Orgonitt

Orgonite Knocking Out Chemtrails

From Geoff:

Pictures I took above my house that document the effect that Orgonite and scalar wave crystal technology has on geoengineering and chemtrails.

http://beforeitsnews.com/alternative/2013/10/orgonite-knocking-out-chemtrails-2801216.html

You can see the actual spiral waves in some cases eat away and disperse the chemtrails in mid air.

Get handcrafted orgonite by Radio Mysterium here: http://radiomysterium.com/orgonite/

See other documentary shorts, listen to free radio shows, watch my music videos and check out my videos on symbolism in Hollywood movies and popular culture here:

http://radiomysterium.com/

Much love and visualize peace. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TuzwizyT0Fc

Hva er Orgonitt? "Spiser" den elektromagnetisk stråling?

I det kommende materialet har jeg gjengitt Lars-Roger Moe fra  http://livingearthalchemy.com/ sine utlagte forklaringer og artikler, samt hans priser m.m.. Lars-Roger er importør og leverandør av Orgonitt her i Norge.
Selv har jeg arbeidet med Orgon-energier i over 4 år - laget orgon-reaktorer, levd i de behagelige og livgivende energiene som produseres - og opplevd de positive effektene. Wilhelm Reich gjorde en stor oppdagelse i sin tid - ble fengslet og døde for sine oppdagelser. Nå - over 50 år senere - kommer endelig anerkjennelsen - ikke fra storsamfunnet, men fra energisensitive "menneskelys" i ny bevissthet for den nye tid. Om ikke lenge vil også storsamfunnet følge etter.......Mere materiale om Wilhelm Reich her (klikk)
 
I mitt arbeide med orgon arbeidet jeg "parallelt" med Moshe Daniel - en herlig person som også var heltent på orgon og dens fantastiske virkninger og påvirkninger på alt og alle - med en stor forskjell - han dokumenterte alt på nett. Ved å gå inn på navnet hans over, så vil du få opp mange google-søke-resultater på dette. Anbefaler stort å se denne (klikk) videoen.

Etter at denne artikkelen ble lagt ut, har flere meldt tilbake til oss om problemer med å få kontakt med leverandøren angitt over og i artikkelen generelt. I dag den 22.desember 2011 etter mailkontakt, har jeg nå fått tak i en leverandør av både Micro-orgonitter (ca 100 kr pr pakke inneholdende ca 500 stk) og alt annet i et meget stort utvalg av orgonitter. Har samtidig tatt jobben med å gjøre en bestilling på 2 pk micro-orgonitter og betalte enkelt med PayPal. De tar også Visa og Mastercard m.m.

For lenke til denne Orgon-nett-buttikken:

http://www.thebluesun.co.uk/acatalog/Orgonite_for_houses.html

Orgonitt
Orgonitt er en substans som på engelsk kalles Orgonite. Orgonitt omformer skadelig energi til livgivende energi. Man plasserer orgonitt rundt omkring for å nøytralisere kilder for skadelig energi ved å omforme den energien som disse avgir til positiv livgivende energi. Som mobilmaster i nabolaget og TVen i stua. Man kan også bære orgonitt på seg, henge den i mobiltelefonen og legge det på strategiske steder i og rundt hjemmet for å beskytte det. Negative energier trives ikke i nærheten av orgonitt, og energien i landskapet renses og heves. Nedenfor finner du noen basistyper med orgonitt for salg.

Som en første innsats for å beskytte hus og hjem foreslår jeg en lysfontene som graves ned i hagen (eller på nærmeste brukbare plass), samt noen mikroorgonitter, og et mobilsmykke til til hver mobiltelefon i husstanden. (Se artikkelen "Hva er Orgonitt?" under for nærmere bskrivelse og bruk).

Orgonitt
- "Lysblomst" (Tower Buster (TB)) kr. 40.-
- "Lysfontene" (Holy Handgranade (HH)) Kr. 250.-
- "Himmelrenser" (Chembuster (CB)) Kr. 6000.-

Mikroorgonitt
- Mikroorgonitt, 25 stk, Kr. 40.-
- Mikroorgonitt, 100g (ca 450 stk), Kr 250.-
- Mikroorgonitt, Annheng til mobiltelefon, Kr. 60.-

Hva er Orgonitt?
Den taktiske utplasseringen av Orgonite ved å kaste, gjemme eller grave det ned nær kilder for elektromagnetisk stråling - som mobilmaster, kringkastingstårn og atomreaktorer - har en kraftig og merkbar effekt. Orgonitt kan med fordel også plasseres på energipunkter og der jordas meridianer krysser i naturen. Disse stedene er overraskende lette å finne, siden det ofte er mastetrær å finne der - om det da ikke av står en kirke der fra gammelt av.

Når orgonitt er plassert ut i et område så får man ved selvsyn se at jordas livskraft blir dramatisk forsterket. Himmelen blir klarere og får tilbake den dype blå fargen som vi husker fra vår barndom, komplett med normale hvite skyer. Vannforurensningen reduseres slik at det er synlig for det blotte øye. Tørke reverseres. Stemningen, frekvensen, i et område forbedres dramatisk - Folk blir snillere, gladere og mer tolerant. Naboer blir enten vennligere eller flytter plutselig fra byen. En fornyet følelse av håp begynner å gjennomstrømme nabolaget. Folk rapporterer at plantelivet er frodigere der de har gravd ned orgonitt i kjøkkenhager og kjerr. Klarsynte forteller at naturens devaer kommer sterkere på banen igjen og blir mer aktive på stedet, sammen med moder jords egen kraft og englene, og bruker energien som orgonittene skaper konstruktivt til heling av naturen.

Denne taktiske utplasseringen av orgonitt kalles ”gifting”. Det er ingen som betaler noen for å plassere orgonitt der det trengs - vi som deltar gir vår gave til livet på jorda. Engasjerte og målbevisste ildsjeler rundt om i verden lager nå orgonitt i garasjer og bakgårder. Vi gir bort våre gaver til alle mobilmaster, radiosendere og andre strålingskilder i våre nærmiljøer. Denne artikkelen forsøker å gi deg svar på hvorfor - og hvordan. De lett merkbare effektene gir de som deltar virkelig tro på egen evne til å gjøre en forskjell. Prøv selv og se hva som skjer.


Kort om Orgone forskning
På 30 og 40-tallet var Dr. Wilhelm Reich i stand til å identifisere og måle eksistensen av eterisk energi - livsenergi, chi, ki, etc. - ved hjelp av en modifisert geigerteller. Han kalte denne energien Orgone.

Dr. Reich fant at ved å legge alternerende lag med glassfiber (organisk materiale) og stålull (uorganisk materiale) så kunne han samle og konsentrere orgone. Han oppdaget at orgone har to motsatte kvaliteter. En livgivende positiv form (POR) og en dødelig (DOR).

Reich konstruerte orgone akkumulerende bokser som han kalte ”oracs” ved å bruke dette enkle prinsippet. Han lyktes med å helbrede sine pasienter fra ulike plager, inklusive ulike kreftformer, ved å la dem sitte inne i en ”orac” gjentatte økter.

I 1986 publiserte forskere ved Universitetet i Marburg, Tyskland, resultatet av en blindstudie som viste at 30-minutter behandling med orgone-akkumulator forårsaket konsistent positiv psyko-fysiologiske effekter. Det var ingen slik effekt blant dem som ble behandlet med en kontrollenhet bygget av 100% glassfiber. De tyske forskerne uttalte ”the results received in our investigation furnish evidence for the assumption that the physical properties of the orgone accumulator and its psychophysiological efficacy on human organisms, postulated by Reich and his associates, factually exists.” [Müschenich, S. & Gebauer, R.: "Die (Psycho-) Physiologischen Wirkungen des Reich'schen Orgonakkumulators auf den Menschlichen Organismus [The (Psycho) Physiological Effects of the Reich Orgone Accumulator]", University of Marburg (W. Germany), Department of Psychology, Dissertation, 1986.]

Reichs arbeid ble fulgt opp utover 1960 årene, særlig Sovjetiske forskere som Dr. Nikolai Kozyrev (1908-1983). Kozyrev beviste vitenskapelig at slike usette energier faktisk finnes overalt rundt oss. Kozyrevs arbeid bekrefter både Reich’s forskning og empirisk erfaring med Orgonitt. Hans forskning var unndratt offentligheten frem til Sovjetunionens fall fordi den røde arme utviklet praktiske militære applikasjoner som utnyttet eterisk energi (såkalt ”torsion field” teknologi).

I fotefarene til Reich og Kozyrev fulgte tusener av forskere fra begge sider av Jernteppet. Over flere generasjoner har de sakte tvunget hovedstrømmen av vestlig vitenskap til å motstrebende anerkjenne at det finnes et universelt usett energimedium. Det benevnes ”mørk materie”, ”Vacuum flux” eller ”null-punkt energi”, avhengig av hvem du spør. Det er alminnelig forstått blant orgonittentusiaster at dette er det samme som Reich kalte ”orgone”. En healer eller en sjaman forstår at dette handler om den underliggende magnetismen i alt liv, i alt som er, den kraften som holder den fysiske virkeligheten sammen.


Utviklingen av Orgonitt
Reich bygde sitt laboratorium, kalt Orgonon, på landsbygda i Maine, USA, fordi stedet den gang var svært isolert fra kilder for ”dødelig orgone”. Reichs akkumulatorer samler DOR og POR uten sortering, så det å bruke en av hans orgone akkumulator nær kilder for DOR (som atomreaktorer, radiotårn, etc.) vil kunne skade den som får behandling.

I år 2000, oppdaget et par ved navn Don og Carol Croft, gjennom internettforskning og empirisk observasjon, at ved å blande katalysert organisk harpiks basert glassfiberepoksy (engelsk: polyester resin) med uorganisk metallspon, og deretter støpe det i små former, som pappbegre og muffinsformer, ble det skapt en substans som tiltrakk seg energi slik som Reich’s akkumulatorer.

Carol Croft har en sterk evne til å sanse eteriske energier. Hun forsto betydningen av dette funnet og tok det et skritt videre ved å tilsette små kvartskrystaller til miksturen for kvartsens evne til å effektivt samle, omforme og avgi eterisk energi. Slik fant hun opp en substans som er en høyeffektiv DOR til POR (negativ til positiv) energiomformer. Denne substansen kalles i dag orgonitt, fordi den balanserer og renser det Dr Wilhelm Reich kalte ”orgone” og slik æres han for det pionerarbeid som ga grunnlag for utviklingen av orgonitt.

Når orgonitt er innen rekkevidde av en DOR kilde, så vil den effektivt og fortløpende omforme den negative energien til POR. Dette vil i klartekst si at tilstedeværelse av orgonitt snur kringkastere av negativ energi til kringkastere av positiv energi uten at disse kringkasterne på noe vis kan motstå dette. En orac tiltrekker dødelig orgone så vel som positiv, og gjør ingen forsøk på å omforme eller filtrere negativ energi. Dette gjør en orgonitt kontinuerlig i kraft av seg selv og er derfor et viktig fremskritt. Harpiksen i orgonitt krymper når den hardner, og setter derved et permanent press på kvartsen inni. Dette skaper en piezoelektrisk effekt i krystallen, den blir elektrisk polarisert. Det antas at dette er årsaken til at orgonitt fungerer så godt.

Snart begynte Don Croft å publisere rapporter om de erfaringene han og hans kone gjorde seg. De hadde anbragt små enheter med orgonitt nær hver eneste kilde for DOR - som mobilmaster, atomreaktorer, underjordiske baser - og naturlige jordmeridianer og energipunkter i sitt område. Don inkluderte i sine rapporter informasjon om den spesifikke livsforsterkende, rensende og helende, effekten som de merket i takt med at de plasserte orgonitt rundt omkring. Don oppfordret på det sterkeste sine lesere til å gjenta eksperimentet i sine egne områder. Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg.


Himmelrensing
I tillegg til effektiv helsebehandling med oracs, så brukte Dr. Willhelm Reich sin kunnskap om de usynlige energiene til å bygge en vellykket innrettning til å modifisere været. Denne innretningen kalte han ”cloudbuster”. Den fungerer etter prinsippet om at skyer holdes sammen av orgon energi, og at ved å fjerne denne energien går skyene hurtig i oppløsning. Reich utviklet også en overlegen modell for å forutsi været, der han tok med i regnestykket den ellers ignorerte eteriske komponenten ved vær. Han fikk dermed betydelig mer presise anslag enn det man kan få ved bruk av et barometer.

Reichs cloudbuster besto av et sett metallrør, montert med vippe på svingskive, forbundet med gummislanger til en vannenhet for energetisk jording. Cloudbusteren løser opp skyer ved å tappe orgone som holder dem sammen. Ved en varsom og tidkrevende innsats kan det helhetlige værbildet i et området endres.

Reich’s design viste seg å være svært effektiv, men også svært farlig. Store mengder DOR hoper seg opp i rørene når cloudbusteren er i bruk. Et øyeblikks kontakt med bar hud har påført operatører alt fra intens smerte til langvarig lammelse.

Don Croft har funnet opp en tryggere og mer effektiv variant av Reich’s cloudbuster som kalles ”Chembuster”. Denne kombinerer de grunnleggene prinsippene fra cloudbusteren med egenskapene til orgonitt. En typisk chembuster består av seks kobberrør som er seks fot (1,83 meter) lange. Det monteres en dobbeltterminert kvartskrystall i bunnen av hvert rør for å skape et eterisk vakuum. Disse rørene settes i en sokkel av orgonitt, som oftest støpt i en tom 2 galons (8 liter) bøtte. Chembusteren suger bokstavelig talt til seg negativ energi fra himmelen i en radius på flere mil, trekker den inn i orgonittsokkelen, og omformer det hele til harmløs, livgivende, positiv energi.
Til forskjell fra en cloudbuster kan en chembuster trygt etterlates i kontinuerlig aktivitet. Den vil snart gjenopprette og bevare den atmosfæriske balansen i sitt område. I tørkerammede områder medfører dette alltid at det snart kommer regn nok til at det blir slutt på tørken. Dette har ildsjeler effektivt demonstrert i deler av Afrika, i California, og mange andre steder rundt i verden.

