Diverse Artikler 2

NOT JUST HUMANS: Scientists say 5G radiation is killing animals and wildlife

 
 
lengthy report about 5G exposure has found that this newfound radiation source is damaging the health of creatures that live in the wild. The 150-page report, compiled by researchers at the University of Washington and Johns Hopkins University, contains three sections, the first of which looked at how environmental EMFs (electromagnetic frequencies) have radically increased in recent years. The second part looked at how living organisms are impacted by these EMFs. It reveals how "effects have been observed in mammals such as bats, cervids, cetaceans, and pinnipeds among others, and on birds, insects, amphibians, reptiles, microbes and many species of flora." The third section focuses on EMF exposure limits and the prospect of new regulations to help better protect living beings against the harm caused by this constant flood of non-ionizing radiation. "This eloquent review gives insight into missed opportunities for cancer prevention exemplified by asbestos, tobacco, certain pesticides and now RF (radiofrequency) radiation," said a spokesperson from the Environmental Health Trust (EHT). "The authors highlight how economic considerations were favored instead of cancer prevention. 'A strategy to sow doubt on cancer risks was established decades ago and is now adopted and implemented in a more sophisticated way by the telecom industry regarding RF-EMF risks to human beings and the environment. Industry has the economic power, access to politicians and media, whereas concerned people are unheard.'"

D.C. Court of Appeals ruled in favor of petition calling for greater FCC regulation of cellular radiation

Devra Davis, the founder of EHT, said that it has been known for quite some time that cellular radiation of all kinds is dangerous to wildlife as well as to people. And yet the federal government has turned a blind eye to the science and instead promoted the interests of Verizon, AT&T and T-Mobile. "We have more than enough research to trigger new regulatory action to protect wildlife," a spokesperson from EHT is further quoted as saying. "The FCC should have done a full review of the environmental impact of 5G network deployment before streamlining hundreds of thousands of 5G cell towers across the nation." Back in August, the D.C. Court of Appeals ruled in favor of a petition filed by EHT against the Federal Communications Commission (FCC). The court found that the FCC has not done nearly enough to address the growing body of evidence linking EMFs to negative health impacts, even at levels below what the FCC considers "safe." The court also noted that the FCC has not adequately responded to the Department of the Interior after it raised the issue of the environmental harms that EMFs cause specifically on migratory birds. (Related: The National Institutes of Health (NIH) published a report showing that both 5G and 4G are harmful to humans and other living beings.) The corporate media, on the other hand, which is bought and paid for by the wireless industry, has scoffed at and scorned the idea that 5G is anything other than amazing and wonderful. Fake news giant CNN, for instance, published a 2020 propaganda piece entitled "Why conspiracy theorists think 5G is bad for your health and why experts say not to worry." The contents of this fake news piece are exactly what you might expect. "With 5G coming to neighborhoods across the country, the levels of wireless radiation will significantly increase," warns Davis, who believes that the time is now to act. "We do not have the luxury of time to continue to debate this issue with the wireless industry. Adults, children, pets, wildlife, and our environment are all vulnerable." More related news can be found at 5Galert.comSources for this article include: TheEpochTimes.com NaturalNews.com

Hollande vil forby «konspirasjonsteorier»

http://steigan.no/2015/03/19/hollande-vil-forby-konspirasjonsteorier/

Den europeiske eliten taper stadig ansikt. Folk blir stadig mer lei av hvordan de politiske makthaverne står på pinne for finanskapitalen mens fattigdommen og den sosiale nøden øker. De etablerte mediene graver sjelden i maktmisbruk og manipulasjon, så fra dem har eliten lite å frykte. Verre er det med internett der, skrekk og gru, enhver kan skrive kritisk om våre herskere. Frankrikes president François Hollande er blant de minst populære lederne i Europa. Han har kommet på en lur idé for å få slutt på sånt uvesen: Forby «konspirasjonsteorier».

Prinsippskisse som viser hvordan NSA avlytter mobiltelefoner og tapper dem for all informasjon. OBS: Kunnskap om dette kan regnes som konspirasjonsteori.

De kontrollerte mediene og det ukontrollerte nettet

Aldri i nyere tid har massemediene vært så kontrollert av en liten elite som de er i dag.

I følge amerikanske undersøkelser var det i 1983 50 selskaper som eide 90% av mediene i landet. Allerede det var en veldig sterk maktkonsentrasjon. Men hvordan ser det ut i dag? I 2011 var det seks selskaper som kontrollerte 90% av mediene.

De seks selskapene var General Electric, som blant annet eier NBC og Universal Pictures, Newscorp, som blant annet eier Fox og Wall Street Journal, Disney, som blant annet eier ABC og Pixar, Viacom, som blant annet eier MTV og Paramount Pictures, Time Warner, som blant annet eier Tima, Warner Bros og CNN og CBS, som blant annet eier 60 Minutes.

Situasjonen i Frankrike er antakelig vel så ille. De aller fleste mediene er kontrollert av fem finansgrupper: BouyguesDassaultLagardère,Bertelsmann (groupe RTL, M6), Vivendi-Universal (canal+, SFR). Tre mann kontrollerer det meste av det som teller innen franske medier:Arnaud Lagardère, Martin Bouygues og Serge Dassault. Disse mediebaronene har også et svært intimt forhold til den politiske eliten i Frankrike. (Lagardères selskap kontrollerer også våpenindustri.) Og det forklarer langt på vei hvorfor fransk presse er blitt så dårlig, og hvorfor du nesten aldri vil finne virkelig gravende journalistikk der. (Kilde: Qui possède les médias ?, AgoraVox)

Og hvis man skulle tro at for eksempel ei avis som Liberation skulle være et slags alternativ, bør man notere seg at avisa fra 15.01.2015 er en del av mediagruppa Mag&NewsCo sammen med den israelske 124news og magasinet L’Express. Samtidig  ble Bernard Mourad, tidligere sjef i banken Morgan Stanley, utnevnt til toppsjef der.

Så propagandaapparatet overfor franske innbyggere og fransktalende andre steder skulle være i sikre hender, sett fra overklassens side. Problemet er dette uregjerlige nettet, der man kan risikere både pinlige avsløringer og uønskede meninger.

Sensur og kontroll

Franskmenn er stolte over sin liberté, og støtten til Charlie Hebdo handlet om ytringsfriheten. Men Frankrike har også en sterk tradisjon for kontroll med mediene. Hollandes forgjenger, Nicolás Sarkozy var så opptatt av mediekontroll at han ble kalt «Téléprésident». New York Times,som sjøl er blitt et propagandaorgan for USAs elite, rettet i 2008 et kritisk søkelys på ytringsfrihetens vilkår i Frankrike.

Allerede i 2010 vedtok det franske parlamentet en lov som i følge Der Spiegel ville gi myndighetene en enestående kontroll over internett når det gjelder mulighet til sensur og overvåking.

Forbud mot «konspirasjonsteorier»

Men selv ikke dette er nok for «sosialisten» François Hollande. Etter at tre millioner mennesker hadde demonstrert mot angrepet på Charlie Hebdo og for ytringsfriheten tok Holland til orde for sterkere sensur og innskrenkning av ytringsfriheten. I en tale i forbindelse med Shoah-dagen 25.01.2015 sa han:

Hollande taler om «la théorie du complot»

Med dette utgangspunktet utredet den «sosialistiske» stiftelsen Fondation Jean-Jaurès
hva dette vil si. Dette er formulert i dokumentet Conspirationnisme : Un état des lieux.

Hvis man skal forby noe, så er det jo artig å vite hva dette noe er. Og hva er nå egentlig «konspirasjonsteorier», eller som het heter på fransk complotisme eller conspirationnisme, for noe? Fondation Jean-Jaurés har svaret:

Ut fra denne definisjonen var Gallileo Gallilei en «konspirasjonsteoretiker» siden han presenterte en «alternativ fortelling» om jorda og planetene enn den sa, var «allment akseptert» på hans tid.

