds researched...

 
 
 

Look Up! film and mobile app a call to action on chemtrails

A new film on aerial spraying programs, Look Up!, does more than expose; it provides a mobile app for observers to notify their legislators when chemtrails are spotted, despite official denial that such programs exist. The...

 
 
 
 

| Svar

Nyeste kommentarer

18.11 | 20:03

Hei. Artig at du likte dette, takk Dere kvinner har vel en sterkere Intuisjon enn oss menn og er flinke til føle hva som stemmer

18.11 | 03:51

Hei
Dette var helt fantastisk og omfattende lesning.Jeg er over gjennomsnittet interessert i helse " sannheter" da jeg har arbeidet i off.helsev.i ca.30 å.

30.01 | 22:19

Flink du :)

16.01 | 13:27

Herlig (Y)