Den positive naturen til orgonitt er konsekvent. Det trengs ikke noen spesiell trening, sikkerhetsforanstaltninger, eller andre rigide prosedyrer for å lage og ha en chembuster. Den simpelthen omformer all den negative energien den trekker til seg i kraft av å være. Konstruksjonen skaper en eterisk virvel som aktivt balanserer energien mellom jord og himmel. Den hjelper naturen å fjerne luftforurensning, inklusive de negativt ladede kunstige skyformasjonene vi kjenner som ”chemtrails”. Derav navnet Chembuster - den omformer dette teppet av giftige ”skyer” og hjelper naturen å gjenopprette den naturlige dype blå himmelen med de lette hvite naturlige bomullskyene som vi husker fra vår barndom. Cloudbustere driver kontinuerlig atmosfærisk rensing. En standardmodell har en synlig effekt i en radius på 50 kilometer, men i områder med liten forurensning kan den være lengre.


Orgonittgiverbevegelsen
Energisensitive har erfart at den utstrakte utplasseringen av master for mobiltelefoner og andre trådløse elektroniske systemer har skapt et tykt teppe av negativ energi som gjennomstrømmer vårt samfunn. Det er som om vi bor i en mikrobølgeovn. Livsfiendtlig energi, DOR, genereres i store mengder av alle nettverk for trådløs signaloverføring. Fra trådløs telefon, nettoppkobling og alarmsystemer i hjemmene våre til sambandsutstyr fra alle mobil og teleselskapene, offentlige trådløse LANområder, radarer, høyspentanlegg og nye svært skadelige systemer på ekstremt lav frekvens (ELF) som TETRA og HAARP. Summen av slike installasjoner er nå som en friluftskonsert med death metal på hvert gatehjørne. Vi dør av det, fuglene dør av det og biene dør av det. Det er stadig flere som kan merke slike energier direkte. Andre blir uforklarlig syke av det - og det spiller egentlig ingen rolle hvilke ord de diagnostiseres med og hvilke piller de får - om vi ser bort fra at vaksiner og andre syntetiske medikamenter gjør oss enda mer sårbar for den elektromagnetiske krigføringen som vi nå utsettes for. Dette har sensitive mennesker rapportert. Den elektromagnetiske smogen vi vasser rundt i kveler alt liv. Den fremmer tørke, stimulerer negativitet og frykt.

Når man plasserer ut en orgonitt ved en strålekilde så nøytraliserer, renser og omformer den energiene som disse mordertårnene kringkaster. Mordertårnene, som ufortrødent fortsetter å kringkaste sin dødelige energi, blir konvertert til kringkastere av livskraft så snart de har fått en orgonitt på plass. Det er etter hvert tusenvis av mennesker verden over som har personlig erfaring for at dette virker. Alle master trenger en orgonitt i gave, også kringkastingstårn ettersom de nå gjør dobbel tjeneste som en del av HAARP nettverket. Kjennes det som et sted trenger orgonitt, så gi en. Om du synes det er undrelig at det huset, den butikken, den bedriften eller den minnestøtten trenger en orgonitt, så stol på intuisjonen og grav ned en orgonitt. Når DOR generatorene i et område nøytraliseres virker chembusterne som de skal.

Det er to primære typer orgonitt som lages for å nøytralisere strålingskilder. Disse kalles påengelsk Tower Busters (TB) og Holy Handgranade (HH). Siden navn skaper og formidler energi så tenker jeg at disse navnene med fordel kan endres. Heretter kaller jeg en TB for ”Lysblomst”, en HH for ”Lysfontene” og en CB for en ”Himmelrenser”. Det finnes flere andre enheter for ulike spesielle formål, og vi kommer tilbake til dem senere.

Lysblomst er den vanligste. Den er omtrent så stor som en muffins (de støpes ofte i muffinsformer) og har en angitt minimums størrelse på 3 oz (85g/0.9 dl). En lysblomst nøytraliserer en vanlig mobilmast med inntil 12 påmonterte paneler, disker eller pinner, samt de fleste andre alminnelige strålingskilder. Mål verdig orgonitt, i tillegg til alt som minner om mobilmaster og kringkastingsenheter, er høyspent (ca en for hver kilometer), transformatorkiosker, sykehus, skoler, kommunehus, administrasjonshus. Mange bedrifter kan godt få litt god energi i gave. ”M”-en til McDonalds er ofte en kamuflert mobilmast, og det finnes sikkert flere slike skjulte enheter. Noen har dårlig energi. Andre har mye elektronisk utstyr. Kirker fra alle religioner kan trenge litt god energi de også. Større veier trenger en for hver tredje kilometer, en for hver kilometer tunell (og husk alle mastene langs veien). En lysblomst har en rekkevidde på ca 400 meter.

Dersom du kjenner at én lysblomst ikke er nok, så vurder to eller tre. Kjenn etter. I byer og tettbebygde områder er det mange strålekilder. Du kan ofte kaste stein fra den ene mobilmasta til den neste. Et slikt mål oppklarer man best ved å legge ut lysblomster i rutenett, supplert med lysfontener der det trengs. En lysfontene har en rekkevidde på ca 2,5 kilometer.

Sterke strålekilder, eller flere tett på hverandre, trenger en Lysfontene. Store mastetrær, masteskoger, frimurertempel, enkelte kirker, universiteter, større sykehus, transformatorparker, HAARPanlegg og radaranlegg er selvsagte kandidater for en lysfontene - av og til flere. Må du plassere ut orgonitten lengre unna enn 2,5 kilometer så prøv å plassere én lysfontene i hver himmelretning - med båt om nødvendig. Orgonitt kan plasseres i vann - både i innsjøer, elver havner og hav. Noen har sluppet orgonitt ut fra småfly for å komme til på utilgjengelige steder.

Vi bør forsøke å få nok himmelrensere på plass til at kartet er dekket. Noen spesielle plasser trenger mer enn en, men ellers kan disse spres rundt i passe avstand fra hverandre. Det vil etter hvert vises på himmelen hvor det trengs mer innsats. Effekten blir fort og synlig. Når et område er dekket og alle åpenbare DOR kilder har fått sine gaver, så vil himmelen klarne opp og mindre, skjulte og underdekkede DOR kilder komme til syne. De avslører seg selv med smogansamlinger - grå fillete skyer. Andre ganger kjenner man at et sted ikke er godt, det var bare ikke følbart tidligere fordi det var for mye annet som overskygget. Da er det på tide å pakke ryggsekken igjen.

Det er lurt å gjemme eller grave ned både lysblomster og lysfontener. På steder med regn og frost bør himmelrensere plasseres i garasjer og uthus, eller på loft, for å unngå at de skades av frostspreng. Vi vil ikka at noen skal forveksle verken lysblomster, lysfontener eller himmelrensere med søppel, så pass på. I følge Don Croft skal ikke lysblomster og lysfontener plasseres nærmere målet enn 50 meter. Følg intuisjonen om du får en klar fornemmelse av at en tilsynelatende mindre installasjon trenger mer oppmerksomhet. Noen gjør det. Legg enhetene da godt fra hverandre, gjerne på motsatt side om det trengs to, og som en trekant med målet i midten når det trengs tre. Må du slippe en lysfontene i vann, så teip en plastpose fast i spissen slik at den får en luftballong som hjelper den å lande med bunnen ned. Moder jord tilgir oss med glede den lille forurensningen.

Don Croft sier at for større enkelttårn er oftest to lysblomster nok. Det tar normalt en halv time for en lysblomst å nøytralisere et mål, men vil du ha synlig bekreftelse så må du nøytralisere over et dusin installasjoner i samme område på én ekskursjon. Han anbefaler at vi heller observerer himmelen og smognivået for å vurdere den helhetlige virkningen, fremfor å stole på instrumenter.

I noen land har det vært rapportert at politi, etterretning og militære har vist en utilbørlig interesse for folk som plasserer ut orgonitter. Pussig, ettersom disse gjenstandene bare nøytraliserer skadelig stråling. For ikke å nevne at de virker etter prinsipper som offisielt stemples som overtro. Det er også interessant at ”noen” er i stand til å oppdage fredelige enkeltmennesker som er ute og gjøre gode gjerninger. Vær diskret og observant, og skulle du komme ut for noen av disse villedede menneskene så vær vennlig. Se for deg en vegg av lys hvor bare kjærlighet kan passere. Sett lys på dem og se for deg at alle menneskene på jorda lever i harmoni og kjærlighet. Til og med himmelrensere lar seg skjule. Dersom du ikke tar dette på alvor, kan du fort oppleve at din innsats går til spille. Du vil ikke være den første som opplever at en gråtass diskret rusler etter og plukker opp orgonittene du har gitt bort til trengende steder. Det finnes utstyr som man kan bruke for å skjule seg og beskytte seg. Don Croft anbefaler en ”Succor Punch” i sekken og en i bilen. Det ligger mye informasjon på nettet og det anbefales at du gjør dine egne undersøkelser etter hvert som du ser du vil ha mer informasjon.


Hvordan bruke Orgonitt
Først verner du ditt hjem og ditt nærmiljø. Dernest begynner du å utvide sirkelen og rekrutterer andre så dere sammen kan snu omforme i hele distriktet du bor slik at det blir bedre for deg selv, dine venner, og alle andre som bor i området. Påwww.orgonite.infolister de opp nøkkelpunktene nedenfor fremst på siden, så spørsmålet er snarere er det noen plasser man ikke kan bruke orgonitt...
• Enkelt. Lett å lage. Er I virksomhet kontinuerlig.
• Omformer negativ energi til positive energi.
• Renser atmosfæren, avgifter vann, får slutt på tørke.
• Hjelper planter å vokse bedre, frastøter skadedyr og reduserer behovet for vann.
• Reduserer skadelig effekt av EMF stråling.
• Avvæpner og frastøter parasittiske livsformer.
• Inspirerer vennlig holdning og generelt en bedre indre balanse og et bedre humør.
• Avhjelper ofte søvnproblemer og kroniske mareritt.
• Hjelper deg å aktivere dine indre psykiske evner.

Hjem
Grav ned en lysfontene (HH) i hagen eller i umiddelbar nærhet av hjemmet. Det gir et solid fundament for å skape gode energier i nabolaget ditt. Så kan du bruke enten lysblomster eller mikroorgonitter for å forsterke beskyttelsen av hjemmet ditt. Leg gen lysblomst (TB) eller et par mikro i sikringsskapet og eventuelt ved utendørs koblingsboks. Finn en måte å plasser en lysblomst eller en mikro orgonitt (to om du kjenner for det) i hvert hjørne av tomt eller leilighet, på inntak for vann, telefon, TV, bredbånd, ved pipa på loftet og alle andre steder noe som helst kommer inn i ditt hjem. Ja, du kan med fordel ha en direkte under trappa også. Ett mobilsmykke med mikroorgonitt til hver mobiltelefon i huset. Legg en i hvert vindu - i ei blomsterpotte eller en dekorasjon. Legg en lysblomst, tre mikroorgonitter eller en pynteorgonitt ved TV, en tre mikroer ved stereoanlegg, en på eller under høytalere, minst tre ved datamaskin, og en eller flere ved andre elektroniske innretninger. Tenk deg en sirkel 100 meter fra huset ditt, og en til 200 meter fra. Gå sirklene og legg en mikroorgonitt minst hver hundrede meter på hver av sirklene. Pass på at du ikke har dem der de blir utsatt for varme - som i lysestaker og på ovner. Har du elektrisk klokkeradio så er det en klar kandidat - disse har gjerne et skarpt elektrisk felt som når godt over midten av dobbeltsenga. Bemerkelsesverdig skarpt faktisk. Apropos, du kan godt plassere i hvert hjørne av senga også. Nattbordet er en god plass for en større orgonitt om du føler for det. Bytt ut alle trådløse sendere - bredbånd telefon, mus, tastatur, alarmanlegg osv. med noe som har kabel. Unngå trådløse løsninger for enhver pris, og vurder om mobiltelefonen kan avgå en stille død. I blomsterbedd og blomsterkrukker - plantene elsker orgonitt! Det går an å lage smykker med mikroorgonitter. Vær kreativ.

Jobb
Ta utgangspunkt i det som står under ”hjem” og improviser. Lim tre mikroorgonitter under kontorstolen din. Grav ned noen lysblomster og en neve eller to med mikroorgonitter rundt skoler og barnehager der barna dine går. Kjenn etter om det trengs en lysfontene.

Nærmiljø
Etter at du har tatt hjem, jobb, skole og barnehage, så ha tilgjengelig noen lysblomster og en liten haug mikroorgonitter. Så tar du deg noen turer i nabolaget og slipper en mikroorgonitt ved hver strømboks, tre ved hver rigg med mobilpaneler og TETRA pinner - alle kringkastingsstasjoner og master - Mer ved større ansamlinger. Normalt holder det med en lysblomst eller tre mikroorgonitter pr 1-4 pinner, disker eller paneler; inntil 8 trenger normalt en lysblomst eller 4-5 mikroorgonitter; inntil 12 trenger normalt 1-2 lysblomster eller 5-6 mikroorgonitter. Noen master er verre enn andre, enkelte er mye verre selv med bare ett eller to paneler. Da trengs det mer, og her må du bare stole på intuisjonen - du vil trolig utvikle den etter hvert. Strømkjosker, store og så kraftstasjoner. Veikryss. Strø noen mikroorgonitter i hekken rundt sykehjem, skoler og barnehager, butikker og andre plasser det kjennes ut som det trengs. Eller grav ned en lysblomst her og der.