I 1961 sa president Dwight D. Eisenhower:

Han beskyldte altså det militære establishment og rustningsindustrien for en sammensvergelse som truet de sivile rettighetene og de demokratiske prosessene. Etter Hollande & cos definisjon en opplagt konspirasjonsteoretiker. (Jeg er ikke helt sikker på hva man da skal si om EU-president Jean-Claude Juncker. Han har som kjent sagt at «når det blir kritisk må man juge». Kan man da si at han er en som oppmuntrer konspirasjonsteoretikere.)

Udo Ulfkotte, tidligere redaktør i Frankfurter Allgemeine Zeitung, må jo også være en slik. Han sier jo som kjent at ikke bare driver CIA og den tyske etterretningtjeneste og kjøper journalister og redaktører. Han sier at han sjøl ble kjøpt og betalt av dem for å skrive løgn!

Og hvem er det så Fondation Jean-Jaurés vil ramme med forbudet? De sier sjøl (side 8):

 • holocaustfornektere
 • tilhengere av Hugo Chavez
 • fans av Vladimir Putin
 • aktivister på venstre fløy
 • venstreekstremister
 • «malcontents», altså misfornøyde
 • suverenitetstilhengere
 • revolusjonære nasjonalister
 • ultra-nasjonalister
 • nostalgikere for det tredje riket
 • vaksinemotstandere
 • 11. september revisjonister
 • anti-sionister
 • afrosentrister
 • survivalister
 • tilhengere av alternativ medisin
 • innflytelsesagenter for det iranske regimet
 • katolske eller islamistiske fundamentalister

Fondation Jean-Jaurés er ikke ei ut-gruppe i fransk politikk. Stiftelsen har et årlig budsjett på vel 17 millioner kroner (2,1 mill euro), og det meste kommer fra statsministerens kontor eller den franske staten.

Blant de tankeforbrytelsene (jeg synes Orwells begrep er relevant her, tankeforbrytelse «is the criminal act of holding unspoken beliefs or doubts that oppose or question the ruling party») som dette svært blandede selskapet skal være skyldige i er i følge stiftelsen blant annet «det å forkaste som relevant splittelsen høyre–venstre, og i stedet sette splittelsen mellom «systemet» (eller «imperiet» eller «oligarkiet») og dem som gjør motstand mot disse.»

Så utfra den fransk «sosialistiske» stiftelsens definisjoner leser du i dette øyeblikket, kjære leser, et nettsted som bør forbys eller i det minste sensureres. Flere artikler her påstår jo nettopp dette at partiene ikke er de reelle makthaverne i Norge, men tvert om nikkedokker for kapitalen og imperialismen. Typiske eksempler er Det norske kartellpartiet og De eier maten vår og ødelegger byene våre.

Amerikansk forbilde

De franske sensurtilhengerne er naturligvis ikke originale. Alt er tenkt før i USA. Begrepet «konspirasjonsteori» kommer derfra og brukes mot alt som er kritisk til den finansielle og politiske eliten. I 2008 kom Cass R. Sunstein og Adrian Vermeule fra Harvard Law School med en anbefaling til presidenten om hva man kunne gjøre med «konspirasjonsteoretikere i Conspiration Theories and Other Dangerous Ideas(Utgitt som bok i 2014.) De foreslo følgende:

 1. Regjeringa kan forby konspirasjonsteorier
 2. Regjeringa kan innføre en form for skatt, finansielt eller på annen måte, på dem som sprer slike teorier.
 3. Regjeringa kan starte en kontradiskurs for å desavuere konspirasjonsteorier.
 4. Regjeringa kunne støtte troverdige private aktører for å sette i gang en diskurs mot konspirasjonsteoretikere.
 5. Regjeringa kunne engasjere seg i uformell kommunikasjon med tredjepart og oppmuntre dem til dette.

Vi kjenner jo ikke til hva USAs regjering har gjort med disse anbefalingene, men det kan vel virke som de har fulgt opp flere av dem.

Siden norske tenketanker har liten evne til å tenke sjøl, så kan vi vel regne med at disse totalitære tankene snart blir framført på en Civita-frokost eller liknende. For det er tydelig at knebling av enhver opposisjon er på moten.

PS:

Det er også grunn til å merke seg at sjøl om Holland & co er veldig opptatt av å slå ned på anti-sionisme, så reagerer de ikke når tilhengere av Waffen SS marsjerer under en offisiell minnedag i Latvia, eller når tilhengere av jødemorderen Stepan Bandera sitter med makta i Ukraina.

The Matrix Program is Crashing

http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-matrix-program-is-crashing/

By Zen Gardner

Contributing Writer for Wake Up World

The Matrix program is crashing. It is outdated programming and its engineers can’t keep up. The vibrational changes are exceeding their capabilities. You know how your phone or computer’s software goes out of date, and new programs can’t operate? It’s the same thing. The imitators of creation can’t maintain a current operating system any longer in the face of this Universal shift. And it’s driving them nuts.

Just look at the desperation we’re witnessing. Crude military and police state maneuvers are only one aspect. The biggest clue is seeing the previously incremental and now hyperbolic use of monstrous lies that are becoming so unbelievably transparent to just about anyone. Agreed, there are the entranced apathetics who swallow anything, but we’re witnessing a meltdown before our eyes.

If you can’t see it, look again.

 

You Want Proof?

First of all you’re in the wrong mindset if you’re looking only for data or left brained evidence, although it’s out there for those who can see. When we come to understand the vibrational workings of our holographic reality everything takes on new dimensions and opens us up to understanding these more esoteric notions.

Those with hearts that can see feel this. I say hearts because much of what we need to grasp or at least track is intuitive. Taking all of the information and dot connecting and personal spiritual experience together paints very clear pictures, we just need to trust what we’re seeing and learning. When we explore these realities we’re sensing, we start to notice how they’re manifesting.

Forbidding free speech, shooting civilians with no cause, obvious mega bullshit in the news, wars with no possible end, deliberate poisoning, starvation and dumbing down of populations? I mean, c’mon.

But it’s kind of a conscious or spiritual symbiosis we’re experiencing. They all work together. But ignoring the spiritual and metaphysical as “evidence” in conjunction with such obvious manifestations is why this world has devolved to its current state. Previous enlightened civilizations and earth connected tribes took this to heart. Our current imposed paradigm does nothing of the sort.

The Computer Analogy

It’s just like expired or outdated software. Their programs can’t keep up with the changes the cosmos is bringing to our planet and race. That’s exactly it. While they’ve literally gotten away with murder for millennia and are working furiously to enforce their “programs” at so many levels, the time’s up. Sorry Charlie, but you’ve been superceded, or should I say “super seeded”. The new upgraded paradigm is taking over fellas. It’s just a matter of time before your whole wicked system crashes.

The shift is moving through their lower level grip and on into massive empowerment and transcension beyond the net they’ve laid for humanity.

It’s got to be frustrating the hell out of these creeps. Imagine, the very thing you’re trying to encase in every way possible keeps morphing before your eyes. They can throw up matrix program after program but their perceived petri dish subjects just keep finding ways to survive and grow. What irony the Universe has.

Hence the Transhuman Agenda – Things They Think They Can Control

Humanity is getting out of hand, in their eyes. All the while we’re being empowered – by our own awakening and resultant commitment to truth, but also by a fundamental vibrational shift we’re undergoing. No savior, no galactic battlestars. It’s us, and an organic consciousness evolution at the deepest level with a living, expanding and enveloping Universe.

Awakening with Creation Itself.

Anyone who’s woken up to almost any degree understands everything is interconnected. Even “modern” physics is arriving at this reality, all while mainstream thinking ignores the profound ramifications. That we’re all interconnected not just as a race, but with the earth and the cosmos in such a fundamental way is a game changer. While this has been known for eons, our current control model cannot even begin to acknowledge this fact. To these oligarchs and self-appointed maniacal masterminds, no matter what powers they’re summoning, that truth is something apparently well beyond their debased comprehension.

It’s out of their league.

Sure, they have their satanic rituals and tap into other dimensional entities, but it’s child’s play compared to the True picture of our all Powerful Creative Universe. That they live in rebellion against this Force is a known reality for millennia, and even alluded to by spiritual traditions and native shamanic teachings alike for ages. Bringing this understanding “down to earth” is another story.

This is why the transhumanism agenda is so important to them. This merging of man with machine has been in the works for a long time. Clipping the link with our humanity by short circuiting the human creation is an obvious next step for these would-be controllers. Agreed, they’ve made it a fad and carefully groomed acceptance of such a trend, but it’s going to fritz and die in the junkyard of temporal existence. It can’t stand, never mind last, in such a creative force field.

Time will bear this out, as has happened to previous off-course civilizations.

Is This For Real?

It’s up to us. We have everything going for us. But our will and actions need to be aligned with this transition. We can ignore it or respond. The sanctity of our free will cannot be violated. Either we get paddling and ride the wave or it crashes on us and perhaps dissipates on the shores of time for lack of recognition or response. And the whole cycle may need to be repeated. Not a nice destiny.

I don’t know.

I know I’m not coming back. I’m done with this insanity and am doing my damnedest to change things this time around. If we all did it won’t get repeated, but time will tell. Not many seem to be willing to respond, even though their lives and their children and grandchildren’s lives are at stake. Talk about self imposed defeat and debilitation.

Either way, the matrix will collapse. But the true civilization of love, peace, harmony and abundance awaits manifesting.

Is it time?

I think so. It is for me.

How about you?

Love, Zen

Previous articles by Zen Gardner:

About the author:

I have questions. Life is wonderful – full of amazing wonders that continue to unfold. My quest for truth has given me new perspectives which lead to well springs of information that continue to inspire awe and wonder at the world we live in. Dare to explore and see what leaves you… just wondering. Love Zen.

Connect with Zen at zengardner.com

“The hourglass is almost out of grains…”

If Women Ruled the World – Is a Matriarchal Society the Solution?

http://wakeup-world.com/2015/01/27/if-women-ruled-the-world-is-a-matriarchal-society-the-solution/

By Steve Taylor Ph.D

Guest Writer for Wake Up World

Is a matriarchal society the solution to our problems?

I’ve just returned from Crete, where I visited the ancient palace of Knossos, and the archaeological museum in Heraklion, where thousands of the artifacts and artworks of ancient Crete are displayed.

The most striking thing about the culture of ancient Crete (or Minoan culture, as it is often called) is how prominent women are. They are everywhere in Minoan artwork, on pottery, frescoes and figurines (small stone statues). They are shown as priestesses, goddesses, dancing and talking at social occasions, in beautiful dresses with their breasts on show. There is a striking fresco of a beautifully dressed woman surrounded by a group of half naked dancing men.

It is clear that – as many archaeologists have agreed – this was a society in which women had very high status; at least as high as men.

Some archaeologists believe that the Minoans worshiped a goddess, and that women were the main religious leaders. Women certainly weren’t oppressed – they obviously took a full and active role in every aspect of life. As a result, some archaeologists have characterised ancient Crete as a matriarchal culture.

What is also striking about the artwork and decorations are the beautiful natural images everywhere – colorful and vibrant images of flowers, birds, fish and other animals, together with beautiful symbols and patterns. These seemed to fill every piece of pottery and every wall space, expressing a deep connection to nature and a sense of its sacredness. The whole culture seemed to have an atmosphere of joy and lightness, a lack of oppression and fear.

In contrast to later cultures like Greece or Rome, the Minoans seem to have had little interest in war.

There are no images of warfare or weapons, and a lack of actual weapons. In fact, many archaeologists believe that ancient Crete was a peaceful, egalitarian society, which avoided any significant damage through warfare for hundreds of years. This lasted until about 1500 BC, when Crete was invaded by warriors from mainland Greece, and its culture began a slow decline – which is painfully obvious from the shift in artwork, away from images of nature to images of warfare and anthropomorphic gods.

Perhaps, you might think, it’s not coincidental that ancient Crete was apparently a peaceful, nature-worshipping culture, since women were in positions of power. You could see this as a good model for our societies: if more women were in high status positions, there would be less conflict and competition, and more empathy and equality.

 

But this is probably rather simplistic. In fact, women who take on high status roles in our societies tend to take on typically ‘masculine’ characteristics of competitiveness and emotional hardness. They often don’t behave with the empathy which we often associate with the ‘feminine.’ Perhaps this isn’t their fault – if you want to succeed in a competitive society, then you obviously have to be competitive yourself.

The “Over-Developed Ego”

What cultures like ancient Crete show us (and there do appear to have been others) is not simply what happens when women take on positions of power, but what happens when everyone, both women and men, aren’t afflicted with what I call the ‘over-developed ego’. This refers to our sense of being separate individuals, enclosed in our own mental space – the sense you have that you are a person ‘in here’ (inside you head), looking out at a world ‘out there’. We have a strong sense of individuality, which can make us feel disconnected from other people, from nature, and even from our own bodies.

I think that the main difference between the Minoans and later peoples like the Greeks and Romans (and indeed us in the modern world) is that the former didn’t possess this strong sense of ego, and so felt strongly connected to nature. They didn’t have the drive to accumulate power and wealth which comes from a separate and fragile ego’s need to feel more complete and significant. Perhaps for later cultures, the desire for control and power led men to oppress women, while a sense of ‘otherness’ produced negative feelings towards sexual desires and bodily processes. (I cover this in great detail in my book The Fall.)

But for me, the wonderful thing about experiencing Minoan culture is the hope and optimism it has given me. It has made me realise that the world hasn’t always been such a discordant and destructive place, and that it’s not inevitable for societies to be ridden with conflict and oppression. It sounds utopian, but it’s at least conceivable that such cultures could come into existence again. And if they do, it won’t necessarily be because women are in power, but because the drive for power and the structures that support it are absent, replaced by an empathic connection with nature, other human beings and other living beings, and the whole cosmos.

Previous article by Steve:

About the author:

Steve Taylor holds a Ph.D in Transpersonal Psychology and is a senior lecturer in Psychology at Leeds Metropolitan University, UK. For the last three years Steve has been included in Mind, Body, Spirit magazine’s list of the ‘100 most spiritually influential living people’ (coming in at #31 in 2014).

Steve is the author of Back to Sanity: Healing the Madness of Our Minds and The Fall: The Insanity of the Ego in Human History and the Dawning of A New Era. His books have been published in 16 languages and his research has appeared in The Journal of Transpersonal Psychology, The Journal of Consciousness Studies, The Transpersonal Psychology Review, The International Journal of Transpersonal Studies, as well as the popular media in the UK, including on BBC World TV, The Guardian, and The Independent.

 

The Inevitable Awakening

http://wakeup-world.com/2015/03/07/the-inevitable-awakening/

7th March 2015

By Zen Gardner

Contributing Writer for Wake Up World

The waking up process is a very personal experience. Once we become aware of the existence of a fabricated world we thought to be real and that our true nature is anything but what we’ve been told, there’s no turning back.

It may appear to be a lonely path, but we are by no means alone in this awakening. It is happening in all walks of life. Whether a banker or corporate employee wakes up to the scam being perpetrated on humanity and pulls out of the matrix, or a normal taxpaying worker realizes they’re contributing to a military industrial machine hell bent on war, control and world domination, we’re all the same.

And those are just surface issues compared to the deliberate socially engineered suppression of man’s innate spiritual nature, whether we call it social liberty or the freedom to create and manifest as we truly are.

Triggers for Awakening

There are many such triggers that wake people up. When a child dies from a supposedly preventative vaccine, or becomes autistic for no reason, things change. Once someone realizes, for example, how the world was scammed on 9/11 and that the powers that be are willing to perpetrate such atrocities to promote their agenda, the digging begins in sincerity. When we realize we’re at the complete mercy of parasitic central bankers more than willing to not only implode the world’s economy, but finance both sides of any conflict for personal gain and control and that our governments are complicit in this scheme, we start to grasp the enormity of what befalls us.

In addition, that we have rapidly devolved into an advanced militarized surveillance police state is driving many to ask some hard questions – and the answers can be startling and difficult to swallow, especially when you realize they have cut off all avenues of recourse.