Distrikt
Du kan fortsett som beskrevet under nærmilø, men få av oss har anledning til å gå gatelangs i alle kriker og kroker - verken på landsbygda og i byen. Det jeg gjør er å bruke passer og kart. Radiusen på en lysfontene er, med tilstrekkelig sikkerhetsmargin, 2,5 km. Ta utgangspunkt i den første du plasserte og gå så ca 5 kilometer ut og se hvor er naturlige plasser for å legge en sirkel med lysfontener utenfor den som dekker nærmiljøet ditt. Noen plasser er opplagte - selv om de er nærmere - som større master, radarer, en del kirker, sykehus, høyskoler og universiteter, industri og kontorområder for å nevne de mest opplagte. Offentlige administrasjonsbygg. I tillegg så ha tilgjengelig mikroorgonitter og lysblomster så du kan spre dem ut der du er. Taktikken med lysfontener sparer meg tid, ikke minst i forhold til å finne alle strålingskildene, og derfor velger jeg den. Har forsvaret noen installasjoner i nærheten er det til allment velvære og til det gode for personellet om noen strør om seg med tilstrekkelig orgonitt. Politi, brann (også små lokale reserveenheter), ambulanseposter og sivilforsvaret vil etter hvert utrustes med TETRA og vi som vanlige mennesker, for ikke å snakke om de som jobber i disse strålingsfeltene trenger orgonitter som omformer den energien som disse installasjonene spytter ut på full styrke om de er i bruk eller ikke. Rundt radarinstallasjoner tenker jeg meg i utgangspunktet tre lysfontener i triangel rundt. Noen trenger flere - den i Vardø trenger minst fire pluss en himmelrenser - og det kan hende enkelte mindre installasjoner kan klare seg med mindre. Kjenn på det. Det er mange topper med master som trenger besøk en vakker søndag av vennlige mennesker med orgonitt i sekken. Det vil overraske mange hvilke energier diverse minnesmerker og obelisker genererer og vedlikeholder - jeg legger orgonitt ved alle slike jeg kommer forbi med mindre jeg kjenner meg sikker på at energien der er helt grei (og skulle den være det så kan Moder Jord alltids nyttegjøre seg orgonitten der uansett...)

Veier
Mikroorgonitter med noen hundre meters mellomrom eller en lysblomst ca annenhver kilometer. Strø mikroorgonitter, gjerne hver 250 meter i tunneler. Veikryss, fotobokser, kamraer og det som serut som luftmålere. Intensjonen bak disse innretningene, og folks følelsesmessige reaksjoner på dem kan godt trenge litt omforming.

Kraftgater
Mikroorgonitter med noen hundre meters mellomrom eller en lysblomst ca hver kilometer. Større ledninger kan treng mer. Fordelerkjosker og bokser trenger gjerne minst en lysblomst eller en håndfull mikroorgonitter. Kraftstasjoner, også underjordiske installasjoner.

Vann
Lysblomster i vann og elver, eller vannrensere (se nedenfor) lengre ut i større vann og havnedassenger, fjorder og der man eller kan komme til. Lysfontener kan brukes, og jeg har sett eksempler i større sjøer der himmelrensere har blitt utstyrt med isoporkork rundt toppen av pipene (for å lande på rett kjøl) og så dumpet midt uti vannbassenget. Dykkere i vennekretsen er i slike sammenhenger kjekt å ha, men ikke nødvendig. Det eneste du virkelig trenger er stå vilje og kreativitet - da kommer som regel løsningene. I dag er det svært viktig å hjelpe vannet å rense opp å løfte energifrekvensene sine.

Underjordiske installasjoner
Kraftstrasjoner, militære anlegg, sivilforsvarsanlegg, ukjente anlegg, gruver - i drift og nedlagt - bunkersanlegg fra andre verdenskrig, osv. Alle trenger orgonitter i sin umiddelbare nærhet, og ehr trengs jordplugger (se nedenfor) som sender energien innover i bakken.

Generelt
Kjennes det ut som et sted trenger en orgonitt så legg igjen noen mikroorgonitter eller andre enheter om du kjenner for det. Noen kan ha blitt drept der - kanskje vikingene hadde en bygdekrig nettopp der for tusen år siden. Kanskje omkom noen i en bilulykke nettopp i den svingen for ti år siden. Hvem vet. I alle fall: Kjennes det ut som et sted trenger en orgonitt så legg igjen det som kjennes rett.

---

Hvordan lage Orgonite
Enkel orgonitt er bare likt volum glassfiberepoksy/polyesterepoksy og metallspon samt en kvartskrystall, støpt i en hvilken som helst form. Det er ikke en ”rett” størrelse eller form på orgonitt, og effekten ser ut til øke proporsjonalt med volumet. (Mikroorgonittene fra Blue Sun er et unntak fra denne regelen.) Det finnes riktig nok noen standardmodeller som etter hvert er grundig utprøvd av mange mennesker verden rundt. Disse modellene er standardverktøyet for orgonittgiverne, of de er diskutert på nettsteder og selges av forhandlere verden rundt.

Metallspon
Du vil ikke ha altfor fint metallstøv, og du vil heller ikke ha store metallstykker. Aliminiumsspon på mellom en halv og en centimeter er svært vanlige og veldig effektive når de brukes i orgonitt, men hva som helst av kobber, jern, bronse, messing, nikkel og stål virker godt. Du kan bare ta med deg en bøtte og et par arbeidshansker til nærmeste maskinverksted og spørre dem om du kan fylle bøtten din med metallspon. Det kan hende de vil spørre deg om hva du skal bruke det til før du får det med deg gratis (som regel er de bare ganske enkelt nysgjerrig), så det er like greit å bare fortelle dem at du skal lage duppeditter som kan nøytralisere skadelig stråling fra mobiltelefoner og slikt. Hvis du ikke kjenner deg kompetenet til å forklare orgonitt for dem, så gi dem gjerne en kopi av denne artikkelen. Gi dem det enkleste ærlige svaret du kan. Det kan hende du blir overrasket over hva folk kan forstå, om du tar deg tid til å forklare så godt som du kan ut fra hjertet. Dersom metallsponene er svært fine så vil ikke epoksyen klare å renne ut i hele formen. Da må du ta likt volum med epoksy (rør inn herder) og metall og blande det sammen først. Så tar du ei gammel skje og øser i formene mens du plasserer de andre ingrediensene.

Kvartskrystall
Et hvilket som helst skår av kvartskrystall vil virke helt fint for å lage orgonitt. Den trenger ikke være fin og den trenger ikke være klar. Sistesortering kvartskrystall fungerer helt fint, og de fleste anstendige som selger krystaller lar dette gå billig. Du kan også kjøpe kvarts over internett fra forhandlere som er kjent med orgonitt og som vet hva du trenger. Det enkleste fungerer godt.

Glassfiber/Polyester epoksy
Dette er den dyreste ingrediensen i orgonitt. Biltema har 10-kilo bøtter til rundt 600 kroner (husk å få med deg herder), og finner du billigere så si ifra. Om du finner noe som stinker mindre og/eller er klar blank til en akseptabel pris, så vil jeg også vite det. Den første literen jeg kjøpte betalte jeg over 500 kroner for på en butikk for båtutstyr, så pass opp. En hvilken som helst organisk basert epoksy vil gjøre jobben, og flytende er lettest å bruke. Olje (polyester) er organisk og harpiks er organisk. Og, som sagt, husk herder. Det kan ta fra timer til dager å få orgonitten til å størkne avhengig av temperatur og fuktighet. Les på bruksanvisningen.

Former
Valg av form avhenger av hvilken spesifikk gjenstand du ønsker å lage, men en hvilken som helst form som tåler varme opp til kokepunktet. Unngå plast med mindre plasten tåler varme og kjemikalier. En trakt til helling av bensin eller olje vil virke, mens et rømmebeger vil smelte av løsemidlene i epoksyen. Epoksyen utvikler også varme mens den herder. Generelt er metallformer enklest til de fleste formål, men du kan også bruke en kjegleformet bursdagshatt av papir eller et pappbeger. Jeg har brukt plastformer for isterninger fra IKEA, muffinsbrett i metall, og oljetrakter tettet med maskeringstape. Jeg fyller et rømmebeger med sand fra nærmeste sandkasse, eller bruker en tom hermetikkboks for å fa trakten til å stå. Bruk fantasien.

Andre ting
Du vil trenge en bøtte, gjerne med helletut, en trepinne til å røre med, noen tøyfiller til å tørke søl, og en stor flate hvor du kan la orgonitten herde.

Sikkerhet
Epoksy avgir giftig gass både før og under herding, så jobb i et godt ventilert rom, en åpen garasje, en carport, eller utendørs om mulig. Arbeidshansker anbefales både for å håndtere metallspon og epoksy. Ta på deg arbeidsklær - do kommer til å grise, så ta på deg noe du ikke er redd for å få ødelagt. Det kan være lurt å ha en pressenning under dersom du ikke er komfortabel med søl på bakke eller garasjegulv. Hvis du har tenkt å støpe noen runder er en gassmaske for verkstedbruk å anbefale - spør der du kjøper epoksyen.

Intensjon
Orgonitt preges av din intensjon. Dette er det uhyre viktig å være oppmerksom på. Det er folk som har laget orgonitt som ”surner” og energien blir slett ikke så god etter hvert. Dette handler om den som har laget den, og hvor i seg selv de var da de støpte orgonitten. Det finnes ingen mildere måte å formidle dette på, og det er et faktum som må på bordet. Lager du orgonitt for å slå tilbake mot de krefter som påfører oss skade med dårlig energi? Lager du orgonitt for å hjelpe Moder Jord å skape en verden der frihet, kjærlighet, overflod og glede råder? Forskjellen er fundamental. Les artikkelen ”Mobilisering av tankekraftens gerilja” på LivingEarthAlchemy.com.

Føttene på jorda
Noen lager orgonitter (særlig de større modellene) med andre typer krystaller i tillegg til kvarts. Det går an å eksperimentere med det, men dersom du ikke vet hva du gjøre er det større sjanse for å redusere effekten enn å forbedre den. Du bør ha en relativt klar følelse av hva du holder på med før du begynner å eksperimentere utover standardmodellene.


Lysblomst(Tower Buster)
Jeg bruker brett med muffinsformer og smører dem med formfett. Smørefrie former kan også brukes. Du trenger epoksy og herder, metallspon og biter av kvartskrystall. De tåkete, henimot hvite skårene er like gode som de dyreste og fineste krystallene til dette formålet.

Dekk bunnen i formen med metallspon. Prøv å beregn slik at krystallbiten blir så nært midt i orgonitten som det er praktisk mulig. Øyemål holder fint, og cirka er godt nok.

Plasser en liten bit krystall midt i former. Et skår på størrelse med halve lillefingerneglen din holder.

Fyll formene nesten til kanten med metallspon. Begynner den ferdige lysblomsten å nærme seg 100g i vekt er du innenfor den massen som en lysblomst bør ha. Vei etterpå og juster når du får erfaring med dine former.

Bland epoksy og herder. Hell i formen til epoksyen dekker metallsponet.

Dersom metallsponet er for fint, så bland en måleenhet epoksy (med herder blandet inn først) med lik mengde metallspon. Rør rundt. Ta ei gammel skje og øs oppi nok orgonittrøre til å plassere kvartsbitene omtrent midt i. Fyll opp med mer til ønsket størrelese på lysblomsten.
En Lysblomst har en effektiv radius på ca. 400 meter og er i stand til å nøytralisere de fleste alminnelige mobilmaster og andre kilder for negativ energi. Bruk flere om du kjenner at en ikke er nok. Den eneste måten å trene opp intuisjonen på er å bruke den og velge å stole på den.


Lysfontene(Holy Handgranade (HH))
Du trenger en kjegleformet form. For eksempel et champagneglass, en bursdagshatt, en trakt som du taper tuten igjen innenfra med maskeringstape, eller ta ganske enkelt brett et A4 ark to ganger og så åpne den til en kjegleform. Når du så har en form så sett den i en blikkboks, en boks fylt med sand, eller på annen måte få den til å stå støtt. Mulig du trenger formfett.

Den mest elementære lysfontenen har fem enkeltterminerte kvartskrystaller. En som du setter ned mot tuppen når du støper (som blir pekende opp når lysfontenen er tatt ut av formen og står på den sirkulære flaten med spissen pekende opp). De fire andre krystallene legges med termineringen pekende utover som i et kryss med omtrent en centimeter orgonitt over seg (under seg når kjeglen er tatt ut av formen) når lysfontenen er ferdig.

Den vanligste lysfontenen har litt mer med seg. Finn en kobbertråd som er 26” lang. Den skal være så tynn at du kan forme den med hendene, men samtidig så tykk at den holder formen når du er ferdig. Du kan resirkulere gamle strømledninger om du får tak i slike, og i så tilfelle trenger du en tapetkniv og en avisoleringstang. Lag en spiral av kobbertråden, og når den er ferdig så strekker du den slik at den blir kjegleformet og fester en dobbeltterminert kvartskrystall i spissen (klem enden av kobbertråden rundt krystallen så den holder fast)

Det finnes folk som opererer med andre lengder på kobbertråden, men 26” er det Carol Croft føler for, og det er ikke synlig forskjel i forhold til mer magiskklingende lengdemål. Spiralen skal ha klaring til formens kant slik at den støpes helt inn i orgonitten - en halv centimeter holder. Jeg synes det er lettere å lage en flat spiral (med litt hjelp av en nebbtang i begynnelsen) og så strekke den for til sist å feste krystallen. Skjel lit til størrelsen på den krystallen du tenker å bruke når du lager den første lille runden.