Another major issue is that it’s more evident by the day that our very health is under attack, again by complicit government and multinational corporations pushing GMOs, adulterated food, vaccines, pharmaceuticals, atmospheric aerosols and the like, all of which have been proven to be extremely hazardous to humanity. Yet they push harder by the day, mandating program after destructive program. Meanwhile, natural and organic farming and foods, as well as supplements, are under intense attack by these very same perpetrators.

The truth about these issues and many, many more including massive planet harming programs such as frackingelectrosmog, and the geoengineering assault on humanity are driving a major perceptual paradigm shift amongst all walks of life as we delve more deeply into who is doing all this and why.

There Is No “They” – Oh Really?

This is often the final breakthrough point for many people. As the true picture starts to crystallize, the horrific realization that the “powers that be” are fundamentally a clandestine cabal with front men comes into focus. These are powerful minions, more interested in total control and weakening and subjugating humanity via health degradation, dumbed down education, mindless “bread and circus” government controlled media, depraved violence and sex oriented entertainment, and a draconian militarized police crackdown. The ugly truth then comes to the fore.

It can be staggering. If you take just 9/11 and other false flag events and realize they were staged to bring about this Orwellian police state where the citizens are now terror suspects, it can be very difficult to swallow.

A quick perusal of history soon follows, where people realize these same false flag/false enemy tactics were used to justify almost every war, leading to such totalitarian states as Stalinist Russia, Communist China and Nazi Germany, each of which descended into horrific pogroms, decimating their own populations of anyone potentially daring to question the new regime.

It’s not all black and white. There are of course good people working for bad people, powers and programs, wittingly and unwittingly. Many are trying to change and improve our existing structure. Many good people are performing wonderful services within this overarching societal program thinking it can be changed constructively. What we’re addressing are the overarching deceitful and destructive powers and mechanisms at play that are attempting to bring humanity into a weakened subservient role to some sort of worldwide fascist control state, eliminating personal and national sovereignty to support and obey a very few powerful self-appointed elites.

And it’s coming on fast. The recent FCC takeover of the internet being a prime example of the internal version, while wanton wars proliferate unchecked while the economic and survival conditions of regular people continues to tank.

This becomes evident as anyone pursues almost any avenue we’re discussing here. To realize this massive program is being orchestrated by some form of “they” soon becomes obvious. The reality of the conspiracy that JFK so eloquently pointed out before he was surgically removed from office via assassination hits squarely home. Please listen to his entire speech.

We Have to Find Out for Ourselves

An essential element to a true awakening is investigating and learning for ourselves. One of the main control mechanisms has been teaching humanity to only trust what they’ve been told by these same agendized so-called authorities. How many times have you heard, “If 9/11 was an ‘inside job’, surely it would have been on CNN. If something was really wrong surely someone would have said something.”

Well, a lot of people have and continue to speak out. And what’s the response? Anything contrary to the official narrative is “outlandish conspiracy theories” as they parrot the phrase “you’re either with us or with the terrorists, which results in the subsequent demonization and marginalization of any form of questioning or healthy criticism.

Waking up from that media and education entrancement is another shocker. Could they do such a thing? Could we really be facing such a totalitarian crackdown? And why?

When I was young there were over 60 media companies vying for audiences. Real investigative reporting, although it’s always been tampered with or suppressed, was still available. Today 6 mega corporations own all of the media. The very same corporations that own much of the corporate military industrial and agra-pharmaceutical infrastructure. Conspiracy is not a stretch – of course these power brokers would twist information to suit their intentions.

The word conspiracy has been stigmatized for a reason – don’t ask questions or there will be consequences.

All of this will take some serious researching, most likely in places people have never dared to look before. And this is good. Don’t let anyone tell you what the truth is, find out for yourself and be convinced in your own mind and heart. That’s a new phenomenon for most, as odd as that may seem, but stepping outside the propaganda mainstream is a must. And it is oh so refreshing.

The Shock Does Wear Off – And Don’t Worry, We’re in this Together

There are so many interconnected “rabbit holes” of similarly repressed, twisted or hidden areas of information that it can be staggering. Once we realize we’ve been lied to about any one of these serious issues, we begin to question everything. And that is extremely healthy. You may not find support for your new found perspective from those around you, but there are millions who are sharing your experience. Thanks to the internet you can find others undergoing the same transformation quite readily and derive a lot of encouragement and support.

Battling through the naysaying of close friends and loved ones seems to act like a chrysalis, much like the cocoon a metamorphosing butterfly has to struggle to escape. And as we know, that is exactly what drives the blood into the wings of the birthing creation that will soon bear the beautiful new awakened soul to glorious new heights and vistas.

One thing that won’t wear off is your absolute disdain for what is being perpetrated on our fellow humans. As the expression goes, “If you’re not angry, you’re not paying attention.” If you knew your home was under attack and malevolent forces were coming for you and your children, you would do anything in your power to protect your family. That soon becomes an innate awareness regarding the current toxic social and physical world we’re experiencing and the need for a conscious response.

Awakening Your Spirituality

This goes hand in hand with anyone experiencing this consciousness shift. If things here are so massively manipulated, what lies beyond all of this? What are we being kept from? Why do I sense I am so much more? Where does God or Love or human kindness come in? And for so many with some form of religious or spiritual background or understanding, the question always arises, “Is this some form of spiritual warfare?”

These are very important questions to pursue. There must be meaning in all of this. “Certainly all of humanity is not as wicked as these psychopathic control freaks.” Yes, that’s true. Unfortunately, the aggressor often rules the day in this hierarchy of control our world has adopted for millennia. History bears this out.

The beauty of gaining a new spiritual perspective is that it puts these influences in their place. We discover new ways to perceive our true indomitable nature which gives tremendous peace and confidence in spite of what we’re currently faced with. This sense of profound conscious awareness and spirituality only grows as our pursuit for truth, in love, gains momentum.

Awake, But Never Alone

A sense of isolation following the initial awakening is natural. It’s foreign to everything we’ve been taught, with implications that can be mind-boggling as well as heart breaking. However, we are very much connected and sharing a profound common experience. Knowing we are not alone is very important to keep in mind.

Building community also becomes a priority, where we can contribute to the healing of the planet at every level possible. Whether it’s activist or spiritual associations this is very important. It may only be on-line at first, that’s fine. Find kindred spirits and empowering and informative websites and blogs and even attend meet up events in your area on some of these subjects of concern.

This awakening of consciousness is transpiring at an accelerating pace, and it’s something to be very encouraged about. Once you get past the shock of what you’ve “found out” it becomes easier, but it will drastically alter your life.

Enjoy it, be empowered and take action accordingly. Trust your heart.

The darkness cannot put out the Light no matter how hard they try.

Please share this freely with those embarking on this magnificent journey.

Much love,

Zen

Previous articles by Zen Gardner:

About the author:

I have questions. Life is wonderful – full of amazing wonders that continue to unfold. My quest for truth has given me new perspectives which lead to well springs of information that continue to inspire awe and wonder at the world we live in. Dare to explore and see what leaves you… just wondering. Love Zen.

Connect with Zen at zengardner.com

“The hourglass is almost out of grains…”

 

Scientists Have Discovered An Ocean 400 Miles Under Our Feet

http://higherperspective.com/2015/01/ocean.html?utm_source=HP

 

image: http://higherperspective.com/wp-content/uploads/2015/01/earth-onion.jpg

 

After decades of theorizing and searching, scientists are reporting that they’ve finally found a massive reservoir of water in the Earth’s mantle — a reservoir so vast that could fill the Earth’s oceans three times over. This discovery suggests that Earth’s surface water actually came from within, as part of a “whole-Earth water cycle,” rather than the prevailing theory of icy comets striking Earth billions of years ago. As always, the more we understand about how the Earth formed, and how its multitude of interior layers continue to function, the more accurately we can predict the future. Weather, sea levels, climate change — these are all closely linked to the tectonic activity that endlessly churns away beneath our feet.