Du må ha litt mer substans på kvartskrystallene her enn du trenger til lysblomstene. De bør være 2-3 centimeter lange, heller litt mer enn litt mindre, og de bør være minst rundt centimeteren tykk. En dobbeltterminert og fire enkeltterminerte.

Når du stopper så ha litt metallspon (eller litt ferdig røre) nederst i tuppen først. Så setter du den dobbeltterminerte krystallen med spiralen i. Fyll opp til så vidt over kobbertråden med metallspon (eller ferdigblandet røre) og legg fire enkeltterminerte kvartskrystaller pekende i hver sin himmel retning. Fyll over disse krystallene med minst en halv centimeter metallspon (eller ferdigblandet røre). Hvis du bruker metallspon og epoksy hver for seg, så bland epoksy og herder og fyll opp til de øverste metallsponene er dekket. Det er bedre at det stikker litt metall ut av bunnen på den ferdige lysfontenen enn at du bruker for mye epoksy - det er epoksyen som koster penger og det er så mange steder som trenger orgonitt at det ikke er noen vits i å sløse med den. 

 

Orgonitt

http://www.nyhetsspeilet.no

 


Orgonitt, som ble oppdaget av Wilhelm Reich er en substans som bidrar til å forbedre Jordas energifelt. (Bildet viser et kirlian-fotografi av orgonitt).

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
 
Av 
 
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
 
SAMFUNN
   28.09.2012 23:09   (Oppdatert 01.10.2012 23:07)

Himmelrensing

 

Denne artikkelen handler om Orgonitt, som er en substans som mennesker kan lage for å hjelpe Moder Jord med å forsterke sitt eterfelt.

-       Orgonitt er relevant i sammenheng med Chemtrails fordi utplassering av orgonitt langt på vei kan hjelpe Moder Jord
med å nøytralisere effekten av dette masseødeleggelsesvåpenet.

-       Orgonitt er relevant i forhold til elektromagnetisk stråling fordi utplassering av orgonitt langt på vei kan nøytralisere
dette.

 

Orgonitt er spesifikt utviklet for å omdanne skadelig energi til livgivende energi. Dersom du ikke har undersøkt energibegrepet nok til at du har grunnlag for å henge med i en artikkel som handler om å praktisk og fysisk jobbe med energi så anbefaler jeg at du selv søker å utvide din kunnskapsbase. Det finnes rikelig med informasjon både i bokform og på nett. Denne artikkelen har ikke til hensikt å omvende rettroende vitenskapere, men tar for gitt at leseren er fortrolig med at det finnes fenomener man ikke nødvendigvis kan legge på en vektskål i ethvert laboratorium. Skeptikere kan begynne med å etterprøve Wilhelm ReichRoyal Raymond RifeEdward Bach, og Masuro Emoto. Er ikke dette vitenskapelig nok, så henvend dere til Aerospace institute stuttgart. Inntil det er gjort vil jeg be om at dere lar være å kaste bort min og andres tid.

Chemtrails er behandlet i flere artikler på Nyhetsspeilet. Det finnes rikelig med kilder og dokumentasjon for den som vil sette seg inn i temaet. Det foreligger flere artikler om Chemtrails her på Nyhetsspeilet og debatt om Chemtrails spesifikt henvises til disse. Her er tre artikler fra tre ulike forfattere. Driver de krigføring over hodene på oss?Kong Harald – se opp! og Stopp Chemtrailsutslippene nå!.  Denne artikkelen legger til grunn at Chemtrails er noe annet en contrails.  Et startpunkt for en leser med et spørrende og undersøkende sinn kan være disse to filmene: What in the world are they spraying? Og Why in the world are they spraying?

 

For de av dere som har lest om orgonitt før, så legg merke til at jeg velger å endre de engelske navnene og gi norske navn. Det handler om energi også i ord. Tower Buster = Lysblomst; Holy Handgranade = Lysfontene; Chembuster = Himmelrenser; Earth Pipe = Jordrenser; Peace Pipe = Vannrenser.

 

Denne artikkelen er delt i tre. Først kommer mine observasjoner fra den gang jeg begynte å eksperimentere med Orgonitt mens jeg fortsatt bodde i Trondheim. Deretter kommer en bakgrunnsinformasjon om hva orgonitt er Til sist beskrives hvordan du selv kan lage og bruke orgonitt.

 

 

Del 1

En rapport fra sommeren 2009

Sommeren 2009 fikk jeg i hende #4 av The Dot Connector Magazine (www.thedotconnector.org). Den gang et godt nytt blad som i dette nummeret skrev om noe de kalte for ”orgonite” (Norsk: orgonitt). Orgonitt skulle i følge den omfattende presentasjonen i bladet kunne gripe tak i forurensingsproblemer i jordas elektromagnetiske felt og derigjennom sette jorda i stand til å nøytralisere chemtrails og annen forurensning vesentlig raskere.

De av oss som er fjellvante vet at et rent fjellvann mye raskere løser opp spytt og oppvaskvann enn et vann som er mer forurenset. Hvis vi kan bidra til en tilsvarende kapasitetsendring i jordas elektromagnetiske felt vil det være meget viktig.

Utenfor døra en vårdag i 2007. Chemtrails i formasjon som de olympiske ringer over Trondheim. Flyet var av passasjerfly størrelse.

Før jeg fikk Dot #4 i hende hadde jeg aldri hørt om orgonitt. Jeg kunne imidlertid en god del om hva vi kan kalle energi – ikke strøm, olje eller kalorier, men slikt som sjamaner og kvantefysikere kan snakke sammen om hvis de tar seg bryet med å synkronisere sine respektive fagspråk.  Intuisjonen min sa at dette burde undersøkes nærmere, og for meg er det godt nok til å gå i gang. På bildene 1, 2 og 3 kan dere se at jeg hadde motivasjon god nok. Jeg tilbrakte derfor de neste to ukene foran og gravde frem kunnskap om orgonitt.

Sammen med andre var jeg den sommeren med og plasserte ut et 50 tall lysfontener og et ukjent antall lysblomster i Trondheim. I september satte vi opp den første himmelrenseren.

Gjennom kjøkkenvinduet våren 2008

I det den første himmelrenseren herdet i garasjen min oppsto det ett hull i gråværet over oss. Rett over oss. Et lite rundt stykke blå himmel som utvidet seg sirkulært, og vi fikk omgjort en gråværsdag til fin høstkveld på vår utkant av byen. En smule fornøyd satt jeg på verandaen med tekoppen min og nøt det. Bortsett fra intensiv spraying over hodene våre, og et lavtflyvende helikopter observert (av andre enn meg) over boligfeltet, de neste par dagene, så var det lenge vanskelig å få noe godt overblikk over himmelen. September var i hovedsak grå våt og kald. I de glimtene av blå himmel jeg kunne se, så observerte jeg ikke chemtrails over mitt nærområde. Jeg skimtet striper gjennom skydekke over andre deler av byen, over områder med lite orgonitt, perifert fra der himmelrenseren står.

Bilde 3: En tidlig morgen våren 2009. Det er en skyfri dag – alt du ser på himmelen er chemtrails.

Søndag den 11 oktober var det blå himmel og klart. For første gang på evigheter. Jeg skulle ut på tur med guttungen. Jeg har ikke før kommet ut før jeg ser et fly komme inn over Vassfjellet, forbi Klæbu og over Trondheim. Lang hvit hale i vanlig chemtrails trase (Bilde 3). De legger ofte stripe på stripe på stripe der borte til himmelen blir hvit. Jeg har talt opp mot 40 sprayinger i tidlige morgentimer enkelte dager. Noen ganger flyr to fly side ved side. Kort tid etter kommer to til, så to til, så to til… Etter en stund kommer de tilbake, to og to i samme formasjon. Hver flygning forflyttes litt til siden slik at det etter hvert ser ut som himmelen er skyet (bilde 3). Dette er bare en liten flekk på denne planeten, en ekstrem utkant i Europa. Hvor stort er egentlig dette apparatet?  For ordens skyld, det hender rett som det er at det dukker opp passasjerfly i samme område som kjemikaliestripene ligger. Gjenkjennelige fly fra SAS og Norwegian. Jeg har kikkert, og disse flyene legger aldri striper etter seg som blir liggende på dette viset – de har alminnelige contrails.

 

Tilbake til klarværsdagen den 11. oktober 2009. Det var flere synlige overflygninger den dagen men nå ble stripene borte i løpet av et drøyt kvarter. Det nærmest vår side av byen forsvant først, mens kjemikalieteppet over vassfjellet og traseen forbi Jonsvannet lå lengre. Kapasiteten på orgonitt og himmelrenser var synlig, men det var også synlig at den ikke var god nok. Det visste jeg for så vidt, fordi det var fortsatt for mange smogskyer (grå irregulære skydotter) regelmessig synlig ennå. Jeg visste intuitivt når jeg først leste om orgonitt at vi trengte tre himmelrensere i Trondheim. Jeg visste samtidig at jeg skulle bygge dem i en annen dimensjon på den enn den som angitt i standardoppskriftene. Jeg har lært å lytte til intuisjonen min, så vi gikk i gang med to himmelrensere til.

 

Den modellen som er vist på bilde her, er laget av 2” aluminiumsrør som er 220 cm lange. Den er støpt i en tiliters bøtte som er fylt til randen med orgonitt. I toppen ser dere den ene av de tre skivene som ble brukt under støpingen – den lot vi stå for å gi himmelrenseren større stabilitet.

 

Det er et moment til som må nevnes i forbindelse med flyangrepene over Trondheim 11 oktober 2009. Etter at vi hadde vært på tur ble jeg og gutten min stående ute å snakke med naboen. Det kommer et fly og legger en umiskjennelig stripe rett over hodene våre i forholdsvis lav høyde. Ikke noe nytt i det, og stripen forsvant som de andre i løpet av et drøyt kvarter. Det som fikk meg til å sperre øynene opp var følgende: foran flyet som la ut chemtrails var en sort stripe på himmelen. Ikke skarp som en blyantstrek, men se for deg at du strekker ut en sotsky til en kondensstripe, en delvis gjennomsiktig men helt tydelig sort stripe. Chemtrail flyet fulgte denne stripen eksakt. Den sorte stripen så ut til å løse seg opp ettersom flyet for over mot Fosen, før chemtrail flyet rakk å følge den til ende. Hva var dette for noe? Denne filmen viser et nøyaktig tilsvarende visuelt bilde:

 

Tirsdag den 13 støpte vi to nye himmelrensere. Onsdag den 14 var det igjen blå himmel og jeg så flere overflyginger i samme trase som bilde 3 viser, og da var stripene vekk på under minuttet. Det formelig kokte bak flyene. Jeg har ikke fotoutstyr til å zoome inn på flyene på denne avstanden, men det hadde vært moro å filme det!

 

Den første himmelrenserne grov vi ned i bakken i egen hage. Med improvisert tak over for å hindre vann, og dermed frostspreng, i rørene. De to nye ble etter et døgn flyttet, en ned i en kjeller og enn opp på en glassveranda i første etasje. Effekten droppet umiddelbart. Vi hadde fint vær i flere dager med gode observasjonsforhold. Tirsdag 20 flyttet vi ut den himmelrenseren som sto i glassverandaen og grov sokkelen ned i bakken. Vi hadde i løpet av den nest timen et titall overflygninger med chemtrails, fra ulike retninger, rett over oss. Stripene var borte på minuttet. På ettermiddagen observerte huseier et lavtflygende helikopter. Det kan selvfølgelig være tilfeldig, men det faller inn i kategorien for ofte rapporterte observasjoner der himmelrensere settes opp. Det er åpenbart at himmelrenseren trenger jordforbindelse. Jeg har sett himmelrensere laget med jordledning, enten direkte til bakken eller med støpsel som plugges inn i en kontakt i veggen.

 

Jeg tror ”noen” har utstyr på plass som måler hvor frekvensspekteret i landskapet. Jeg tror dette systemet er operativt 24/7. Jeg tror at når man legger ut orgonitt i et område så resulterer det i at frekvensene heves markert – og kurven går rett i været når en himmelrenser settes opp. Jeg har lest mange rapporter, fra USA og andre land, der man setter opp himmelrenser, militære, gjerne sortmalte helikopter innfinner seg raskt. Mange har observert scener som kan eksemplifiseres ved denne, der helikopteret kretser over boligfeltet mens en av mannskapet hang ut døra, pekte mot hagen med nybygget himmelrenser og ropte: «there it is, there it is».

 

Dette samsvarer med hva andre lysarbeidere beretter. Etter større energijobber hender det at det kommer fly med chemtrails like over, gjerne flere fly fra flere retninger på kort tid. Andre får besøk av sorte helikoptre, også i Norge. Det ser for meg ut som om noen har umiddelbar sporing av en topp i frekvensene med rutine på å omdirigere chemtrailsfly og sende ut rekognoseringspatruljer.

 

En del av opplegget er trolig å holde frekvensene nede. Lave frekvenser handler om lav vitalitet, apati, tunge følelser som sorg og aggresjon (mer konflikt), større tilbøyelighet til sykdom (som følge av lav livskraft). Det handler om å svekke livskraften i jordas eteriske felt. Er livskraften høy er planter og dyr friskere, gladere, mer harmonisk og følgelig mindre redd, mindre syk og mindre aggressiv. Dette gjelder også for mennesker.

 

Onsdag 21 var det fortsatt klarvær, og på morgenen hadde chemtrailsflyene i klæbutraseen (bilde 3) bare en kort stripe etter seg, og stripa var borte på under minuttet. Kondensflyene i samme område, høyde og tidsrom hadde ingen stripe. Dagen etter var jeg en tur i Trondheim sentrum. Det kom et fly i forholdsvis lav høyde og sprayet (hverken SAS eller Norwegian) – stripa ble borte på minuttet.

 

Torsdag 22 oktober så jeg flere overflygninger i samme trase. Stripene forsvant på under minuttet. Så sendte vi av gårde den ene himmelrenseren til et annet sted i landet. Effekten falt igjen, og stripene ble liggende litt lengre. Vi støpte snart en ny og grov ned på en annen kant av byen.

 

Vi hadde en periode med mye klarvære og med ulik himmelrenserkapasitet på plass. Det var lærerikt. Sprayingene over det området som er dekket med orgonitt på bakken forsvinner relativt fort. Fortere med mer kapasitet på himmelrenserne. Jeg tror de sprayer ulike blandinger. Chemtrails opptrer i alle fall ulikt.  Over det området hvor vi nå har brukbar kapasitet med orgonitt på bakken ble ikke chemtrails liggende, men utenfor det området som vi hadde dekket med orgonitt på bakkenivå ble stripene liggende frem til der flyet passerte inn i et område med nok orgonitt. Det trengs flere mennesker på denne jobben, over hele landet. Folk i samme område bør i noen grad samkjøre aktiviteten slik at vi ikke gjør dobbelt arbeide. Dette koster både penger og innsats.

 

Samen med andre har jeg vært med på å legge ut orgonitt i Trondheim. Trondheim trenger mer i enkelte områder – for ikke å snakke om kommunene rundt hvor vi knapt har begynt. Dette handler ikke om å ”bevise” for noen at orgonitt funker, men det handler om jorda. Det handler om å gjøre denne galaktiske perlen til det paradis som Hun er ment å være. For meg er det tydelig å se at dette virker. Den eneste måten jeg kunne finne det ut på var å teste selv.

 

I 2010 flyttet jeg fra Trondheim til mer landlige omgivelser nordpå. Jeg har begynt å grave ned orgonitt her også. Det

Gjett hvilken potte vi grov ned en orgonitt i

flyr støtt og stadig fly i odde traser forbi, og vi har dessverre mobildekning. Jeg har i skrivende stund to himmelrensere i hagen, og begynner så vidt å få merkbart med orgonitt ut i landskapet. Da jeg forlot Trondheim var EMF trykket i byen i ferd med å øke drastisk. Store deler av Trondheim ble bygd ut med trådløst nettverk. Effekten av orgonitt og himmelrensere var ikke lengre god nok. Det trengs mer orgonitt i bakken, og jeg skulle gjerne sett minst tre himmelrensere til, gjerne en på Ila, en på Lade og en ved Lerkendal. EMF trykket i Norge er så høyt at det virker som om det trengs vesentlig mer orgonitt enn det som beskrives i den amerikanske litteraturen. Det gir mening når man ser hvilke grenseverdi for stråling som tillates i Norge sammenlignet med for eksempel tyskland og frankrike – for ikke å snakke om hvilken grense EU parlamentet satte for sitt eget arbeidsmiljø i parlamentsbygningen sin. De tillatte stråleverdiene er i Norge så høye at du må fysisk sitte oppå en mobilsender før effekten av den kan måles høyt nok til at norske myndigheter motstrebende medgir at stråling på det nivået nok kan tenkes å muligens være litt skadelig.

 

 

Del 2:

Hva er Orgonitt?

 

Orgonitt er en enkel sammensetning av materiale som omformer negativ energi, for

Dr. Wilhelm Reich

eksempel fra elektromagnetiske felt (som mobiltelefoner, TV, WiFi, mikrobølgeovner, etc.) til positiv energi. Orgonitt omformer skadelig energi kontinuerlig. Effekten er lett å se etter hvert som orgonitt blir plassert ut i et område.

På engelsk kalles det Orgonite.

 

 

Den taktiske utplasseringen av Orgonitt ved å kaste, gjemme eller fortrinnsvis grave det ned nær kilder for elektromagnetisk stråling – som mobilmaster, kringkastingstårn og kraftstasjoner – kalles for ”The Great Orgonite Giveaway”, på norsk kan vi kalle det ”Den store orgonittaksjonen”. Denne aktiviteten har en kraftig og merkbar effekt. Orgonitt kan med fordel også plasseres på energipunkter og der jordas meridianer krysser i naturen. Disse stedene er overraskende lette å finne, siden det ofte er mastetrær å finne der – om det da ikke av står en gammel kirke der. Steder der det i gammel tid har stått slag, militærleire, sykehus og lignende er andre gode mål som kan trenge et lite energiløft. Skoler, kontorer, politistasjoner…

 

Når nok orgonitt er plassert ut i et område så får man ved selvsyn se at jordas livskraft blir dramatisk forsterket. Himmelen blir klarere og får tilbake den dype blå fargen som vi husker fra vår barndom, komplett med normale hvite skyer. Vannforurensningen reduseres slik at det er synlig for det blotte øye. Tørke reverseres. Stemningen, frekvensen, i et område forbedres – folk blir snillere, gladere og mer tolerant. Naboer blir enten vennligere eller flytter. En fornyet følelse av håp begynner å gjennomstrømme nabolaget. Folk rapporterer at plantelivet er frodigere der de har gravd ned orgonitt i kjøkkenhager og kjerr. Klarsynte forteller at naturens devaer kommer sterkere på banen igjen og blir mer aktive på stedet, sammen med moder jords egen kraft og englene, og bruker energien som orgonittene skaper konstruktivt til heling av naturen.

 

Denne taktiske utplasseringen av orgonitt kalles ”gifting”, det å gi en gave. Det er ingen som betaler noen for å plassere orgonitt der det trengs – vi som deltar gir vår gave til livet på jorda, til Moder Jord. Engasjerte og målbevisste ildsjeler rundt om i verden lager nå orgonitt i garasjer og bakgårder. Vi gir bort våre gaver til alle mobilmaster, radiosendere og andre strålingskilder i våre nærmiljøer. Denne artikkelen forklarer hvorfor – og hvordan. De lett merkbare effektene viser de som deltar virkelig at de evner å gjøre en forskjell. Prøv selv og se hva som skjer.

 

 

Kort om Orgon forskning

På 30 og 40-tallet var Dr. Wilhelm Reich i stand til å identifisere og måle eksistensen av eterisk energi – livsenergi, chi, ki, eller hva man vil kalle det, ved hjelp av en modifisert geigerteller. Han kalte denne energienOrgone.

Dr. Reich fant at ved å legge alternerende lag med glassfiber (organisk materiale) og stålull (uorganisk materiale) så kunne han samle og konsentrere orgone. Han oppdaget at orgone har to motsatte kvaliteter. En livgivende positiv form (por) og en dødelig (dor).

Reich konstruerte orgone akkumulerende bokser som han kalte ”oracs” ved å bruke dette enkle prinsippet. Han lyktes med å helbrede sine pasienter fra ulike plager, inklusive ulike kreftformer, ved å la dem sitte inne i en ”orac” gjentatte økter.

I 1986 publiserte forskere ved Universitetet i Marburg, Tyskland, resultatet av en blindstudie som viste at 30-minutter behandling med orgone-akkumulator forårsaket konsekvent positive psyko-fysiologiske effekter. Det var ingen slik effekt blant dem som ble behandlet med en kontrollenhet bygget av 100% glassfiber. De tyske forskerne uttalte ”the results received in our investigation furnish evidence for the assumption that the physical properties of the orgone accumulator and its psychophysiological efficacy on human organisms, postulated by Reich and his associates, factually exists.” [Müschenich, S. & Gebauer, R.: "Die (Psycho-) Physiologischen Wirkungen des Reich'schen Orgonakkumulators auf den Menschlichen Organismus [The (Psycho) Physiological Effects of the Reich Orgone Accumulator]«, University of Marburg (W. Germany), Department of Psychology, Dissertation, 1986.]

 

Reichs arbeid ble fulgt opp utover 1960 årene, særlig Sovjetiske forskere som Dr. Nikolai Kozyrev (1908-1983). Kozyrev

Nikolai Kozyrev

beviste vitenskapelig at slike usette energier faktisk finnes overalt rundt oss. Kozyrevs arbeid bekrefter både Reich’s forskning og empirisk erfaring med Orgonitt. Hans forskning var unndratt offentligheten frem til Sovjetunionens fall fordi den røde arme utviklet praktiske militære applikasjoner som utnyttet eterisk energi (såkalt ”torsion field” teknologi).

 

I fotefarene til Reich og Kozyrev fulgte forskere fra begge sider av Jernteppet. Over flere generasjoner har de sakte tvunget hovedstrømmen av vestlig vitenskap til å motstrebende anerkjenne at det finnes et universelt usett energimedium. Det benevnes ”mørk materie”, ”Vacuum flux” eller ”null-punkt energi”, avhengig av hvem du spør. Det er alminnelig forstått blant orgonittentusiaster at dette er det samme som Reich kalte ”orgone”. En kvantefysiker og en sjaman forstår hver med sitt språk at dette handler om den underliggende magnetismen i alt liv, i alt som er, den kraften som holder den fysiske virkeligheten sammen.

 

 

Utviklingen av Orgonitt

Reich bygde sitt laboratorium, kalt Orgonon, på landsbygda i Maine, USA, fordi stedet den gang var svært isolert fra kilder for ”dødelig orgone”. Reichs akkumulatorer samler DOR og POR uten sortering, så det å bruke en av hans orgone akkumulator nær kilder for DOR (som atomreaktorer, radiotårn, etc.) vil kunne skade den som får behandling.

 

I 1993 utviklet østerrikeren Karl Hans Welz første generasjon orgonitt ved å blande katalysert organisk harpiks basert glassfiberepoksy (engelsk: polyester resin) med uorganisk metallspon og skapte slik en substans som tiltrakk seg energi slik som Reich’s akkumulatorer. Han kalte denne substansen ”orgonite” og han har senere registrert varemerke på navnet. I år 2000, kom et stykke orgonitt i hendene på et amerikansk par ved navn Don og Carol Croft. Carol har en sterk evne til å se eteriske energier. Hun forsto betydningen av orgonitten og tok den et skritt videre ved å tilsette små kvartskrystaller til miksturen fordi kvartsen evner effektivt å omforme og eterisk energi. Jamfør bruken av kvarts i kringkastingsutstyr og i IT utstyr. Carol Croft fant slik opp en høyeffektiv DOR til POR (negativ til positiv) energiomformer. Det er i hovedsak denne substansen, med kvartskrystall, som i dag kalles ”orgonite”. Det er denne typen orgonitt som nå støpes i små former verden over fordi mennesker erfarer at dette hjelper oss å skape en bedre verden. Orgonitt (orgonite) ser ut til å være det navnet som ”sitter” fordi det hele spinner ut fra Dr.

 

Når orgonitt er innen rekkevidde av en DOR kilde, så vil den fortløpende omforme den negative energien til positiv energi. Dette vil i klartekst si at tilstedeværelse av orgonitt konverterer kringkastere av negativ energi til kringkastere av positiv energi uten at disse kringkasterne kan motstå dette. En orac tiltrekker dødelig orgone så vel som positiv, og gjør ingen forsøk på å omforme eller filtrere negativ energi. Dette gjør en orgonitt kontinuerlig i kraft av seg selv og er derfor et viktig fremskritt. Når harpiksen hardner setter den et permanent press på kvartsen inni. Dette skaper en piezoelektrisk effekt i krystallen, den blir elektrisk polarisert. Noen antar at dette er en årsak til at orgonitt fungerer så godt.

 

Don Croft begynte å publisere rapporter om de erfaringene han og hans kone gjorde seg. De hadde anbragt små enheter med orgonitt nær hver eneste kilde for DOR – som mobilmaster, atomreaktorer, underjordiske baser – og naturlige jordmeridianer og energipunkter i sitt område. Don inkluderte i sine rapporter informasjon om den spesifikke livsforsterkende, rensende og helende, effekten som de merket i takt med at de plasserte orgonitt rundt omkring. Don oppfordret på det sterkeste sine lesere til å gjenta eksperimentet i sine egne områder. Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg.

 

Himmelrensing

I tillegg til effektiv helsebehandling med oracs, så brukte Dr. Willhelm Reich sin kunnskap om de usynlige energiene til å bygge en vellykket innrettning til å modifisere været. Denne innretningen kalte han ”cloudbuster”. Den fungerer etter prinsippet om at skyer holdes sammen av orgon energi, og at ved å fjerne denne energien går skyene hurtig i oppløsning.  Reich utviklet også en overlegen modell for å forutsi været, der han tok med i regnestykket den ellers ignorerte eteriske komponenten ved vær. Han fikk dermed betydelig mer presise anslag enn det man kan få ved bruk av et barometer.

 

Reichs cloudbuster besto av et sett metallrør, montert med vippe på svingskive, forbundet med gummislanger til en

Wilhelm Reich med sin tidlige cloudbuster

vannenhet for energetisk jording. Cloudbusteren løser opp skyer ved å tappe orgone som holder dem sammen. Ved en varsom og tidkrevende innsats kan det helhetlige værbildet i et området endres.