This new study, authored by a range of geophysicists and scientists from across the US, leverages data from the USArray — an array of hundreds of seismographs located throughout the US that are constantly listening to movements in the Earth’s mantle and core. After listening for a few years, and carrying out lots of complex calculations, the researchers believe that they’ve found a huge reserve of water that’s located in thetransition zone between the upper and lower mantle — a region that occupies between 400 and 660 kilometers (250-410 miles) below our feet. [DOI: 10.1126/science.1253358 – “Dehydration melting at the top of the lower mantle”]

 

image: http://higherperspective.com/wp-content/uploads/2015/01/crust.png

 

As you can imagine, things are a little complex that far down. We’re not talking about some kind of water reserve that can be reached in the same way as an oil well. The deepest a human borehole has ever gone is just 12km — about half way through the Earth’s crust — and we had to stop because geothermal energy was melting the drill bit. 660 kilometers is a long, long way down, and weird stuff happens down there.

Basically, the new theory is that the Earth’s mantle is full of a mineral called ringwoodite. We know from experiments here on the surface that, under extreme pressure, ringwoodite can trap water. Measurements made by the USArray indicate that as convection pushes ringwoodite deeper into the mantle, the increase in pressure forces the trapped water out (a process known as dehydration melting). That seems to be the extent of the study’s findings. Now they need to try and link together deep-Earth geology with what actually happens on the surface. The Earth is an immensely complex machine that generally moves at a very, very slow pace. It takes years of measurements to get anything even approaching useful data. [Read: Is earthquake prediction finally a reality?]

 

image: http://higherperspective.com/wp-content/uploads/2015/01/resvoir.jpg

 

Earth’s underground ringwoodite ocean [Image credit: The Guardian]

With all that said, there could be massive repercussions if this study’s findings are accurate. Even if the ringwoodite only contains around 2.6% water, the volume of the transition zone means this underground reservoir could contain enough water to re-fill our oceans three times over. I’m not saying that this gives us the perfect excuse to continue our abuse of Earth’s fresh water reserves, but it’s definitely something to mull over. This would also seem to discount the prevailing theory that our surface water arrived on Earth via a bunch of icy comets.

Finally, here’s a fun thought that should remind us that Earth’s perfect composition and climate is, if you look very closely, rather miraculous. One of the researchers, talking to New Scientist, said that if the water wasn’t stored underground, “it would be on the surface of the Earth, and mountaintops would be the only land poking out.” Maybe if the formation of Earth had be a little different, or if we were marginally closer to the Sun, or if a random asteroid didn’t land here billions of years ago… you probably wouldn’t be sitting here surfing the web.

Source: Extreme Tech

H/T Truth Seeker Daily


Read more at http://higherperspective.com/2015/01/ocean.html#5D7B26oPGxQ6KSp5.99

Paris attacks: US politician Jack Lindblad claims Charlie Hebdo killings were by 'US and Mossad' to keep Israel's Netanyahu in power

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attacks-us-politician-jack-lindblad-claims-charlie-hebdo-killings-were-by-us-and-mossad-to-keep-israels-netanyahu-in-power-9979696.html

 

 

A US Senate candidate has voiced his own theories on what he believes is real reason behind the brutal attacks in Paris last week, claiming that the killings were not the work of terrorists but of the US and Mossad in a bid to keep Israel’s current Prime Minister in power.

Speaking to PressTV, Jack Linblad, of the Green Party of LA County Council, claimed that the actions of the Kouachi brothers and Amedy Coulibaby, who collectively shot and killed 17 people in three separate and shocking attacks in Paris, were not acting on their extremist religious beliefs but were instead carrying out orders from the US and Mossad.

Mr Linblad added that he believed the bloody attacks had been orchestrated to keep Europe “under [Benjamin] Netanyahu’s thumb” and to ensure the Israeli leader stays in power.

 

He went on to claim that the Kouachi brothers’ getaway car, which was left outside of satirical magazine Charlie Hebdo’s offices during an attack that left 11 journalists and one police officer dead, was left purposefully by a Mossad agent, while one of the terrorists’ passports had been left at the scene “intentionally… just like 9/11”. He called the markings a “false flag”.

A video has since been released by the Isis militant grouppraising the Paris attacks, and warning that more are to come. It follows the declaration by al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) that they had been responsible for the attacks.

READ MORE: TURKEY ACCUSES WEST OF 'PLAYING GAMES' WITH MUSLIMS 
AL-QAEDA IN YEMEN ADMITS RESPONSIBILITY FOR CHARLIE HEBDO ATTACKS
FRENCH POLICE ARREST 54 PEOPLE FOR 'GLORIFYING TERRORISM'

It is not the first time Mr Lindblad has voiced controversial theories claiming the US government has backed terrorist actions or had abused Americans’ privacy rights in order to stamp out dissent. Last year he accused the US authorities of “funding both sides” of conflicts for its own profit, and claimed the FBI surveillance measures are designed to control the American people and stop any form of revolution.

The politician’s comments follow further suggestions of a US-led conspiracy from a Russian newspaper, which this week asserted the Paris attacks could have been the work of the US government. 

 The Kouachi brothers carried out the attacks at the Charlie Hebdo office and Amedy Coulibaly attacked the kosher supermarket

Russian newspaper Komsomolskaya Pravda ran a headline this week asking: “Did the Americans stage the terror attack in Paris?”, and published a number of interviews suggesting the US government had been behind the killings. One suggested the attacks had been revenge for French President Francois Hollande’s apparent wavering on the current sanctions in place against Russia.

A day after 50 world leaders descended on Paris to march in solidarity against the killings, Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan blamed the attacks on “the West”, claiming the “duplicity” was obvious.

“As Muslims we have never sided with terror or massacres: racism, hate speech, Islamaphobia are behind these massacres.

“The culprits are clear: French citizens undertook this massacre and Muslims were blamed for it,” he claimed this week. 

Det er noe veldig merkelig med IS

http://steigan.no/2015/01/07/det-er-noe-veldig-merkelig-med-is/

 

Det er noe svært merkelig med IS, eller Den islamske staten. Gruppa oppsto tilsynelatende fra ingenting. Så plutselig hadde de en større hær som feide inn i Irak med en kolonne hvite Toyota SUV-er og fikk den irakiske hæren til å fordufte som vann i ørkenen. Og så har USA og Gulfstatene med lettlurte nasjoner som Norge på slep, startet en krig mot dem som ikke ser ut til å ha verken taktikk eller strategi. I hvert fall hvis hensikten er å bekjempe IS.

Vietnamveteran: – Det er noe merkelig med IS

Gordon Duff tjenestegjorde som US-Marine i Vietnamkrigen. Han har jobbet for krigsveteranenes sak i en menneskealder og er redaktør avVeterans Today, og han skriver for New Eastern OutlookHan var i Damaskus i slutten av 2014 og snakket med flere syriske militsledere. Han skriver at han fra før av visste at USA hadde trent minst 3000 ISIS-kadre i leirer i Jordan. Men det han fikk vite av militslederne utfylte bildet.

De hadde med seg beviser. De hadde fotografert falne IS-soldater og deres ID-papirer. I ei gruppe på 74 drepte fra kampene ved Kobani var det 15 ukrainere og 8 tsjetsjenere. De andre var blant annet fra Saudi Arabia, Jemen og Nord-Afrika. En del av dem hadde tydelige europeiske trekk. Gordon Doff skriver at militslederne ikke hoverte over sine falne motstandere, men behandlet med både respekt, sorg og alvor.

Duff, som hadde sett grensekontrollene i regionen på nært hold, mente at det ikke var noen sjanse foe at alle disse soldatene hadde kommet inn i det nordlige Syria over vanlige grenser, så han reiser spørsmålet om de kan være fløyet inn med umerkede CIA-fly.

Basert på en analyse av de taktiske kapasitetene til IS, skriver Duff etter samtaler med syriske myndigheter, er det tydelig at IS har tilgang til sikker kommunikasjon, som det ville ha vært lett for USA å jamme, hvis de ønsket. «For å si det enkelt, ikke alle og enhver kan operere det kompliserte amerkanske artilleriet de har skaffet seg eller de pansrede kjøretøyene. IS ser ikke ut til å ha noen problemer med å skaffe segStinger-raketter eller å bruke dem til å skyte ned fly.»