 

Reich’s design viste seg å være svært effektiv, men også svært farlig. Store mengder DOR hoper seg opp i rørene når cloudbusteren er i bruk. Et øyeblikks kontakt med bar hud har påført operatører alt fra intens smerte til langvarig lammelse.

 

Don Croft fant opp en tryggere og mer effektiv variant av Reich’s cloudbuster som kalles ”Chembuster”, på norsk ”Himmelrenser”. Denne kombinerer de grunnleggene prinsippene fra cloudbusteren med egenskapene til orgonitt.  En typisk chembuster består av seks kobberrør som er seks fot (1,83 meter) lange. Det monteres en dobbeltterminert kvartskrystall i bunnen av hvert rør for å skape et eterisk vakuum. Disse rørene settes i en sokkel av orgonitt, som oftest støpt i en tom 2 galons (8 liter) bøtte. Chembusteren suger bokstavelig talt til seg negativ energi fra himmelen i en radius på flere mil, trekker den inn i orgonittsokkelen, og omformer det hele til livgivende, positiv energi.

 

Til forskjell fra en cloudbuster kan en chembuster trygt etterlates i kontinuerlig aktivitet. Den vil snartgjenopprette og bevare den atmosfæriske balansen i sitt område. I tørkerammede områder medfører dettealltid at det snart kommer regn nok til at det blir slutt på tørken. Dette har ildsjeler effektivt demonstrert i deler av Afrika, i California, og mange andre steder rundt i verden.

 

Den positive naturen til orgonitt er konsekvent. Det trengs ikke noen spesiell trening, sikkerhetsforanstaltninger, eller andre rigide prosedyrer for å lage og ha en chembuster. Den simpelthen omformer all den negative energien den trekker til seg i kraft av å være. Konstruksjonen skaper en eterisk virvel som aktivt balanserer energien mellom jord og himmel. Den hjelper naturen å fjerne luftforurensning, inklusive de negativt ladede kunstige skyformasjonene vi kjenner som chemtrails”. Derav navnet Chembuster – den omformer dette teppet av giftige ”skyer” og hjelper naturen å gjenopprette den naturlige dype blå himmelen med de lette hvite naturlige bomullskyene som vi husker fra vår barndom. Himmelrensere driver kontinuerlig atmosfærisk rensing. En standardmodell har en synlig effekt i en radius på ca 50 km, men i områder med liten forurensning kan den være lengre. Den som er avbildet lengre opp i artikkelen (Bilde 3) er større og når et par mil til – men den effektive radiusen til himmelrenseren betinger at det er plassert ut nok orgonitt til at negative energikilder i hovedsak er nøytralisert.

 

 

Orgonittgiverbevegelsen

Energisensitive har erfart at den utstrakte utplasseringen av master for mobiltelefoner og andre trådløse elektroniske systemer har skapt et tykt teppe av negativ energi som gjennomstrømmer vårt samfunn. Det er som om vi bor i en mikrobølgeovn. Livsfiendtlig energi, DOR, genereres i store mengder av alle nettverk for trådløs signaloverføring. Fra trådløs telefon, nettoppkobling og alarmsystemer i hjemmene våre til sambandsutstyr fra alle mobil og teleselskapene, offentlige trådløse LANområder, radarer, høyspentanlegg og nye svært skadelige systemer på ekstremt lav frekvens (elf) som TETRA og HAARP. Summen av slike installasjoner er nå dramatisk. Vi dør av det, fuglene dør av det og biene dør av det. Det er stadig flere som kan merke slike energier direkte. Andre blir uforklarlig syke av det – og det spiller egentlig ingen rolle hvilke ord de diagnostiseres med og hvilke piller de får – om vi ser bort fra at vaksiner og andre syntetiske medikamenter gjør oss enda mer sårbar for den elektromagnetiske krigføringen som vi nå utsettes for. Dette har sensitive mennesker rapportert. De sensitive er i denne sammenheng å sammenligne med de kanarifuglene som gruvearbeiderne tok med ned i gruva for å varsle dersom lufta nede i gruva ble farlig. Den elektromagnetiske smogen vi vasser rundt i kveler alt liv. Dette vet relevante deler av maktapparatet. Ta en titt på dette intervjuet med Den engelske militære fysikeren Barry Trower. Begynnelsen på dette avsnittet er illustrerende. http://www.youtube.com/watch?v=DMAmIZIdjJo

 

Det finnes flere intervjuer med Barry Trower på nettet, bl. a. her på Nyhetsspeilet. De anbefales. Noe kan også skaffes på DVD fra http://www.bevolution.dk/GB/index.html. Forøvrig kommer Barrie Trower til Norge i oktober 2012 for å holde foredrag på det store stråle-symposiet Radiation 2012.

 

Når man plasserer ut en orgonitt ved en strålekilde så nøytraliserer, renser og omformer den energiene som disse mordertårnene kringkaster. Mordertårnene, som ufortrødent fortsetter å kringkaste sin dødelige energi, blir konvertert til kringkastere av livskraft så snart de har fått en orgonitt på plass. Det er etter hvert tusenvis av mennesker verden over som har personlig erfaring for at dette virker. Alle master trenger en orgonitt i gave, også kringkastingstårn ettersom de nå gjør dobbel tjeneste som en del av HAARP nettverket. Kjennes det som et sted trenger orgonitt, så gi en. Om du synes det er undrelig at det huset, den butikken, den bedriften eller den minnestøtten trenger en orgonitt, så stol på intuisjonen og grav ned en orgonitt. Når DOR generatorene i et område nøytraliseres virker chembusterne som de skal.

 

Det er to primære typer orgonitt som lages for å nøytralisere strålingskilder, Lysblomst og Lysfontene, og det finnes andre enheter for ulike spesielle formål. Vi kommer tilbake til dem senere.

 

Lysblomst er den vanligste. Den er omtrent så stor som en muffins (de støpes ofte i muffinsformer) og har en angitt minimumsstørrelse på 3 oz (85g/0.9 dl). I utgangspunktet heter det at en lysblomst nøytraliserer en vanlig mobilmast med inntil 12 påmonterte paneler, disker eller pinner, samt de fleste andre alminnelige strålingskilder. Jeg vil nok etter hvert triangulere en hvilken som helst mast (tre lysblomster i trekant, 50-100 meter fra masta, med masta i midten). Hvis jeg ikke like godt setter en lysfontene der isteden. Mål som trenger orgonitt, i tillegg til alt som minner om mobilmaster og andre kringkastingsenheter, er høyspent (ca en for hver kilometer), transformatorkiosker, sykehus, skoler, kommunehus, administrasjonshus. Mange bedrifter kan godt få litt god energi i gave. ”M”-en til McDonalds er ofte en kamuflert mobilmast, og det finnes sikkert flere slike skjulte enheter. Noen steder har bare rett og slett dårlig energi. Andre har mye elektronisk utstyr. Kirker fra alle religioner kan trenge et løft. Større veier trenger en for hver tredje kilometer, en for hver kilometer tunell (og husk alle mobilmastene langs veien). En lysblomst har en rekkevidde på ca 400 meter.

 

Dersom du kjenner at én lysblomst ikke er nok, så vurder to eller tre. Kjenn etter. Min erfaring er at det trengs mer orgonitt i Norge enn det som beskrives i amerikansk litteratur. I byer og tettbebygde områder er det mange strålekilder, som mobiltelefoner og trådløse nettverk i hvert hus.  Du kan ofte kaste stein fra den ene mobilmasta til den neste. Et tettbebygd område orgoniseres best ved å legge ut lysblomster i rutenett, supplert med lysfontener der det trengs. En lysfontene har en rekkevidde på ca 2,5 kilometer.

 

Sterke strålekilder, eller flere tett på hverandre, trenger en Lysfontene. Store mastetrær, masteskoger, frimurertempel, enkelte kirker, universiteter og sykehus samt andre bygg med mye elektronikk, transformatorparker, HAARPanlegg og radaranlegg er selvsagte kandidater for en lysfontene – av og til flere. Må du plassere ut orgonitten lengre unna enn 2,5 kilometer så prøv å triangulere med lysfontener – med båt om nødvendig. Orgonitt kan plasseres i vann – både i innsjøer, elver havner og hav. Noen har sluppet orgonitt ut fra småfly for å komme til på utilgjengelige steder.

 

Vi bør forsøke å få nok himmelrensere på plass til at kartet er dekket. Noen spesielle plasser trenger mer enn en, men ellers kan disse spres rundt i passe avstand fra hverandre. Det vil etter hvert vises på himmelen hvor det trengs mer innsats. Når et område er dekket og alle åpenbare DOR kilder har fått sine gaver, når så himmelrenseren kommer på plass vil himmelen klarne opp og mindre, skjulte og underdekkede DOR kilder komme til syne. De avslører seg selv med smogskyer – grå fillete skyer. Andre ganger kjenner man at et sted ikke er godt, det var bare ikke følbart tidligere fordi det var for mye annet som overskygget. Da er det på tide å grave ned mer orgonitt.

 

Det er lurt å gjemme eller grave ned orgonitt. Vi vil ikke at noen skal forveksle verken lysblomster, lysfontener eller himmelrensere med søppel, så pass på. . På steder med regn og frost bør himmelrensere plasseres i garasjer og uthus, eller på loft, for å unngå at de skades av frostspreng. Bygg tak over dem på ett vis, men de bør stå med sokkelen på eller i jord. I følge Don Croft skal ikke lysblomster og lysfontener plasseres nærmere målet enn 50 meter. Følg intuisjonen om du får en klar fornemmelse av at en tilsynelatende mindre installasjon trenger mer oppmerksomhet. Noen gjør det. Legg enhetene da godt fra hverandre, gjerne på motsatt side om det trengs to, og som en trekant med målet i midten når det trengs tre. Må du slippe en lysfontene i vann, så teip en plastpose fast i spissen slik at den får en luftballong som hjelper den å lande med bunnen ned. Moder jord tilgir oss med glede den lille forurensningen.

 

Don Croft sier at for større enkelttårn er oftest to lysblomster nok. For meg kjennes det som sagt bedre ut med en fontene eller tre lysblomster i den norske elsmogen. Det tar normalt en halv time for en lysblomst å nøytralisere et mål, men vil du ha synlig bekreftelse så må du nøytralisere over et dusin installasjoner i samme område på én ekskursjon. Han anbefaler at vi heller observerer himmelen og smognivået for å vurdere den helhetlige virkningen, fremfor å stole på instrumenter.

 

I noen land har det vært rapportert at politi, etterretning og militære har vist en utilbørlig interesse for folk som plasserer ut orgonitter. Pussig, ettersom disse gjenstandene bare nøytraliserer skadelig stråling. For ikke å nevne at de virker etter prinsipper som offisielt stemples som overtro. Det er også interessant at ”noen” er i stand til å oppdage fredelige enkeltmennesker som er ute og gjøre gode gjerninger. Vær diskret og observant, og skulle du komme ut for noen av disse villedede menneskene så vær vennlig. Se for deg en vegg av lys hvor bare kjærlighet kan passere. Tenk deg en søyle lys over dem og se for deg at alle menneskene på jorda lever i harmoni og kjærlighet. Til og med himmelrensere lar seg skjule.  Dersom du ikke tar dette på alvor, kan du fort oppleve at din innsats går til spille. Du vil ikke være den første som opplever at en gråtass diskret rusler etter og plukker opp orgonittene du har gitt bort til trengende steder. Det finnes utstyr som man kan bruke for å skjule seg og beskytte seg. Don Croft anbefaler en ”Succor Punch” i sekken og en i bilen. Det ligger mye informasjon på nettet og det anbefales at du gjør dine egne undersøkelser etter hvert som du ser du vil ha mer informasjon.

 

 

Del 3:

Hvordan lage Orgonitt

Enkel orgonitt er bare likt volum glassfiberepoksy/polyesterepoksy og metallspon samt en kvartskrystall, støpt i en hvilken som helst form. Det er ikke en ”rett” størrelse eller form på orgonitt, og effekten ser ut til øke proporsjonalt med volumet. Det finnes riktig nok noen standardmodeller som er grundig utprøvd verden rundt. Disse modellene er standardverktøyet for orgonittgiverne, og de er diskutert på nettsteder og selges av forhandlere verden rundt.

 

Metallspon

Du vil ikke ha altfor fint metallstøv, og du vil heller ikke ha store metallstykker. Aliminiumsspon på mellom en halv og en centimeter er svært vanlige og de er effektive når de brukes i orgonitt, men alle metaller som leder virker. Du kan ta med deg en bøtte og et par arbeidshansker til nærmeste maskinverksted og spørre dem om du kan fylle bøtten din med metallspon. Det kan hende de vil spørre deg om hva du skal bruke det til før du får det med deg gratis (som regel er de bare ganske enkelt nysgjerrig), så det er like greit å bare fortelle dem at du skal lage duppeditter som kan nøytralisere skadelig stråling fra mobiltelefoner og slikt. Andre påstår at det virker og du har lyst til å prøve. Hvis du ikke kjenner deg kompetenet til å forklare orgonitt for dem, så gi dem gjerne en kopi av denne artikkelen. Gi dem det enkleste ærlige svaret du kan. Det kan hende du blir overrasket over hva folk kan forstå, om du tar deg tid til å forklare ut fra hjertet. Dersom metallsponene er svært fine så vil ikke epoksyen klare å renne ut i hele formen. Da må du og blande epoksy og herder for så å ha oppi metall til det blir en passe epoksyrøre. Noen gjenstander trenger fastere røre mens andre trenger en som er litt tynnere. Så tar du ei gammel skje og øser i formene mens du plasserer de andre ingrediensene. Begynn ved å lage enkle gjenstander til du blir fortrolig med å jobbe med dette materialet.

 

Kvartskrystall

Et hvilket som helst skår av kvartskrystall vil virke helt fint for å lage orgonitt. Den trenger ikke være fin og den trenger ikke være klar. Sistesortering kvartskrystall fungerer helt fint, og de fleste anstendige som selger krystaller lar dette gå billig. Du kan også kjøpe kvarts over internett fra forhandlere som er kjent med orgonitt og som vet hva du trenger. Det enkleste fungerer godt. I Norge kan du få kjøpt bergkrystaller, også dobbeltterminerte, fra steinsenteret på Lom: http://fossheimsteinsenter.no/. Du kan også bestille fra leverandører i utlandet.

 

Glassfiber/Polyester epoksy

Dette er den dyreste ingrediensen i orgonitt. Biltema har 10-kilo bøtter til rundt 650 kroner (husk å få med deg herder, to flasker til ti kilo). Den første literen jeg kjøpte betalte jeg over 500 kroner for på en butikk for båtutstyr, så pass opp. En hvilken som helst organiskbasert epoksy vil gjøre jobben, og flytende er lettest å bruke. Olje (polyester) er organisk og harpiks er organisk. Og, som sagt, husk herder. Det kan ta fra timer til dager å få orgonitten til å størkne avhengig av temperatur og fuktighet. Les på bruksanvisningen, men temperaturen bør være minst ti grader på dagtid.

 

 

Former

Valg av form avhenger av hvilken spesifikk gjenstand du ønsker å lage, men en hvilken som helst form som tåler varme opp til kokepunktet. Unngå plast med mindre plasten tåler varme og kjemikalier. En trakt til helling av bensin eller olje vil virke, mens et rømmebeger vil smelte av løsemidlene i epoksyen. Epoksyen utvikler varme mens den herder. Generelt er metallformer enklest til de fleste formål, men du kan også bruke en kjegleformet bursdagshatt av papir eller et pappbeger. Jeg har brukt plastformer til isterninger, muffinsbrett, og oljetrakter tettet med maskeringstape. Jeg fyller en eske med sand fra nærmeste strand eller bruker en tom hermetikkboks for å fa trakten til å stå rett. fantasien.

 

Andre ting

Du vil trenge en bøtte, gjerne med helletut, en trepinne til å røre med, noen tøyfiller til å tørke søl, og en stor flate hvor du kan la orgonitten herde.
Sikkerhet

Epoksy avgir giftig gass både før og under herding, så jobb enten ute eller i et godt ventilert rom, en åpen garasje, en carport, eller lignende. Arbeidshansker anbefales både for å håndtere metallspon og epoksy. Du kommer til å grise, så ta på deg noe du ikke er redd for å få ødelagt. Det kan være lurt å ha en pressenning under dersom du ikke er komfortabel med søl på bakke eller garasjegulv. Hvis du har tenkt å støpe noen runder er en gassmaske for verkstedbruk å anbefale – spør der du kjøper epoksyen.

 

Intensjon

Orgonitt preges av din intensjon. Dette er det uhyre viktig å være oppmerksom på. Det er folk som har laget orgonitt som ”surner” og energien blir slett ikke så god etter hvert. Dette handler om den som har laget den, og hvor i seg selv de var da de støpte orgonitten. Det finnes ingen mildere måte å formidle dette på, og det er et faktum som må på bordet. Lager du orgonitt for å slå tilbake mot de krefter som påfører oss skade med dårlig energi? Lager du orgonitt for å hjelpe Moder Jord å skape en verden der frihet, kjærlighet, overflod og glede råder? Forskjellen er fundamental. Du bidrar til å skape mer av det du har fokus på. Jamfør denne artikkelen: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mobilisering-av-tankekraften/

 

Føttene på jorda

Noen lager orgonitter (særlig de større modellene) med andre typer krystaller i tillegg til kvarts. Det går an å eksperimentere med det, men dersom du ikke vet hva du gjøre er det større sjanse for å redusere effekten enn å forbedre den. Du bør ha en klar følelse av hva du holder på med før du begynner å eksperimentere utover standardmodellene. I tillegg til de nødvendige kvartskrystallene legger jeg til en liten bit rosenkvarts i alle orgonitter som er større enn lysblomster. Rosenkvarts fortsterker menneskers hjerteenergi, og orgonitter med rosenkvarts vil bidra til å forsterke menneskenes hjerteenergi. Dette er en trygg forbedring.

 

 

Lysblomst (Tower Buster)

Jeg bruker brett med muffinsformer fra nærmeste butikk med kjøkkenutstyr. Smørefrie former kan også brukes. Du trenger epoksy + herder, metallspon og biter av kvartskrystall.  De tåkete, henimot hvite skårene er like gode som de dyreste og fineste krystallene til dette formålet.

 

 

 

1. Spray formen med formfett. Dekk bunnen i formen med metallspon. Prøv å beregn slik at krystallbiten blir så nært midt i orgonitten som det er praktisk mulig. Øyemål holder fint, og cirka er godt nok.

 

 

 

 

2. Plasser en liten bit krystall midt i former. Et skår på størrelse med halve lillefingerneglen din holder.

3. Fyll formene nesten til kanten med metallspon.

4. Bland epoksy og herder. Hell i formen til epoksyen dekker metallsponet.

Dersom metallsponet er for fint, så bland epoksy (med herder blandet inn først) med metallspon. Til du får en grøt.  Rør rundt. Ta ei gammel skje og øs opp nok i formen til at du får plassert kvartsbitene omtrent midt i. Fyll opp til ønsket størrelese på lysblomsten.

En Lysblomst har en effektiv radius på ca. 200 meter.

 

Lysfontene (Holy Handgranade – HH)

Du trenger en kjegleformet form. For eksempel et champagneglass, en bursdagshatt, en trakt som du taper tuten igjen innenfra med maskeringstape, eller ta ganske enkelt brett et A4 ark to ganger og så åpne den til en kjegleform. Når du så har en form så sett den i en blikkboks, en boks fylt med sand, eller på annen måte få den til å stå støtt. Spray formen med formfett.

Den enkleste lysfontenen har fem enkeltterminerte kvartskrystaller. En som du setter ned mot tuppen når du støper (som blir pekende opp når lysfontenen er tatt ut av formen og står på den sirkulære flaten med spissen pekende opp). De fire andre krystallene legges med den naturlige spissen pekende utover, som i et kryss, med minst en centimeter orgonitt over seg (under seg når kjeglen er tatt ut av formen).

 

Noen bruker en kobbertråd som er 26” lang. Den skal være så tynn at du kan forme den med hendene, men samtidig så tykk at den holder formen når du er ferdig. Du kan resirkulere gamle strømledninger om du får tak i slike, og i så tilfelle trenger du en tapetkniv og en avisoleringstang. Lag en spiral av kobbertråden, og når den er ferdig så strekker du den slik at den blir kjegleformet og fester en dobbeltterminert kvartskrystall i spissen (klem enden av kobbertråden rundt krystallen så den holder fast).

 

Spiralen skal ha klaring til formens kant slik at den støpes helt inn i orgonitten – en halv centimeter holder. Jeg synes det er lettere å lage en flat spiral (med litt hjelp av en nebbtang i begynnelsen) og så strekke den for til sist å feste krystallen. Skjel lit til størrelsen på den krystallen du tenker å bruke når du lager den første lille runden.

 

Jeg har etter hvert kuttet ut kobbertråden. Jeg bruker fem enkeltterminerte kvartskrystaller. I tillegg har jeg en liten bit rosenkvarts i midten.

 

Du må ha litt mer substans på kvartskrystallene til lysfontener enn det du trenger til lysblomstene. De bør være 2-3 centimeter lange, heller litt mer enn litt mindre, og de bør helst være minst en halv centimeteren tykk.

 

Når du starter så ha litt metallspon (eller litt ferdig røre) nederst i tuppen først. Så setter du den første krystallen med spissen ned mot det som blir toppen når du snur den. Fyll opp ett stykke. med metallspon (eller ferdigblandet røre) og legg fire enkeltterminerte kvartskrystaller pekende i hver sin himmel retning. Eventuelt en liten bit rosenkvarts i midten. Fyll over disse krystallene med minst en centimeter metallspon (eller ferdigblandet røre). Hvis du bruker metallspon og epoksy hver for seg, så bland epoksy og herder og fyll opp til de øverste metallsponene er dekket. Det er bedre at det stikker litt metall ut av bunnen på den ferdige lysfontenen enn at du bruker for mye epoksy – det er epoksyen som koster penger og det er så mange steder som trenger orgonitt at det ikke er noen vits i å sløse.

 

Himmelrenser (Chembuster (CB))

En himmelrenser består av 6 rør utstyrt med dobbeltterminerte bergkrystaller som så er støpt ned i en bøtte med orgonitt. Det finnes noen variasjonsmuligheter, men gjør det så enkelt som mulig. Du kan bruke rør med andre dimensjoner og andre metaller enn det som er angitt, men med mindre du har en god intuisjon og kjenner klart at den varianten du vurderer å jobbe med er rett, så hold deg til den godt utprøvde standardmodellen.

 

Utstyr til standard himmelrenser:

De amerikanske oppskriftene bruker 1” kobberrør som er ca 180 cm lang. Det er fordi det er den standardstørrelsen de har der borte. I Norge får du stort sett tak i rør på 2 meter, og det er helt ok. Kjenner du en rørlegger kan han trolig hjelpe deg med hvor du kan skaffe rør til veie.

Utstyr til standard himmelrenser:
De amerikanske oppskriftene bruker 1” kobberrør som er ca 180 cm lang. Det er fordi det er den standardstørrelsen de har der borte. I Norge får du stort sett tak i rør på 2 meter, og det er helt ok. Kjenner du en rørlegger kan han trolig hjelpe deg med hvor du kan skaffe rør til veie.

Du trenger:

-       6 kobberrør. Ca 2 meter x 25mm. Clas Ohlson har 22mm x 2 meter og dette er fullt brukbart:http://www.clasohlson.com/no/Kobberrør/Pr307

-       6 skjøtemuffer http://www.clasohlson.com/no/Skj%C3%B8temuffe/Pr307010000

-       6 endestykker til å tette rørene i den enden som støpes ned. Du trenger noe som plugger røret igjen i ene enden. Jeg har improvisert med flate metallplater som er tilpasset rørenden og 2 komponent lim, men jeg tror dette er et alternativ (spør først): http://www.clasohlson.com/no/R%C3%B8rplugg/Pr309779010

-       6 biter med hageslange el. med diameter som har plass inni røret.  Har du ikke selv så spør en nabo eller en venn om du kan få en halv meter.

-       Du trenger 6 dobbeltterminerte bergkrystaller som er ca 15 med mer tykke og 30-40mm lange. Du trenger også 8 enkeltterminerte kvartskrystaller og gjerne en bit rosenkvarts.  Send en mail til steinsenteret på Lom: http://fossheimsteinsenter.no/

-       En 8-10 liter mørtelbøtte eller et tomt tilitersspann. Resirkulerer du et tilitersspann (for eksempel et rengjort malingsspann eller ett tomt tikilo-polyesterspann) kan du la bøtta bli en del av himmelrenseren – den blir da vesentlig lettere å transportere.

-       1o kg polyester + herder (biltema har den billigste jeg har funnet, men pass på at du får med to flasker herder)

-       En bøtte eller to med metallspon fra nærmeste mekaniske verksted.

-       Ett 22mm bor http://www.clasohlson.com/no/Flatborsett/Pr307214000

-       3 x plater med kryssfiner, gjerne sirkulere med en diameter omtrent som bøtta du skal støpe himmelrenseren i.

-       En pakke 2-komponenet lim som for eksempel aralditt.

-       Verktøy til å kutte kobberrør: http://www.clasohlson.com/no/R%C3%B8rkutter/Pr304145000

 

 

Skritt 1

Ta de tre kryssfinerplatene. Sag dem omtrentlig runde skiver. Tegn på en skive en sirkel der du fordeler seks senterpunkter for de 6 kobberrørene så godt som du kan. Bruk passer. Skru skivene sammen slik at de er låst fast mot hverandre slik at hulene kommer i eksakt samme posisjon på de tre skivene.  Bor 6 hull til kobberrørene. Marker tydelig ett hull, marker det samme hullet på hver skive, slik at kobberrørene passer når de stikkes gjennom hullene i de tre skivene samtidig.

 

Skritt 2

Bestem deg for om du vil støpe himmelrenseren i ett stykke, eller om du vil støpe en sokkel som du så kan montere og demontere rørene på. En modell som kan demonteres er mye lettere å transportere.

-       Dersom du velger å støper en sokkel så trenger du å kutte ett stykke av hvert. Eksakt hvor langt stykke avhenger av hvor høy du vil at det nederste røret skal stikke over sokkelen. Det korte stykket påmonteres skjøtemuffe og deretter de lange. Rørene er montert under støping slik at du slipper å støpe inn kryssfiner i orgonitten, men kan tas fra hverandre etter behov senere.

 

Skritt 3

Klargjør de rørendene som skal stå nede i orgonitten.

-       Lag 6 like lange biter med hageslange. Ca 5 cm.

-       Lim en dobbeltterminert bergkrystall halvveis inne i den ene enden på hvert av disse. Den andre halvdelen av krystallen skal stikke opp. La tørke.

-       Lim hver slange stående på hver sin metallplate eller stående i en rørhette. Sørg for at slangen står midt på platen eller midt i hetten. Enden med bergkrystallen skal peke opp. La tørke, og den kan gjerne ligge mens den tørker (pass på å støtt krystallen om nødvendig).