Det ble hevdet at IS har missiler som stammer fra Libya, og at de er smuglet gjennom Sinai, men hvordan de så på magisk vis skulle ha hoppet over Israel, er det ineg som har svar på. Duff peker også på at IS tydeligvis ikke har store problemer med å krysse NATO-landet Tyrkias vel bevoktede grense. «Over den grensa strømmer det som gresshoppesvermer massevis av tyngre lastebiler, ingeniører og teknikere for å slutte seg til IS. Mens flyktninger venter i dagevis for å kunne passere.»

Samarbeid mellom IS og Israel

Så lenge IS ikke truer Israel har landet åpenbare interesser av at organisasjonen ødelegger Syria så mye som mulig. Krigføringa til IS skader første og fremst to av Israels erkefiender, nemlig Irak og Syria.IS har da heller ikke kommet med noen politiske utfall mot Israel.

Derfor er det ikke overraskende når den israelske avisa Haaretz kan melde at det har vært obeservert flere tilfeller av kontakt medd IDF, Israels hær, og IS på grensa ved Golanhøydene. Avisa siterer en rapport til FNs sikkerhetsråd fra FN-obswrvatører. I følge rapport ble for eksempel en såret IS-soldat overført til en sivil ambulanse på israelsk side som ble eskortert av IDF.

Bekrefter bildet

Rapporten fra Duff og fra FN-observatørene utfyller og bekrefter det bildet vi har sett tidligere. Jeg skriver om dette i bloggen Hvem skapte monsteret IS? Der går det blan annet fram:

Luftbru med våpen til islamistene i Syria

I en svært velinformert artikkel i The New York Times 24. mars 2013 blir det påvist hvordan våpen og utstyr ble fløyet inn fra Saudi Arabia og Qatar via Tyrkia, Jordan og Kroatia (!). Og vi snakker ikke om en liten skala, men om en massiv operasjon som omfattet minst 160 flygningermed store transportfly. Og Times lar det ikke være noen tvil om CIAs rolle i dette prosjektet:

“Et konservativt anslag på den lasten disse flygningene hadde med seg er omkring 3500 tonn militært utstyr,” sier Hugh Griffiths, fra det svenske fredsinstituttet SIPRI, og fortsetter: “Det omfanget og den hyppigheten det er snakk om viser at det dreier seg om en vel planlagt og koordinert hemmelig logistikkoperasjon.”

Våpentrasporten var så enorm at en tidligere amerikansk tjenestemann omtalte den som en foss av våpen.

I følge New York Times var tidligere CIA-sjef David H. Petraeus sentral i å få dette nettverket på plass og han var også på flere land for å få dem til å samarbeide.

Da hjelper det ikke at Komiske Kerrypåstår at USA ikke har noe ansvar for det som skjer i Libya og Irak.

Finansiert av arabiske oljepenger

Om CIA har vært sjefsdirigenten for denne enorme operasjonen for å væpne den islamistiske opposisjonen i Syria, så har pengene kommet fra de arabiske oljediktaturene.

Günter Meyer som er direktør for Center for Research into the Arabic World ved universitetet i Mainz sier til Deutsche Welle at han ikke er i tvil om hvordan IS blir finansiert:

Protect Yourself From Digital Utility Meters

https://cosmicobservation.wordpress.com/2013/07/03/beware-smart-meters/

Beware Smart Meters

Smart meters are bad news. Seriously. These things should be outlawed. Not only have there been reports of skyrocketing bills and privacy invasion but, the radiation that these things give off can ravage your health. If you refuse and say no to the installation of one, you are charged a one time hefty fee and a monthly charge. Nice, huh?

Smart Meter Examples
Photo Credit: stopsmartmeters.org

This technology has destroyed jobs because they don’t need to be read by a human. They just transmit their data and boom, the power company knows how much power you are using. Apparently, they can also tell which appliance(s) you are using and there is the potential to, say, shut off your appliance(s) or cut your overall power when they determine that you are using too much. They might have the ability to know when you are home and when you are not. Talk about Big Brother.

Stop Smart Meters is a terrific website with lots of information. It is a gateway to all things “Smart Meter” and “EMF”. Check it out.

YouTube videos:

Dr. David O. Carpenter, Dean of the School of Public Health at the University of Albany, former head of the New York State Dept. of Public Health and is a graduate of Harvard Medical School warns of the health dangers:

This video shows how aluminum foil can block the radiation:

Aluminum mesh does the same:

You can buy a Smart Meter Guard but, he’s charging $100:

This woman claims that her smart meter drove away bees and bats:

A Glendale, CA, woman was persistent and got her analog meter put back on. I don’t know if the city is charging her a fee for having that done but, her health was a definite issue:

Smart meter rollout has been delayed for a year in the UK. I hope we can stop this in the states. We have enough trouble with EM fields from computers, cell phones, cell towers and Wi-Fi. Don’t even get me started on curly fry lights (thank you Mark Steyn).

Is Russia Anti-illuminati?

http://www.collective-evolution.com/2014/12/30/is-russia-anti-illuminati-2/

“It is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma.” That memorable phrase came from the mouth of Winston Churchill, during a speech he gave to the British Parliament in 1939, when trying to describe Russian action.

Today, the characterization of Russia holds no cloud of mystery and its motives are clear. Prince Charles and Hilary Clinton have compared Russia’s President, Vladimir Putin, to Adolf Hitler. President Obama has declared Russia one of the three major threats that face the world today, along with the terrorist group ISIS and the Ebola disease. And one only has to look to NATO’s twitter page to find their animosity towards Russia. But is this hostility warranted? An obvious “yes” would be said by anyone who accepts Western media as honest, unbiased journalism when they report on Russia’s actions in Ukraine and its involvement in that crisis.

But if one were to look beyond the Western propaganda, and straight to the facts, one could reasonably conclude that Russia, in a very sticky situation, has acted prudently and sensibly. If this is the case, then why the hostility? Why the propaganda? If one believes the illuminati is real — that this cult has a long-term plan for the world, and has considerable influence over Western governments, media and military organizations for which to advance that agenda — then it’s likely that the true motive behind the condemnation of Russia is because of Russia’s independence from this group and their unwillingness to cooperate.

Ukraine Crisis

Like the majority of revolts and revolutions throughout history, the crisis in Ukraine came about due to poor economic conditions. All hell broke loose when the President at the time, Viktor Yanukovych, in a last minute decision, decided against signing a trade deal with the EU. This decision angered many of the citizens in the capital of Kiev and they took to the streets to protest. The protest quickly escalated, as protestors begin clashing with police. This uprising fed momentum to the opposition party, a right-wing nationalist party who’s minions, a neo-fascist militant group called ‘Right Sector’, were the main instigators in clashing with the police. (1)

As the uprising worsened, Yanukovych conceded to the demands of the opposition party and agreed to sign the trade agreement with the European Union. But this wasn’t enough to satisfy the Right Sector group, as they stormed the parliament building and overthrew the government, with Yanukovych fleeing to Russia. (2) There has always been tension between the Ukraine nationalists and ethnic Russians living in Ukraine. The country used to be part of Russia, under the old Soviet Union, so there are still many ethnic Russians living in Ukraine. Seeing the government toppled by extreme nationalists, the southernmost territory of the country, Crimea, began their paperwork to legally separate from Ukraine and join Russia. The large majority of people living in Crimea are ethnic Russians, who speak Russian and identify themselves as Russian. So when the government of Crimea held a referendum on whether to succeed to Russia or stay with Ukraine, the citizens of Crimea overwhelmingly voted to join Russia, with over 96% voting to do so. (3) This vote and result enraged much of the Western world, as their leaders united in opposition against Russia, accusing it of violating international law and threatening the territorial integrity of Ukraine.