-       Monter dette endestykket med krystall og slange slik at slangen stikker inn i røret, så midtsentrert som du klarer. Har du rørhette som kan skrus på, så skru den fast. Andre løsninger må som regel limes. Stikk slangen inn i røret, skru eller lim fast.

 

Skritt 4

Rigg rørene gjennom tre kryssfinerskiver. om du velger delte rør, så monter først rørene slik at de er komplett. En skive høyt, en lavt (men over bøttekanten) og en på midten. Slik holder de seg best i posisjon i forhold til hverandre.

 

Skritt 5

Ha 3-5 cm metallspon eller orgonittrøre nederst i bøtta. Fordel 8 de enekltterminerte kvartskrystallene pekende utover i 8 himmelretninger. Legg eventuelt rosenkvartsen i midten. Dekk over med mer metallspon og ha på epoksy til det dekker metallet, eller bruk forhåndsblandet orgonittrøre.

 

Sett hele riggen oppi bøtta med krystallenden ned og den åpne enden opp. Sikre riggen ved å forankre den på ett eller annet vis så den står stødig.

 

Fyll opp med mer metall og epoxy (eventuelt ferdigblandet orgonittrøre) til ønsket volum.

 

Dette er bedre å støpe riggen i en slik helhet fremfor å etterlate forskallingsmaterial inne i orgonitten. Selv en modell med delte rør kan støpes hel, og den vil fortsatt kunne demonteres etterpå.

 

Her er lenker som illustrerer himmelrenser, på engelsk men med fine bilder, siden mine detaljbilder av himmelrenserstøpingen er på ukjent sted i cyberspace.

 

http://www.saveourearth.co.uk/blog/2009/09/how-to-build-a-chembuster/

http://www.orgonite.info/how-to-make-chembusters.html

http://educate-yourself.org/ct/goodbyects10jan02.shtml

 

Jordrenser

Du trenger ett kobberrør 1½ – 2” i diameter og 25-30 cm lengde pr enhet.  Som arbeidsverktøy kan det være godt å ha en spiseskje og en pinne med diameter egnet til å stappe orgonitt ned i røret. Merk av på pinnen slik at du kan lese av på pinnen når du har fylt henholdsvis 5 og 15 cm orgonitt i røret. Merkene må avstemmes i forhold til lengden på de rørene du jobber med, så det kan være lurt at du jobber med rør av omtrent samme lengde og bytterer pinne om du har en bunt rør i en annen lengde etterpå.

 

Tape bunnen på hvert rør godt med maskeringstape slik at blandingen av epoksy og metall ikke renner ut før den størkner.  Du kan bunte sammen noen rør slik at de sammen står stødig mens du jobber med dem, eller du kan ha en sandkasse som du kan sette hvert enkelt rør stødig i mens du jobber.

 

I hvert rør skal du støpe en orgonitt som er ca 15 cm høy fra bunnen og opp. Du støper med andre ord orgonitten direkte i røret, og røret forblir en del av den ferdige orgonitten. Videre trenger du en enkeltterminert kvartskrystall som er ca 1 cm tykk og 2-3 cm lang til hvert rør. Først fyller du røret ca 5 cm med en blanding metall og epoksy som er tykk nok til at det render brukbart ned i røret. Stapp etter med en pinne. Slipp ned krystallen og påse at den naturlige spissen på krystallen peker opp i røret slik som det står når du jobber. Fyll etter med epoksy til du når 15 cm merket på pinnen. Du trenger ikke stappe hardt, det handler mest om å skrape ned det grøvste av det som setter seg oppetter i røret mens du måler høyden på orgonittrøra i bunnen.

 

Variasjoner:

-       Du kan lage en spiral av kobbertråd som du fester rundt kvartskrystallen med den indre enden i spiralen. Strekk spiralen slik at den blir som en kjegle med krystallen i toppen.

-       Du kan slippe en liten bit rosenkvarts ned før kvartskrstallen, ha et par skjeer orgonittrøre over rosenkvartsen og så slipp ned den kvartskrystallen.

 

Denne orgonitten bruker du dersom du vil nå dypere ned i bakken med den rensende effekten. Du graver den ned med den hule enden av røret ned – det vil si at enden som er fylt med orgonitt vender opp når den er plassert i bakken. Den hule rørenden fungerer som en ressonanskasse, som en slags antenne, og sender virkningen av denne orgonitten nedover i bakken. Legg merke til at krystallen nå peker ned i bakken. Den kan brukes i gruveområder, militære huleområder og på steder der det kommer opp dotter av smogskyer som man ikke finner synlig årsak til på bakkenivå. Er bakken myk kan du bare stykke røret ned. Du kan grave det ned, bruke spett for å stikke et hull, eller bruke en tung hammer og hamre den ned i bakken. En hammer er mer enklere å ta med enn et spett, men en turspade vil også kunne gjøre jobben.

 

Her er finne du spennende tanker om videreutvikling av modeller der flere korte rør kombineres for en kraftig effekt:

http://www.whale.to/b/invisible_cbs_h.html

http://www.whale.to/b/invisible_cbs.html

 

 

Vannrenser

Start med en ferdig jordplugg. Lag mer orgonitt i en muffinsform, et glass eller en liten blomsterpotte, og sett jordpluggen ned i denne orgonitten før den herder. Den åpne enden av røret skal være opp. Støtt røret så det står i rett posisjon mens vannrenseren herder. Du bruker vannrenseren ved å gripe den i rørenden og kaste den dit du vil ha den i et vann. Røret vil da ende opp noenlunde rett på bunnen og røret fungerer igjen som en resonanskasse / antenne.

 

Hvordan bruke Orgonitt

Grav ned en lysfontene i hagen eller i umiddelbar nærhet av hjemmet. Det gir et solid fundament for å skape gode energier i nabolaget ditt. Så kan du bruke lysblomster for å forsterke beskyttelsen av hjemmet ditt. Legg en i sikringsskapet og eventuelt ved utendørs koblingsboks. Finn en måte å plasser en lysblomst i hvert hjørne av tomt eller leilighet, på inntak for vann, telefon, TV, bredbånd, ved pipa på loftet og alle andre steder noe som helst kommer inn i ditt hjem. Du kan med fordel ha en under trappa også. Noen legger små orgonitter i hvert vindu – i ei blomsterpotte eller en dekorasjon. Plasser orgonitt direkte ved kildene i hjemmet ditt. Legg en lysblomst eller en liten orgonitt (støpt i isform el.) ved TV, stereoanlegg, høytalere, datamaskin, og andre elektroniske innretninger. Pass på at du ikke har dem der de blir utsatt for varme – som i lysestaker og på ovner. Har du elektrisk klokkeradio så er det en klar kandidat – disse har gjerne et skarpt elektrisk felt som når godt over midten av dobbeltsenga. Bemerkelsesverdig skarpt faktisk. Mitt råd er at du fjerner klokkeradioen umiddelbart – hvor mye resteffekt som når deg før orgonittene i huset får omformet det vites ikke. Du kan grave ned orgonitt i blomsterbed og blomsterkrukker – plantene elsker orgonitt! Det går an å lage smykker med bitte små orgonitter. Vær kreativ, men vær varsom med hudkontakt vi snakker tross alt om epoxy – jeg vil ikke ha herdet epoksy inn mot huden. Orgonitt skal ikke under noen omstendighet brukes innvortes.

 

Selv om du bruker orgonitt anbefales andre tiltak. Bytt ut alle trådløse sendere – bredbånd telefon, mus, tastatur, alarmanlegg osv. med noe som har kabel. Unngå trådløse løsninger for enhver pris, og vurder om mobiltelefonen kan avgå en stille død. Igjen: hvor mye resteffekt som når oss før orgonittene får omformet alt vites ikke

 

Nærmiljø

Tenk deg en sirkel 200 meter fra huset ditt, og en til 400 meter fra. Gå sirklene og legg en lysblomst minst hver 200 meter langs hver av sirklene. Så fortsetter du med resten av nabolaget.

 

Etter at du har gravd ned nok orgonitter rundt hjem, jobb, skole og barnehage, så ha tilgjengelig noen lysblomster og en liten haug mikroorgonitter. Så tar du deg noen turer i nabolaget og graver ned en orgonitt ved hver strømboks, mobilmast og andre sendere – alle kringkastingsstasjoner og master, Ved større ansamlinger bruker du en lysfontene.  Noen master er verre enn andre, enkelte er mye verre selv med bare ett eller to paneler. Da trengs det mer, og her må du bare stole på intuisjonen – du vil utvikle den etter hvert. Transformatorer, koblingsbokser og kraftstasjoner. Veikryss. Grav ned noen orgonitter i hekken ved sykehjem, skoler og barnehager, butikker og andre plasser det kjennes ut som det trengs.

 

Distrikt

Du kan fortsett som beskrevet under nærmilø, men få av oss har anledning til å gå gatelangs i alle kriker og kroker – verken på landsbygda og i byen. Det jeg gjør er å bruke passer og kart. Radiusen på en lysfontene er, med tilstrekkelig sikkerhetsmargin, 2,5 km. Ta utgangspunkt i den første du plasserte og gå så ca 5 kilometer ut og se hvor er naturlige plasser for å legge en sirkel med lysfontener utenfor den som dekker nærmiljøet ditt. Noen plasser er opplagte – selv om de er nærmere – som større master, radarer, en del kirker, sykehus, høyskoler og universiteter, industri og kontorområder for å nevne de mest opplagte. Offentlige administrasjonsbygg. I tillegg så ha tilgjengelig lysblomster så du kan grave ned en ekstra når du kjenner for det. Taktikken med lysfontener sparer meg tid, ikke minst i forhold til å finne alle strålingskildene, og derfor velger jeg den. Har forsvaret noen installasjoner i nærheten er det til allment velvære og til det gode for personellet om noen er gavmild med orgonitt. Politi, brann (også små lokale reserveenheter), ambulanseposter og sivilforsvaret vil etter hvert utrustes med TETRA og vi som vanlige mennesker, for ikke å snakke om de som jobber i disse strålingsfeltene trenger orgonitter som omformer den energien som disse installasjonene kringkaster på full styrke 24/7 om de er i bruk eller ikke. Rundt radarinstallasjoner tenker jeg meg i utgangspunktet tre lysfontener i triangel rundt. Noen trenger flere. Kjenn på det. Det er mange topper med master som trenger besøk en vakker søndag av vennlige mennesker med orgonitt i sekken. Det vil overraske mange hvilke energier diverse minnesmerker og obelisker skaper og vedlikeholder – jeg legger orgonitt ved alle slike jeg kommer forbi med mindre jeg kjenner meg sikker på at energien der er helt grei (og skulle den være det så kan Moder Jord alltids nyttegjøre seg orgonitten der uansett…)

 

Veier

En lysblomst ca annenhver kilometer. Tunneler. Veikryss. Fotobokser, kameraer – intensjonen bak disse innretningene, og folks følelsesmessige reaksjoner på dem kan godt trenge litt omforming.

 

Kraftgater

Som veier.

 

Vann

Lysblomster i vann og elver, eller vannrensere (se nedenfor) lengre ut i større vann og havnedassenger, fjorder og der man eller kan komme til.  Lysfontener kan brukes, og jeg har sett eksempler i større sjøer der himmelrensere har blitt utstyrt med isoporkork rundt toppen av pipene (for å lande på rett kjøl) og så dumpet midt uti vannbassenget. Dykkere i vennekretsen er i slike sammenhenger kjekt å ha, men ikke nødvendig. Det eneste du virkelig trenger er stå vilje og kreativitet – da kommer som regel løsningene. I dag er det svært viktig å hjelpe vannet å rense opp å løfte energifrekvensene sine, men å etterlate isopor i naturen er jeg imot.

 

Underjordiske installasjoner

Kraftstasjoner, militære anlegg, sivilforsvarsanlegg, ukjente anlegg, gruver – i drift og nedlagt – bunkersanlegg fra andre verdenskrig, osv. Alle trenger orgonitter i sin umiddelbare nærhet, og noen steder trengs jordplugger (se nedenfor) som sender energien innover i bakken.

 

Generelt

Kjennes det ut som et sted trenger en orgonitt så grav ned en. Noen kan ha blitt drept der – kanskje vikingene hadde en bygdekrig nettopp der for tusen år siden. Kanskje omkom noen i en bilulykke nettopp i den svingen for ti år siden. Hvem vet. I alle fall: Kjennes det ut som et sted trenger en orgonitt så grav ned det som kjennes rett.

 

Kilder

Teksten er satt sammen med utgangspunkt i materiale på www.orgonite.infoherfra er også de fleste bildene, og er videre bearbeidet med stoff hentet fra www.orgoniseafrica.com,   www.educate-yourself.orgwww.whale.to og www.ethericwarriors.com/

 

Litt mer inspirasjon:

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=62867

http://www.whale.to/b/gifting_effects.html

http://www.whale.to/b/108_h.html

 

 
 
5.4 (45 stemmer)
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
 

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed 

 

OM FORFATTER

Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet jobber jeg nå på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

Kontakt forfatter | Flere artikler av  (15) | Forfatters nettsted

 

| Svar

Nyeste kommentarer

18.11 | 20:03

Hei. Artig at du likte dette, takk Dere kvinner har vel en sterkere Intuisjon enn oss menn og er flinke til føle hva som stemmer

18.11 | 03:51

Hei
Dette var helt fantastisk og omfattende lesning.Jeg er over gjennomsnittet interessert i helse " sannheter" da jeg har arbeidet i off.helsev.i ca.30 å.

30.01 | 22:19

Flink du :)

16.01 | 13:27

Herlig (Y)