The issue whether Crimea should be allowed to succeed from Ukraine comes down to property rights. Who owns property and land? Is it the government or the people? Those who believe in liberty, human rights and the right to property would argue that the citizens of Crimea have the right to self-determination, and that the referendum that the Crimean government held was absolutely legal under law. The fact that there were Russian troops in Crimea was not a breach of international law, considering that years before, Ukraine and Russia had signed a treaty allowing Russian troops to be stationed in Crimea in exchange for discounted gas. (4) Also, Yanukovych, the legitimate leader of Ukraine, asked Russia for military support in protecting the citizens after the coup. (5) And with violent, neo-fascists — fashioning Nazi-like symbols on their uniforms, and having ultranationalist, anti-Russian views — now in control of the capital, how could Russia refuse to protect their brothers and sisters in Crimea?

After witnessing the success of Crimea’s referendum, territories in east Ukraine, such as Donesk and Luhansk, started discussing plans to join Russia as well. (6) But this was too much for the Ukrainian government to stomach, and so with support from the West, they launched a war against the pro-Russian separatists. Since day one, America has come out in support of the coup that occurred in Ukraine and hailed it a success for freedom. Since the beginning of the civil war with the Russian rebels, the U.S has supplied Ukraine’s military and supported its newly found government in taking decisive action against the rebels. And when the new president, Poroshenko, immediately allowed foreigners to hold positions of office, an American, Georgian and Lithuanian received positions in the Ukraine government. (7) American Natalie Jaresko, former employee of the U.S State Department and head of the Horizon Capital Investment Fund, is now the new finance minister of Ukraine. (8)

The Attack On Russia

The hypocrisy America is showing by condemning the actions of Russia has to be eroding what little credibility America has left in the world. Here is a country that has over 1000 military bases, in 130 countries and is directly involved in the internal conflicts of 74 nations. (9) America’s imperialistic foreign policy is incredibly ruthless and destructive all around the world, but as soon as Russia gets involved with a conflict occurring in its neighbouring country, America objects, and denounces Russia for violating international law. Russia hasn’t violated international law, but in a world where America is the loudest voice, it acts as both accuser and judge.

Currently, the more prominent countries that have placed sanctions on Russia are: the U.S, Canada, the Europe Union, Japan, Australia and Switzerland. These sanctions on capital and trade have hurt the Russian economy. By putting embargoes on Russia, it has blocked Russians from exporting their goods to some of their closest trading partners in Europe and the sanctions on their banks have prevented them from accessing the credit markets of the West. Due to the sanctions, the Russian rouble has steadily declined in value against the dollar, raising the cost of imports, and thus raising consumer prices.

But what turned the situation into a full blown crises has been the recent, dramatic drop in the price of oil. Russia’s major export is oil and gas, but with a barrel of oil dropping below $60, this has cut into Russia’s revenue and because of that, has hurt Russia’s economic viability. Due to the drop in oil prices, speculation in the currency markets has the Russian rouble tanking, losing 20% against the dollar in one day — its biggest single day drop since Russia’s currency crisis of 1998 — and losing 60% on the year. (10) This devaluation has led the Central Bank of Russia to raise its interest rates to 17%, hoping to prevent more money from leaving Russia. The substantial drop in the price of the most important economic commodity doesn’t make much sense in a world where the majority of governments are printing money. Some have suggested that the U.S and Saudi Arabia are working together to drive down the price of oil to hurt their respective adversaries, Russia and Iran. (11) Saudi Arabia has come out and said that they are prepared for $20, $30 or $40 prices. (12) And thanks to investigative journalist, Matt Taibbi of Rolling Stone, we know that any market can be subject to manipulation, by the colluding of the major banks. (13) It wouldn’t be a stretch to suggest that this recent drop is not the result of natural market forces but of market manipulation, with the purpose of hurting Russia more severely than the sanctions.

Recently, Russia’s foreign minister has come out and said that the West’s goal, with regards to Russia, is regime change. (14) The recent sanctions bill signed by President Obama has in it the authorization to spend $20 million in each of the next three years to promote democracy, independent news media, uncensored internet access and anti-corruption efforts in Russia. (15) This provision has all the makings of a strategy to change Russia from within, which has been a strategy America has employed in other countries. (16) With the current economic crisis in Russia, the time is ripe for America to meddle in Russia’s domestic affairs and stir up protests with its people to try and oust the current regime. But most threatening to Russia is NATO and their military buildup on the boarders of Russia. With anti-ballistic missile systems, troops on the ground and warships in the water, in the eastern European countries that surround Russia, NATO is just waiting for an excuse to attack Russia. (17) Each NATO country, such as Norway, Poland and Latvia, is in essence, NATO itself.

Russia’s Geopolitical Positions

Russia, on different occasions, has been directly opposed to many of the West’s military action around the world. Back in March of 2003, Russia declared it would use its veto power, given to all member nations of the UN security council, to block a U.S sponsored resolution that gave Saddam Hussein a March 17th deadline to disarm before they took action. (18) Then a couple weeks later, after the fighting began, President Putin warned the West that they were making a grave mistake by “shaking the foundations of global stability and international law.” (19) But in Libya, Russia took a different approach and refrained from voting on the resolution to create a no-fly zone in Libya. By not vetoing the UN Security Council’s resolution, it was allowed to pass. A public dispute over this decision broke out in Russia between, then President Dmitri Medvedev and then Prime Minister Vladimir Putin, when Putin called the resolution “deficient and flawed” and compared it to a medieval crusade. (20) But since the President of Russia is the Commander-In-Chief, Medvedev, at the time, was able to override Putin. But Putin’s anger came to a boiling point after Gaddafi was killed. In a official visit to Denmark, when asked about the situation in Libya he said:

Putin returned to the presidency in 2012, and a year later, when the U.S and Britain were calling for airstrikes against Syria, he made sure Russia didn’t make the same mistake twice, and the country strongly came out against the airstrikes, and this time, together with China, vetoed the resolution. Putin even wrote an op-ed piece in the New York Times, taking his case directly to the American people as for why the airstrikes were a bad idea. (22)

Russia Today

Russia Today is the state sponsored news network that has gained a loyal following based on the networks ability to broadcast the real news to English, Spanish and Arabic audiences around the globe. The stories that are covered are the critical events happening in our world, but also other important subjects that aren’t covered by the mainstream media. Covering stories relating to scandal, corruption and conspiracy, revealing true motives of the people or institutions involved, has led the network to gain its credibility. Subjects on financial corruption, power abuses, corporate misconduct, environmental concerns, and many others that are seen as too sensitive to the special interests that own traditional networks, to be broadcast on Western media.

Edward Snowden

The famous NSA contractor turned whistleblower, Edward Snowden, would face the full wrath of the U.S government, if given the chance, for his role in revealing to the world the U.S government’s capacity for spying and exactly who they are spying on. What’s preventing  this from happening is that Snowden is currently being protected by Russia, where he has been given a 3-year residency after his initial temporary asylum had expired after his first year staying in Russia. The Russians are refusing to give him up to the U.S government after being asked to do so multiple times. Snowden never planned on staying in Russia. His original plan was to stay in Hong Kong until they gave him up, and then he decided he would go to Latin America. But after the U.S government revoked his passport, while he was in Russia, and seeing how the plane of the Bolivian President was forced to land due to the U.S government’s suspicion that Snowden was on it, he decided staying in Russia was his best option.(23)

Winter Olympics

The Winter Olympic games that were held in Sochi this year were very important to Russia. The Soviet Union collapsed in 1991 and since then Russia has had to rebuild its country from the ground up. In the early years, it was very bleak for Russians, as living standards dropped for many and inflation rose substantially, and corruption and lawlessness spread throughout the country. But in 2000, when Putin became President, he was able to bring order and stability to Russia, and their economy grew 9 straight years, which raised living standards for Russians. (24)Today, Russia has regained its role on the world stage, and these Olympics were a chance to show the world a new Russia, in hopes of promoting a more positive image, and encourage the business class to invest there. But leading up the games, there was much paranoia and propaganda with regards to terrorism. Many Western countries told their athletes not to bring their families to Russia. As a result, the world was scared off and the turnout of spectators and foreign visitors to Russia was greatly diminished.

Putin Quotes

Vladimir Putin is currently enjoying an approval rating that is unparalleled compared to leaders in the West. He is beloved in Russia but also has support from all over the world. The reason is simple: He’s straight forward and speaks honestly, with no reservation for calling it like it is. Below are just a few of the many refreshing quotes Putin has said:

A World Of Unknowns

In the eyes of the awakened and aware observer of the world, the U.S government is at the head of global tyranny. Yet its difficult to find criticism of America’s actions from other major powers of the world, especially in the West. The reason being, these puppet governments are controlled by the same influence that uses America as its leading force. But Russia, a massive country that can’t be easily conquered, has been a voice of criticism and because of that, has had to face the consequences of being that opposing force. Now whether the Georgian War of 2008, the downing of Malaysian flight MH17, or that mysterious flash of light that lit up the Russian sky, are the covert, indirect actions taken by this group against Russia, we don’t know. Or whether both opposing sides, the U.S and Russia, are just being used for a greater agenda, we don’t know. All we can do is look at the evidence we are privy to and base our own conclusions accordingly.

Sources

1 – http://www.channel4.com/news/kiev-svoboda-far-right-protests-right-sector-riot-police
2 – http://www.dailymail.co.uk/news/article-2591624/Fears-neo-fascist-uprising-Ukraine-far-right-group-storms-Kiev-parliament-ex-president-calls-independence-vote.html
3 – http://www.washingtonpost.com/world/crimeas-parliament-votes-to-join-russia/2014/03/17/5c3b96ca-adba-11e3-9627-c65021d6d572_story.html
4 – http://en.wikipedia.org/wiki/Kharkiv_Pact#Effects
5- http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/03/04/Ousted-Ukrainian-president-asks-Putin-to-send-Russian-forces-to-Ukraine/1661393915423/
6 – http://www.theguardian.com/world/2014/may/12/ukraine-crisis-donetsk-region-asks-join-russia
7 – http://rt.com/news/210883-ukraine-foreigners-government-poroshenko/
8 – http://en.wikipedia.org/wiki/Natalie_Jaresko
9 – http://www.washingtonsblog.com/2013/05/u-s-currently-fighting-74-different-wars-that-it-publicly-admits.html
10 – https://uk.news.yahoo.com/ruble-loses-20-crashes-100-132519440.html#Ed4veBM
11 – http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Did-The-Saudis-And-The-US-Collude-In-Dropping-Oil-Prices.html
12-  http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Saudi-Arabia-Ready-For-20-30-40-Oil.html
13 – http://www.rollingstone.com/politics/news/everything-is-rigged-the-biggest-financial-scandal-yet-20130425
14 – http://www.reuters.com/article/2014/11/22/us-ukraine-crisis-idUSKCN0J609G20141122
15 – http://www.nytimes.com/2014/12/17/world/europe/obama-signing-russia-ukraine-sanctions-bill.html?_r=0
16 – http://en.wikipedia.org/wiki/Covert_United_States_foreign_regime_change_actions
17 – http://www.bbc.com/news/world-europe-26866989
18 – http://www.cnn.com/2003/WORLD/europe/03/10/sprj.irq.russia.vote/index.html
19 – http://www.cnn.com/2003/WORLD/europe/03/28/sprj.irq.putin/index.html
20 – http://www.cnn.com/2011/WORLD/europe/03/21/russia.leaders.libya/index.html
21 – https://www.youtube.com/watch?v=Iw5Ij_RFJ1Q
22 – http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?pagewanted=all
23 – http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
24 – http://english.cntv.cn/program/newsupdate/20120507/111359.shtml
25 – http://www.lewrockwell.com/2014/10/paul-craig-roberts/why-is-putin-hated/
26- http://eng.kremlin.ru/transcripts/6889

 

STOP AGENDA 21

 
 
 
 
 
 
STOP AGENDA 21
JBS CEO Arthur R. Thompson introduces the Stop Agenda 21 action project and shows how the UN’s Local Agenda 21 program may already be in your local community, through your home town or city’s membership in ICLEI – Local Governments for Sustainability. Agenda 21 seeks for the government to curtail your freedom to travel as you please, own a gas-powered car, live in suburbs or rural areas, and raise a family. Furthermore, it would eliminate your private property rights through eminent domain. Agenda 21 can be stopped at the local level by organizing and informing others to encourage local government officials to end their community’s membership in ICLEI and to repeal any of the Agenda 21-related "sustainable development" laws and ordinances they have enacted.
 
 
 
 
 

Earth's Quarantine Force Field Discovered By NASA?

http://www.riseearth.com/2014/12/earths-quarantine-force-field.html#.VIGT0w8JecM.facebook


NASA recently discovered what appears to be a 'force field' over Earth, fueling the fire over whether our planet has been under spiritual and physical quarantine as many have suggested. 

According to Daniel Baker, director of the Laboratory for Atmospheric and Space Physics, the electron barrier exists in the Van Allen belts, a pair of donut-shaped belts that ring the Earth teeming with protons and electrons. The Earth’s magnetic field holds the belts in place, but the scientist says that the electrons in these belts – which travel at nearly the speed of light – are being blocked by some invisible force that reminded him of the kind of shields used in television series like Star Trek to stop alien energy weapons from vaporizing starships. 

This newly found force field appears to be unrelated to the clouds of cold plasma that were discovered over earth in 2012, as mentioned by National Geographic


Many have speculated that there have been no landings on the moon due to a combination of this quarantine along with the radiation found in the Van Allen Belt. 

Numerous philosophers and spiritual teachers have spoken about the quarantine. 

Michael Tsarion talks about the quarantine and its association to the moon in the Stargate and Quarantine chapter of his book, Atlantis, Alien Visitation and Genetic Manipulation


Ashayana Deane believes the quarantine not only involves the veil of forgetfulness but also to disassociate ourselves from our divine spiritual heritage as being part of multidimensional universes of higher-conscious forms. 

According to the Wes Penre papers, our planet has been under quarantine since the arrival of the Anunnaki: 

David Icke talks about the Earth being in a vibratory prison in his book, And the Truth Shall Set You Free

CSETI founder, Dr. Steven Greer, believes there's a quarantine over the planet because the Earth's inhabitants are a threat to other forms of life outside of our planet, due to our military aggression all throughout the world: 


There have been other people such as Andrew Basiago, who claimed to have teleported to Mars via a "Jump Room," thus effectively bypassing the force field over planet earth. 

If you were an extraterrestrial visiting our planet, what would you think when you see us killing ourselves over money and oil? Would you wonder why the inhabitant's air, food, and water supplies are all being poisoned, yet no one really stands up against it? 

I've said this many times and it's worth repeating. If a UFO were to land in your backyard, there are two things the ET would NOT have: money and a bible. 

In order for us to move forward as a global community, we need to come together as one. Once the bottom of the pyramid unites, the rest will collapse. In order for that to happen, we must all unite and not necessarily put aside any differences, but to honor and respct those differences in one another because that's what makes us "hue-man". 

Do you believe the Earth is under quarantine? Comment below! 

About the Author: 

Gregg Prescott, M.S. is the founder and editor of In5D and BodyMindSoulSpirit. He hosts a weekly spiritual show on In5D Radio and promotes spiritual, metaphysical and esoteric conferences in the United States through In5dEvents. Gregg is currently working in collaboration with Michelle Walling, CHLC, in opening a holistic walk-in clinic called Alternative Holistic Healthcare (AHH) in Sarasota, FL with subsequent subsidiaries around the world based upon this model.

| Svar

Nyeste kommentarer

18.11 | 20:03

Hei. Artig at du likte dette, takk Dere kvinner har vel en sterkere Intuisjon enn oss menn og er flinke til føle hva som stemmer

18.11 | 03:51

Hei
Dette var helt fantastisk og omfattende lesning.Jeg er over gjennomsnittet interessert i helse " sannheter" da jeg har arbeidet i off.helsev.i ca.30 å.

30.01 | 22:19

Flink du :)

16.01 | 13:27

Herlig (Y)